Mkb-route in het hbo: Haal hbo-talent en kennis in huis

22-06-2022

Het aantrekken en behouden van goed geschoold personeel is, gezien de arbeidsmarktkrapte, nu meer dan ooit van belang. Bedrijven die het opleiden en ontwikkelen van hun medewerkers stimuleren worden vaker gezien
als aantrekkelijke werkgever. Door het stimuleren van talentontwikkeling haal je nieuwe kennis en vaardigheden je bedrijf binnen, waardoor je makkelijker kunt groeien en innoveren. Met de mkb-routes in het hbo zetten wij
in op meer samenwerking tussen mkb-bedrijven, brancheverenigingen en hogescholen bij het ontwikkelen van voor het mkb-relevante opleidingstrajecten in het hbo.

 

Een mkb-route in het hbo is:
• een tweejarige Associate Degree (AD) of vierjarige Bachelor opleiding in het hbo;
• waarin het leren en werken tegelijkertijd plaatsvinden en met elkaar verbonden zijn (vergelijkbaar met de BBL in het mbo);
• het grootste deel van het leren op de werkplek plaatsvindt;
• de student een salaris van de werkgever ontvangt;
• het werkend leren wordt vastgelegd door een tripartiete overeenkomst tussen student, hogeschool en mkb-bedrijf.

 

Voor een mkb-bedrijf biedt de 'mkb-route in het hbo' de mogelijkheid om een student in dienst te nemen die al een goede basisopleiding heeft genoten en direct inzetbaar is. Je bent belangrijk bij het begeleiden van de student bij het leren op de werkplek, afgestemd op de behoeftes van je bedrijf. Voor de mkb-route in het hbo kan voor een aantal sectoren gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling praktijkleren: een tegemoetkoming voor de kosten die worden gemaakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Daarnaast bieden deze routes de medewerkers van jouw bedrijf kansen om zich verder te ontwikkelen op hbo-niveau. Kennis die van toegevoegde waarde kan zijn voor je bedrijf.

 

Meer informatie

Kijk op mkbrouteinhbo.nl/routes voor een overzicht van de mkb-routes. Neem voor meer informatie contact met ons op via mkbroutehbo@ptvt.nl.

 

Associate degree (Ad)

Een associate degree-opleiding (Ad) is een tweejarige duale of deeltijdstudie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Qua niveau zit een associate degree tussen een mbo-4 en een hbo-bachelor in. Een associate degree is meer praktijkgericht dan een hbo-bacheloropleiding. De student leert problemen herkennen en bedenken hoe deze op te lossen. Theorieën uit vakgebieden worden toegepast op situaties in de praktijk; bij duale opleidingen de leer-werkplek. De opleidingsprogramma's sluiten goed aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Sommige onderwijsinstellingen ontwikkelen hun associate degrees in overleg met het bedrijfsleven.

 

 

Wat is de Mkb-route in het hbo? from Platform Talent voor Technologie on Vimeo.