Werken naar vermogen: houd het zakelijk en haalbaar

22-03-2012
  • Wet werken naar vermogen is prima
  • Maar in dienst nemen WWNV'ers moet wel lonen
  • Ondernemers moeten toegang krijgen tot digitaal bestand met werkzoekendenMeer mensen aan een échte baan helpen. Dat is het uitgangspunt van de Wet werken naar vermogen. Deze wet moet vanaf volgend jaar de Wet werk en bijstand vervangen en heeft ook gevolgen voor de Wet sociale werkvoorziening en de Wet Wajong. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is prima: wie kán werken, moet vooral aan de slag, en niet te snel richting uitkering of sociale werkplaats gedirigeerd worden. Dat is niet goed voor deze mensen, niet goed voor de schatkist en ook niet goed voor het bedrijfsleven dat de komende jaren alle handjes op de arbeidsmarkt goed kan gebruiken.

Goede intenties verzekeren echter niet bij voorbaat een soepele uitvoering. Die moet aansluiten bij de realiteit van de arbeidsmarkt. Het moet daarom ook voor ondernemers lonen – vanuit zowel sociale als economische doelstellingen – om mensen hun bedrijf binnen te halen.

Voor een zakelijke en haalbare benadering is een aantal zaken van belang. Ondernemers moeten inzicht krijgen in wat de mogelijkheden zijn van mensen in de WWNV en wat het betekent als ze iemand in dienst nemen. Een landelijk digitaal werkzoekendenbestand waarin ondernemers en re-integratiebureaus zelf kunnen zoeken naar kandidaten is daarom noodzakelijk.

Voor ondernemers moet daarnaast duidelijk zijn op welke ondersteuning zij kunnen rekenen als zij iemand uit de WWNV in dienst nemen. Bijvoorbeeld op het gebied van loondispensatie, no-riskpolis, jobcoaching en subsidies voor werkplekaanpassingen. Bedrijven die personeel in meerdere gemeenten werven mogen niet met verschillende regelingen te maken krijgen. De uitvoering kan het best geregeld worden door uitzendbureaus en re-integratiebureaus, zodat gemeenten zich kunnen richten op het inzichtelijk maken van het aanbod van mensen in de WWNV.

Het is in ieders belang dat de wet een succes wordt. De kans daarop is het grootst als ondernemers worden gestimuleerd en verleid om voor zoveel mogelijk mensen een geschikte plek te vinden. Tevreden werknemers én tevreden werkgevers zijn de sleutel. Daarom zijn quota en streefcijfers ook een slecht idee. In de praktijk zouden die bovendien onwerkbaar zijn omdat niet elk bedrijf en niet elke sector een persoon uit de WWNV zal kunnen plaatsen. Ook kan het de continuïteit van projecten en bedrijven belemmeren als geen geschikte mensen voor handen zijn. Niet doen dus.

Dit artikel komt uit de print Forum