Nederland Natuurpositief

02-10-2019

Nederland Natuurpositief is waar de gezamenlijke provincies samen met minister Schouten (LNV) de komende jaren voor gaan. Dit houdt in dat natuur niet alleen binnen natuurgebieden versterkt wordt, maar overal; in steden, op het platteland en in de grote wateren. Denk aan insectrijke bloemen en planten in bermen langs snelwegen, groene bushokjes en 'tiny forests', kleine bossen voor insecten, vogels, zoogdieren en mensen in woonwijken en natuurinclusieve landbouw waar kruidenrijke graslanden en houtwallen een plek hebben. Daarnaast wordt Rijksbreed gekeken naar projecten die onze natuur raken en hoe daar een positieve bijdrage aan kan worden gegeven, zoals duurzame handelsketens tegen ontbossing en natuurinclusieve landbouw in het onderwijs. Deze plannen werden op 2 oktober tijdens de Natuurtop in Groningen besproken.

 

Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) luidde dit voorjaar de noodklok. Onze natuur staat onder druk. De biodiversiteit neemt af en verschillende plant- en diersoorten sterven uit. 'Niet alles kan' is de titel van het eerste advies dat het Adviescollege Stikstofproblematiek – onder leiding van oud-minister Johan Remkes – op 25 september presenteerde. Verandering is nodig om het tij te keren. Daarom zetten minister Schouten (LNV) en de gezamenlijke provincies – bovenop de opgaven uit het Natuurpact – in op deze nieuwe natuurambitie.