Is werk een nieuwe kerk? Over waarde van werk, beleid en uitvoering

14-02-2019

Cedris-lezing door Aart van der Gaag op 14 februari 2019

 

Werken was – naast de dood – de straf van god na de zondeval. Ook de oude Grieken, zoals Plato en Aristoteles, keken op die manier tegen werk aan. Werken,
dat was iets voor horigen en slaven, niet iets voor weldenkende mensen.

 

Er is uitgerekend dat in zeer oude tijden de jagers vaak niet meer dan drie uur per dag werkten, zo ook de landbouwers op de kolchozen in Rusland. Daarna was er
ruimte voor spel, drank en jolijt.

 

En nu zijn we in een tijd aangekomen waar werk, liefst fulltime, als essentieel wordt gezien voor zelfverwerkelijking. Participatie is een doel op zich geworden. Dus
dringt de vraag zich op: is werk de nieuwe kerk geworden? Zijn we de weg kwijt of hebben we juist de weg gevonden en is ledigheid echt des duivels oorkussen?

Zie de Download voor de volledige lezing