Omgevingswet graag in een keer goed

08-05-2013
  • Goed dat het eerste concept Omgevingswet er ligt
  • Maar de wet lijkt nog niet compleet


Goedkoper, sneller, duurzamer en voorspelbaarder ondernemen en inves­teren: de beloftes die de nieuwe Omgevingswet in zich draagt zijn groot.
Hoe mooi zou het zijn als alle wetten en regels rond het omgevingsrecht ondergebracht zouden worden in één wet in plaats van in meer dan zestig wetten en honderden algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen op het gebied van milieu, natuur, water en ruimtelijke ordening?

Daarom is het ook goed nieuws dat het kabinet een conceptversie van de Omgevingswet heeft uitgewerkt. Op hoofdlijnen ziet die er goed uit. Maar – zoals altijd – is het de uiteindelijke uitwerking die telt. Wat dat betreft zijn er nog wat losse eindjes. Zo is het nog onduidelijk welke onderdelen van het omgevingsrecht er wel en niet in de Omgevingswet worden ondergebracht. Dat zou geen witte vlek mogen zijn. De nieuwe systematiek, om alles helder op een rij te zetten, wordt namelijk om zeep geholpen als er later elementen aan vastgeplakt moeten worden. Bovendien is het essentieel dat alle wetten ter bescherming van de omgeving in de nieuwe wet worden opgenomen, dus ook bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, de natuurwetten, de Wet geluidhinder en de Wet bodembescherming.

Ook is het belangrijk dat de nieuwe wet aansluit bij de dagelijkse praktijk van bedrijven. Daarin schiet de conceptversie van de Omgevingswet nog duidelijk tekort. Als het gaat om regels die specifiek betrekking hebben op bedrijven, moeten de rechten en plichten voor bedrijven duidelijker vast­gelegd worden. Verstandig zou zijn om een onderscheid te maken naar aard en omvang van bedrijven. Ondernemers, overheden, burgers en rechters kunnen dan veel beter zien welke regels voor welk type bedrijven gelden. Het werkt namelijk averechts om alle bedrijven in Nederland over één kam te scheren. Voor een winkel gelden nu eenmaal andere regels dan voor grote industriële installaties.

Dit artikel komt uit de tablet Forum