Herziening Written Statement Directive

18-10-2017

De Written Statement Richtlijn geeft werknemers, die aan een nieuwe baan beginnen, het recht om van hun werkgever de essentialia  van hun arbeidsovereenkomst schriftelijk bevestigd te krijgen, zoals loon en vergoedingen, plaats waar het werk moet worden verricht, vakantie en opzegtermijn. In het kader van haar voorstellen voor een Europese pijler van sociale rechten, stelt de Europese Commissie voor om de Written Statement Richtlijn te herzien. De eerste fase van de consultatie door de Commissie betrof de follow-up van het REFIT-proces van 2016. Hierbij gaat het om verbeteringen aan te brengen in het functioneren van de Written Statement Richtlijn zonder daarbij het karakter van de richtlijn te veranderen.

 

De Commissie heeft uit een gehouden evaluatie, de conclusie getrokken dat veel werknemers in de EU van hun werkgever geen schriftelijke bevestiging krijgen en/of de essentiële informatie niet tijdig krijgen. Dit zou met name gelden voor tijdelijke werknemers, nul-uren contracten of periodieke contracten. Het zou ook met name voorkomen in de bouw, land- en tuinbouw en catering. De tweede fase van consultatie richt zich op de herziening van de Written Statement. De herziening  zou moeten leiden tot het creëren van minimum rechten (opzegtermijn, recht op training) ongeacht de aard van het contract. Daarmee wil de Europese Commissie het karakter van de Written Statement Richtlijn veranderen.

 

De consultatie gaat nu haar tweede fase in. Tegen het voorstel van de Europese Commissie om de richtlijn te herzien zijn veel bezwaren aan te voeren. Het creëren van minimum rechten  voor de gehele EU moet worden afgewezen. De vraag is bovendien of materiële rechten wel aan informatierechten kunnen worden gekoppeld. De herziening appelleert niet aan een veranderende arbeidsmarkt. Iedere EU-lidstaat heeft eigen wetgeving, die per EU-lidstaat van elkaar verschilt. Daarmee worden het moeilijke onderhandelingen, die bovendien in een timeframe worden gezet omdat de Europese Commissie heeft aangekondigd vóór het einde  van 2017 een besluit te willen nemen. De sociale dialoog wordt daarmee geweld aan gedaan.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.