Malou Brantjes (evofenedex): ‘vertrouwen in wereldhandelssysteem is nodig’

25-04-2019

 

Wat betekent Europa voor jou?

Eind mei 2019 gaat Nederland naar de stembus voor de Europese verkiezingen. In het kader daarvan zoomen we in op internationale handel. Waar liggen de uitdagingen en kansen voor het internationale handelsbeleid van de EU? Malou Brantjes, beleidsadviseur internationale handel en export voor evofenedex, weet dat als geen ander. Zij benadrukt het belang van Europese samenwerking op internationaal handelsgebied, zeker nu politieke stabiliteit in de EU tanende is en protectionistische maatregelen wereldwijd populair worden.


Wat betekent het Europese handelsbeleid voor Nederlandse bedrijven?

Het belang van een Europees handelsbeleid, gericht op het wegnemen van handelsbelemmeringen en het creëren van een gelijk speelveld, is groot voor Nederlandse bedrijven. Enerzijds omdat de Europese afzetmarkten makkelijker toegankelijk zijn gemaakt voor in Nederland gemaakte-of verhandelde producten. Anderzijds omdat de Europese Unie steeds vaker als een blok opereert om goede handelsafspraken met landen buiten de Unie te maken zoals onlangs met Canada en Japan. Wanneer eerlijke handel buiten de Europese Unie eenvoudiger wordt gemaakt dan is dit goed voor het exporterende bedrijfsleven.

 

Niet in de laatste plaats is de Europese samenwerking in het handelsbeleid goed voor onze MKB-ers. Wij weten dat het Nederlandse midden-en klein bedrijf (MKB) een van de belangrijkste drijfveren achter het Nederlandse verdienvermogen en welzijn is. 32 % van al ons inkomen verdienen we in het buitenland en het MKB vertegenwoordigt 60% van de waarde van die uitgaande goederen.  Europa is daarbij de voornaamste afzetmarkt voor het MKB. 78% van het exporterende MKB-ers richt zich immers op de Europese markt. Kortom, de interne markt als product van het Europese handelsbeleid is de pijler waar de Nederlandse welvaart op drijft. 'Een neergaande spiraal dreigt, waar ook Nederland - omdat we zo afhankelijk zijn van export naar de rest van Europa, een hoge prijs voor zal gaan betalen.'

Wat kan er verbeterd worden op het gebied van handelspolitiek?

Als we kijken naar de huidige staat van zowel het internationale handelssysteem als de Europese interne markt zien we nog veel uitdagingen. De verhoging van Amerikaanse tarieven op Europees staal-en aluminium, de assertiever wordende Chinese overheidsbedrijven en het steeds vaker genegeerde regime van de WTO ondermijnen het vertrouwen van ondernemers in het wereld handelssysteem. Verdergaand krachtig politiek leiderschap van de Europese Unie om de instituten van de WTO en haar regime te stutten en grootmachten als China en de VS aan die regimes te committeren, verdient wat ons betreft prioriteit van een nieuwe Commissie.  Zonder wederkerigheid is er geen fundament voor een handelsrelatie en daarom dient dit centraal te staan.

 

Maar ook binnen de grenzen van de Europese Unie baren bijvoorbeeld Brexit, onrust zoals in Frankrijk en de begrotingspolitiek in Italië ons zorgen. Politieke instabiliteit die gepaard gaat met protectionistische maatregelen, vermindert het gezamenlijke Europese verdienvermogen en verarmt het vestigingsklimaat. Onbedachtzame handelspolitiek leidt tot maatschappelijke onrust en een diepere verankering van de politieke crisis. De nieuwe Commissie moet dan ook prioriteit geven aan het schrijven van een nieuwe meerjarenstrategie waarbij het versterken van de interne markt, het handhaven van een gelijk speelveld en het verder versterken van douanesamenwerking hoofdpunten vormen.  Ook zal het merkbaar zijn wanneer nieuwe handelsregels met voortschrijdend inzicht worden gevormd en meer parallel lopen aan sociaaleconomische en technologische veranderingen. Bijvoorbeeld een handelsbeleid waarin het exporterende bedrijfsleven wat zich middenin de vierde industriële revolutie (industrie 4.0) bevindt kan floreren. 

'Brexit is dan niet het begin van het einde van de Europese Unie, maar de start van een nieuw begin voor Europese economische samenwerking.' 

Hoe ziet de ideale toekomst van internationale handel eruit?

Als we kijken naar de nabije toekomst van handel in Nederland dan is het belangrijkste dat de samenwerkende lidstaten in Europa er weer voor zorgen dat de Europese bevolking meer vertrouwen krijgt in het vigerende wereldhandelssysteem en in de Europese Unie. De nieuwe Europese Commissie moet veel beter borgen dat de vruchten van de Europese Unie voelbaar zijn voor de Europese bevolking. Brexit is dan niet het begin van het einde van de Europese Unie, maar de start van een nieuw begin voor Europese economische samenwerking. 

 

En als eenmaal het vertrouwen is hersteld, de interne markt op orde is en een gelijk speelveld geborgd wordt dan kan er volop ingezet worden op een Europa dat leidend kan zijn in de wereld. Leidend dankzij een vooruitstrevende blik op technologie en met behulp van handelsverdragen worden internationale standaarden op het vlak van innovatie en verduurzaming verder opgezet. Leidend in het herstel van het vertrouwen in het wereldhandelssysteem en leidend in het creëren van een nieuwe digitaal gestuurde-, efficiënte- en duurzame handelspraktijk in de Unie zelf.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.