25 jaar Europese interne markt

18-04-2018

Dit jaar viert de Europese interne markt haar 25e verjaardag. Verschillende Europese instellingen en organisaties hebben hier aandacht aan besteed aan de hand van filmpjes, toespraken of persberichten.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn een groot voorstander van de EU interne markt. Het is één van de belangrijkste motoren achter Europese integratie. Een vrije markt van goederen, diensten, personen, kapitaal en kennis is voor Europese burgers en ondernemers van cruciaal belang. De EU interne markt heeft extra welvaart gecreëerd. Volgens Europese werkgeverskoepel BusinessEurope heeft de interne markt alleen al tussen 1992 en 2006 223 miljard euro opgeleverd en 2,8 miljoen banen Recente studies stellen dat het Europese BNP  met 1,7% gegroeid is dankzij de interne markt, en dat dit 250 miljard per jaar oplevert. 

 

Toch wordt het potentieel  van de EU interne markt nog te weinig benut.  Er bestaan no veel onnodige belemmeringen voor ondernemers die moeten worden weggenomen. De Europese Commissie (EC) heeft sinds 2015 verschillende voorstellen gepubliceerd die dit trachten te verbeteren.

De meeste voorstellen zullen echter onvoldoende belemmeringen aanpakken, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Een groot gedeelte van de wetgevende voorstellen (denk aan: een verbeterde notificatieprocedure voor de dienstenrichtlijn, verbeterd markttoezicht voor producten en  een voorstel voor het vrije verkeer van data) moeten nog worden aangenomen door de EU-instellingen.

 

BusinessEurope doet in het kader van het 25-jarig bestaan van de interne markt dan ook een oproep aan de EU-instellingen om hier vaart mee te maken. Het bedrijfsleven heeft belang bij duidelijke en proportionele regelgeving en effectief markttoezicht. Tegelijkertijd wordt er ook alvast uitgekeken naar de volgende Europese Commissie, wiens mandaat in 2019 zal starten. Het is belangrijk dat er een ambitieuze EU-agenda komt die ervaren belemmeringen, bijvoorbeeld door gebrekkig marktoezicht of disproportionele wet- en regelgeving daadwerkelijk zal aanpakken.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.