Europese Commissie wil plastic wegwerpartikelen verbieden

19-06-2018

In januari dit jaar publiceerde de Europese Commissie een kunststoffen- of plastic strategie. Hiermee wil de Commissie enerzijds het grootschalige probleem van milieuvervuiling door plastic afval tegengaan en anderzijds groei en innovatie in de EU bevorderen. De transformatie van productontwerp, verbruik en recycling is namelijk een sterke business case volgens de EC: het gaat nieuwe banen en investeringsmogelijkheden opleveren. Tot slot zal het terugdringen van plastic ook de uitstoot van broeikasgassen verminderen en wordt de EU minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De Commissie heeft een aantal doestellingen voor 2030 opgesteld, bijvoorbeeld voor het hergebruiken van plastic afval en voor inzameling- en sorteringsuitbreidingen van plastic afval.

 

Onderdeel van deze bredere strategie is een voorstel om het gebruik van single use plastics (wegwerpartikelen) tegen te gaan. Op 28 mei werd deze EU Richtlijn gepubliceerd. Het voorstel richt zich voornamelijk op de tien meest voorkomende plastic afvalproducten. Volgens de Commissie zijn deze producten goed voor zo’n 70 procent van al het zwerfafval in zeeën en oceanen. Eén van de onderdelen van het voorstel is een verbod op bepaalde wegwerpproducten zoals plastic wattenstaafjes, plastic bestek en borden, rietjes, roerstaafjes en ballonnenstokjes. Daarnaast wil de Commissie het gebruik van bepaalde producten terug dringen, zoals bekers en houders voor voedingsmiddelen, door gratis aanbod hiervan te verbieden. Verder wil de Commissie o.a. dat bepaalde producten worden voorzien van etikettering. Tot slot bevat het voorstel een vergaande maatregel, namelijk de Extended Producers Responsibility (EPR) uitbreiden. Producenten van plastic producten zullen dan bij moeten dragen aan de kosten voor het opruimen van het afval en aan bewustmakingscampagnes voor het gebruik van producten als plastic tassen, vochtige doekjes en ballonnen.

 

Europese koepels UEAPME en BusinessEurope werken beiden aan een standpunt. Er is al kritisch gereageerd op het voorstel om de EPR uit te breiden en producenten financieel verantwoordelijk te maken voor het opruimen van plastic afval. Het voorstel ligt nu bij het Europees Parlement en de Raad, die zich erover zullen beraden. De Commissie wil dat er vóór de Europese Parlementsverkiezingen van mei 2019 al resultaten kunnen worden behaald.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.