Waarom Sinterklaas net een moderne werkgever is

05-12-2016

Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Nou… wie goed oplet, ziet dat Sinterklaas een oplossing probeert te zoeken voor alle problemen waar een werkgever dagelijks mee te maken heeft.

 

Cadeaus, gedichten, schoen zetten, zingen, het gaat bij Sinterklaas vaak om tradities. Inmiddels weten we wel dat veel van die tradities jonger zijn dan we zelf denken. De Sint gaat met zijn tijd mee en is van weldoener en beschermheilige-van-katholieke-snit veranderd in een tamelijk moderne werkgever met opmerkelijk veel aanpassingsvermogen. De meest opvallende is de transformatie van boeman die kinderen in de zak naar Spanje meeneemt tot bedaagde alleswetende kindervriend. Vooral door de Sinterklaasjournaals van onder andere de NPO blijkt dat er een hele onderneming achter het feest zit. Zes voorbeelden waaruit blijkt dat Sint een opvallend capabele ondernemer is met leerzame lessen voor ondernemers, overheden en anderen.

 

Hij regelt de bedrijfsopvolging zonder dat het bedrijf eronder lijdt

Sinterklaas staat aan het hoofd van de nationale franchise en is zes keer door een andere acteur gespeeld. Jan Gajentaan was in 1952 de eerste. Stefan de Walle volgde in 2011 zonder veel heisa Bram van der Vlugt op. De kinderen leken het niet de merken en de intocht mag zich nog steeds in een brede populariteit verheugen. Daarmee is Sinterklaas een voorbeeld voor veel ondernemers. Zij denken vaak te laat na over hun opvolging, blijven te betrokken bij ‘hun’ bedrijf en lopen zo hun kinderen in de weg of schuiven de overname voor zich uit omdat de overheid een vlotte overgang moeilijk maakt met (belasting)wet- en regelgeving.

 

Zo ging dat nog in 1952

Neemt makkelijk een flexibele schil aan rond 5 december

Het DBA of VAR-probleem heeft bij Sinterklaas nooit echt gespeeld. Op de piekmomenten in november en begin december zijn er blijkbaar altijd voldoende Pieten beschikbaar om de bezorging van de cadeaus vlot te laten verlopen. Dit jaar bleek hoe makkelijk het kan gaan, toen Sinterklaas werd geconfronteerd met onverwachte gasten die van zijn huis een pretpark hadden gemaakt om de ‘pietbeleving’ te ervaren. Met een snel gebaar werden alle namaakpieten aan het personeelsbestand toegevoegd. De leider van het pretpark werd om zijn organisatietalent meteen benoemd tot Pakjespiet, belast met logistiek en voorraadbeheer. Vraag is natuurlijk wel of Sint al het nieuwe personeel aanhoudt of dat ze na 5 december een andere opdrachtgever moeten zoeken.

Sinterklaas heeft geen enkele moeite met het vinden van voldoende Pietenpersoneel
Sinterklaas heeft geen enkele moeite met het vinden van voldoende Pietenpersoneel
Foto: Lex van Lieshout/ANP

Heeft geen enkele moeite met gehandicapte medewerkers

In 2011 werd de Rolstoelpiet – gespeeld door cabaretier en columnist Thomas van Luyn – als personage op in Het Sinterklaasjournaal. Daar waar Sinterklaas het feit dat de Piet in een rolstoel zat blijmoedig negeerde als probleem, werden zijn capaciteiten door zijn omgeving menigmaal onderschat. Ten onrechte uiteraard.

 

Een fragment uit het Sinterklaasjournaal mét de Rolstoelpiet 

Lost Arbeidsveiligheid zelf op

Hoe Sint en de Pieten pakjes bezorgen en schoenen vullen is grotendeels een bedrijfsgeheim, maar waarschijnlijk kon de praktijk niet helemaal de goedkeuring verdragen van de arbeidsinspectie. Het is duidelijk aan het Sint-management zelf overgelaten hóe het probleem van onveiligheid op Nederlandse daken opgelost zou worden, als het maar opgelost wordt. Sinterklaas kwam met een magische ring en wonderlijkerwijs was dat voldoende. Helaas wordt in de dagelijkse praktijk veel minder vertrouwen gegeven aan ondernemers en wordt niet alleen het doel, maar ook de weg ernaartoe door overheden en toezichthouders gedetailleerd beschreven.

 

Onderneemt maatschappelijk verantwoord: Sint heeft tijd nodig, maar hij luistert wel hoor

Dat Zwarte Piet niet meer kon, was Sinterklaas dus ook duidelijk geworden. Maar hij hield zich lang op de vlakte over zijn aanpak. Pieten met roetvegen leken hem volgens de eerste berichten dit jaar een aardig compromis. Daar was de actievoerende buitenwereld ook kritisch over. Maar toen dit jaar de mogelijkheid zich aandiende om in één keer een hele lading bontgekleurde Pieten aan zijn werknemersbestand toe te voegen werd dat meteen gedaan. Daarnaast krijgt zijn personeel steeds meer verantwoordelijkheid. Hij behandelt ze niet meer als domme knechten, maar gaat ervan uit dat zij heel goed in staat zijn de meeste problemen zelf op te lossen.

 

Weet ook werk te vinden voor 50-plussers

Wie eenmaal bij Sinterklaas binnen is, kan lang blijven. Er zijn natuurlijk eendagsvliegen die snel een andere uitdaging nodig hebben, maar het personeelsbestand blijft verbazingwekkend stabiel. De rol van Sint gaat gemiddeld tien jaar mee. Zijn ‘onderdirecteur’ Hoofdpiet zelfs dertien jaar. Ook de oudere Pieten weet hij nuttig aan het werk te houden, bleek in 2014, toen Peter Faber als Opa Piet-met-heimwee-naar-het-vak een ad-hoc-functie kreeg als hulp-Sinterklaas.

Ook oudere Pieten houdt de Sint aan het werk
Ook oudere Pieten houdt de Sint aan het werk
Robin Utrecht/HH

De allereerste intocht van de goedheiligman die op film is vastgelegd (1920)