Make it in the Netherlands! Programma 2013-2016

21-11-2013

Dit gezamenlijke actieplan van OCW, SZW, EZ, VSNU, Vereniging Hogescholen, Nuffic, ISO, LSVb, VNO-NCW/ MKB-Nederland en FNV heeft als basis het SER-advies 'Make it in the Netherlands' en volgt het pleidooi van de SER voor een gezamenlijke aanpak. Het actieplan bevat een gezamenlijk streven om internationale studenten uit te nodigen een carrière in Nederland te starten.

Zie de download in de rechterkolom voor het gehele actieplan.