'Woningbouw op een industrieterrein levert alleen maar klachten op'

20-06-2013

Duizenden mensen verliezen hun baan als de overheidsvisie op de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied voor woningen wordt gerealiseerd. Dat vreest VNO-NCW West. 'De visie perkt de bewegingsruimte van de bestaande bedrijven te ver in.'

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Zaandam, Amsterdam en Haarlemmerliede kondigden donderdag 23 mei een grootschalige transformatie aan van werken naar wonen in het Noordzeekanaalgebied. In de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 beschrijven de overheden hoe zij diverse industrieterreinen wil transformeren naar woongebieden. Ze geven als argument dat er veel vraag is naar woningen op die locaties.

Het georganiseerde bedrijfsleven vreest dat de komst van woningen bedrijven ontmoedigt om te investeren. Woningbouw dicht bij bedrijventerreinen levert vaak lange klachtenprocedures op over overlast. Dat kan wel eens duizenden banen kosten. De visie gaat volgens VNO-NCW West uitsluitend over ruimtelijke ordening en vergeet de economische structuren in het gebied als uitgangspunt te nemen.

Volgens de ondernemers in de regio, vraagt de overheid wel veel van bedrijven om de economie uit de crisis te helpen, maar laat ze hier zien dat ze zelf nog weinig heeft geleerd. ‘We weten sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 dat we niet allemaal in hoog-stedelijke woon-werkmilieus in de creatieve sector kunnen werken. We zullen ook gewoon wat moeten maken. Dat hebben ze in Duitsland goed begrepen. Maar als onze overheid een visie maakt, dan is dat een visie die in 2009 al was achterhaald’, concludeert Marry de Gaay Fortman, voorzitter van VNO-NCW West regio Amsterdam.

www.vno-ncwwest.nl

Lees meer over
Dit artikel komt uit de print Forum