Eerste wensen Commissie bekend voor volgend Meerjarig Financieel Kader

17-01-2018

Op 8 en 9 januari vond in Brussel een high level conferentie over het MFK plaats. Tijdens de conferentie zorgden onder andere Eurocommissaris voor het EU budget Günther Oettinger en president van de Commissie Jean-Claude Juncker voor interessante uitspraken.

 

Juncker opende de conferentie en stelde dat het EU budget gericht moet zijn op zowel de korte als op de (middel)lange termijn. In dat kader gaf hij aan dat de discussie eerst moet gaan over waar Europese actie voor vereist is en wat de Europese doelstellingen zullen zijn na 2020. Pas daarna zou de discussie moeten gaan over welke financiële middelen hiervoor nodig zijn. Hij breekt daarmee met de gebruikelijk gang van zaken, waarbij eerst de financiële plafonds gesteld worden en op basis daarvan de doelstellingen uiteengezet worden. Verder stelde Juncker geen voorstander te zijn van drastische bezuinigingen op het cohesiebeleid en gemeenschappelijk landbouwbeleid.

 

Eurocommissaris Oettinger ging iets verder in op de details van het volgende Meerjarig Financieel Kader. Hij is van mening dat een verhoging van het EU budget vereist is. Dit komt omdat de EU vandaag de dag tegenover meer uitdagingen staat waar Europese actie voor vereist is dan voorheen. Denk bijvoorbeeld aan de migratiecrisis, de energie en ecologische transitie, en een verder geïntegreerd defensiebeleid.  Zijn oproep was dan ook om het budget met ongeveer tien procent te verhogen. Tegelijkertijd zal het vertrek van het Verenigd Koninkrijk naar huidige schattingen jaarlijks een gat van 13 miljard euro in de begroting veroorzaken. Volgens Oettinger zal dat gat voor de ene helft opgevangen moeten worden door bezuinigingen en voor de andere helft door nieuw geld.

 

De Europese Commissie gaat ook na of het huidige systeem waarmee de EU eigen inkomsten genereert aangepast kan worden. Deze zogenaamde ‘own resources’ zijn al langer onderwerp van discussie. Voormalig Eurocommissaris Mario Monti onderzocht de mogelijkheid tot hervormingen van dit systeem en publiceerde vorig jaar zijn bevindingen. Mede op basis van dat rapport opperde Oettinger de mogelijkheid om de productie van plastic te belasten en om het Emissions Trading System (ETS) zodanig aan te passen dat financiële inkomsten gegenereerd door het ETS naar de EU stromen in plaats van naar de lidstaten.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen rondom belangrijke momenten in het debat de laatste stand van zaken uitbrengen. Zo staat er voorlopig op 23 februari een informele Europese top over onder andere het MFK op het programma en is de verwachting dat de Europese Commissie in mei met een officieel voorstel voor het volgende financiële kader zal komen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.