Petri Hofste: 'Bedrijven moeten open zijn over worstelingen'

07-02-2020

Vertrouwen gaat samen met openheid en transparantie, zegt commissaris in de financiële sector Petri Hofste in haar bijdrage voor de Bilderbergconferentie. 'Het bestaansrecht van bedrijven ligt in de samenleving.' Bedrijven hebben leiders nodig die daarin vooropgaan, zegt ze.

 

'In de periode rond de kredietcrisis, 2008, is er een grote vertrouwenscrisis ontstaan, die nog steeds niet voorbij is. Ik werkte zelf destijds bij ABN Amro, en heb meegemaakt hoe de bank in drie onderdelen werd opgesplitst. Het was overduidelijk dat er een vertrouwenscrisis was tussen het publiek, de politiek en de bank.'

'Daarna ben ik overgestapt naar De Nederlandsche Bank. We stonden voor de opgave om het vertrouwen in de financiële sector en in De Nederlandsche Bank zelf te herstellen. Dat was heel moeilijk. Je kunt zo’n probleem deels oplossen met strengere regels en strengere handhaving, maar wat ik vooral heb geleerd, is dat vertrouwen krijgen begint met vertrouwen geven. Vertrouwen gaat samen met openheid en transparantie.'

 

'Alle wereldwijde vraagstukken lijken op dit moment samen te komen'

 

'Bedrijven en banken kunnen het vertrouwen alleen herstellen door open te zijn over wat voor hen van waarde is, over dilemma’s waar ze mee worstelen, over besluiten die ze moeten nemen en over de effecten daarvan voor de korte en voor de lange termijn. Als je het vertrouwen wil terugwinnen, moet je heel goed luisteren naar wat er leeft in de samenleving en de verantwoordelijkheid nemen om de problemen die er zijn te helpen oplossen. Je moet bereid zijn je koers bij te stellen, als je daarmee een bijdrage kunt leveren aan de oplossing.'

 

Tekst gaat verder na de foto

Foto: Jeroen Poortvliet

Bestaansrecht ligt in de samenleving

'De urgentie is groot. Ondernemers voelen dat ook. Alle wereldwijde vraagstukken lijken op dit moment samen te komen: de klimaatcrisis, de energiecrisis, de grondstoffencrisis en de vluchtelingencrisis. Er is geen bedrijf waar ik kom, waar níet over de Sustainable Development Goals wordt gesproken. De samenleving verwacht van bedrijven dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun handelen, nationaal en internationaal, voor mensen en voor de planeet, en dat zij laten zien wat zij bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.'

 

'Een bedrijf dat niet investeert in duurzaamheid, gaat het niet redden'

 

'Bedrijven moeten aan die verwachtingen voldoen. Hun bestaansrecht ligt immers in de samenleving; ze hebben de steun nodig van de samenleving. Niet alleen omdat hun stakeholders en klanten daar zitten, maar ook met het oog op huidige en toekomstige medewerkers. Medewerkers willen trots kunnen zijn op het bedrijf waar ze werken.'

'Bedrijven hebben leiders nodig die daarin vooropgaan. Leiders die laten zien dat rendement op aandelen niet het enige doel kan zijn, maar dat een bedrijf een bredere verantwoordelijkheid heeft naar de samenleving. Paul Polman was zo iemand voor Unilever.'

 

Is technologie dé oplossing? Lees hier de bijdragen aan de Bilderberg 2019.

 

Bestaansrecht opnieuw uitvinden

'Bij veel jonge bedrijven zie je dat ze enorm goed weten wat hun purpose is en welke impact ze willen bereiken. Bedrijven die al langer bestaan, moeten hun bestaansrecht soms opnieuw uitvinden of herdefiniëren. Coöperaties als de Rabobank en Achmea, waar ik commissaris ben, hebben daarbij een streepje voor, want zij zijn voor en door leden opgericht.'

'Ook de politiek moet moeite doen om naar de lange termijn in plaats van naar de korte termijn te kijken. De makkelijkste weg is de keuze voor de korte termijn. Maar als je niet uitkijkt, leidt dat tot situaties waarin er ineens aan de noodrem moet worden getrokken, zoals bij PFAS en stikstof gebeurde. Dan heb je pas echt een probleem. Het vergt moed om dingen die nog niet overkoken, op tafel te krijgen. Dat levert je tijd op om belangen af te wegen en duurzame oplossingen te vinden.'

'Hoe ingewikkeld het vaak ook is, als een onderneming niet naar de lange termijn kijkt, zal zij uiteindelijk niet overleven. Daarom is het ook in het belang van de aandeelhouders om voor de lange-termijnwaardencreatie te gaan. Een bedrijf dat niet investeert in duurzaamheid, gaat het niet redden.'

 

Dit artikel is een door de redactie Forum ingekorte versie van de bijdrage van Petri Hofste (een interview) aan het programmaboekje van de Bilderberg 2020.

Wie is Petri Hofste?Petri Hofste vervult verschillende commissarisfuncties, onder meer bij Rabobank, Achmea, Fugro en Pon Holdings. Ze is voorzitter van het bestuur van Nyenrode Foundation en lid van het bestuur van de Vereniging Hendrick de Keyser. Hofste studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit en bedrijfskunde aan Nyenrode University. Ze startte haar loopbaan bij KMPG en werkte achtereenvolgens in verschillende functies bij ABN Amro, Royal Bank of Scotland, De Nederlandsche Bank en APG.

 

Verslag Bilderbergconferentie 2020