Liveblog coronavirus | maart 2020

31-03-2020

Live-blog van Opinieblad Forum met corona-nieuws van het Nederlandse bedrijfsleven.

Berichten van maart 2020

 

31 maart

HISWA-RECRON helpt klant met garantiefonds

HISWA-RECRON, brancheorganisatie voor watersport- en recreatiebedrijven, heeft een Toeristisch Corona Garantiefonds en de uitgifte van vouchers in het leven geroepen. Gaat een lid-bedrijf gedurende de looptijd failliet, dan wordt de consument uit het garantiefonds gecompenseerd. HISWA-RECRON vraagt met VVV Nederland en Koninklijk Nederlands Vervoer aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat om steun voor dit fonds en een financiële bijdrage. De provincies zijn gevraagd om 5 tot 12 miljoen euro bij te dragen, afhankelijk van draagkracht en toeristisch belang. De drie organisaties vragen Keijzer om de bijdrage van de provincies te evenaren. Volgens HISWA-RECRON geeft het garantiefonds ondernemers en klanten extra zekerheid zodat gasten het vertrouwen hebben om een vakantie in eigen land te boeken.

 

'Afstand tot banenmarkt moet niet groter worden'

Op naar de 100.000 banen blijft zich inzetten om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden. Het samenwerkingsverband van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO heeft daarvoor de toolbox ‘Corona en Banenafspraak’ ontwikkeld. Die kan werkgevers ondersteunen met onder andere informatie over relevante wet- en regelgeving en over manieren van begeleiding, zowel op de werkvloer en daarbuiten. Ook voor medewerkers uit de doelgroep Banenafspraak zijn het verwarrende tijden. Deze doelgroep is natuurlijk ontzettend breed en gevarieerd, maar omvat ook een kwetsbaarder deel van de arbeidsbevolking.

 

Culturele en creatieve sector vreest faillissementen

DeTaskforce culturele en creatieve sector, bestaande uit Kunsten ’92, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, De Creatieve Coalitie en het Erfgoedplatform hebben in een brief aan de leden van het kabinet hun zorgen geuit over het gepresenteerde steunpakket van het kabinet en de aangekondigde aanvullende coulance maatregelen van OCW. Volgens de sector bieden deze maatregelen geen soelaas tegen dreigende faillissementen van culturele en creatieve instellingen en bedrijven en het op grote schaal wegvallen van inkomen voor artiesten en zzp’ers. De sector pleit voor een overbruggings- en garantiefonds. Lees hier de brief.

 

30 maart

'Respect voor de vrachtwagenchauffeur'

De ESC en CLECAT, Europese koepelassociaties van vervoerders, expediteurs en logistieke dienstverleners, roepen verzenders en ontvangers van goederen op om vrachtwagenchauffeurs te ondersteunen. Respectvolle communicatie, duidelijke procedures en voldoende gelegenheid om handen te wassen zijn drie van de aanbevelingen die op Europees niveau zijn opgesteld. Ook handig: een aparte plek om documenten af te handelen en handschoenen als voor de afhandeling elektronische tools gebruikt moeten worden. De complete lijst met aanbevelingen is hier te vinden.

 

NBBU: Let een beetje op je arbeidsmigranten

De NBBU doet samen met het kabinet een dringend beroep op werkgevers die veel werken met arbeidsmigranten om in deze tijd hun verantwoordelijkheid te nemen en goed te zorgen voor de gezondheid van hun mensen. 'Het coronavirus moet geen aanleiding zijn voor slecht werkgeverschap. Arbeidsmigranten moeten toegang hebben tot zorg en hun zorgpas, en werkgevers moeten alle nodige maatregelen treffen om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Het stopzetten van huisvesting als er geen werk is, is op dit moment onverantwoord zolang geen alternatief wordt geboden', vindt de NBBU.

Er is veel onduidelijk over arbeidsmigranten, hun huisvesting en corona. Moet bijvoorbeeld loon worden doorbetaald als een arbeidsmigrant niet mag werken omdat een huisgenoot ziek is? Ja zeker, zegt de NBBU. Veelgestelde vragen en antwoorden zijn hier te vinden.

Werkgevers die veel werken met Spaanse arbeidsmigranten worden verzocht zich te melden bij de Spaanse ambassade, die graag een vinger aan de pols van haar landgenoten wil houden.

 

Hier maken ondernemers in Brabant en Zeeland zich zorgen over

Dan heb je als bouwonderneming of installateur nog werk, komen je mensen aan op de lokatie en mogen ze er niet in. Het is één van de problemen die naar voren komen uit een enquête van VNO-NCW Brabant-Zeeland onder 160 ondernemers in die regio. De volksgezondheid, de gezondheid van de economie en de gezondheid van het eigen bedrijf zijn de drie grote zorgen van deze ondernemers. Ze zijn 'positief' en 'strijdbaar', maar ze lopen tegen allerlei praktische problemen aan: geldtekort, een tekort aan mensen of opdrachten of grondstoffen. En ook de neiging van sommige organisaties om de gezondheidsregels van de overheid zelf nog wat aan te scherpen. Niet alleen lopen ondernemingen in de bouw en installatietechniek daardoor werk mis, uitstel van werkzaamheden of onderhoud kan ook leiden tot gevaarlijke situaties, waarschuwen de bedrijven. VNO-NCW Brabant-Zeeland heeft een uitgebreide handleiding voor werkgevers opgesteld zodat iedereen die kan werken, dat veilig kan doen.

 

Bouwend Nederland: blijf bouwen!

De voorzitters van VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend Nederland, BRBS, Cumela Nederland, NLingenieurs, OnderhoudNL, Centrum Hout, Techniek Nederland, Vereniging Industriële Bouwstoffen, Vereniging Nederlandse Bouwkeramiek, Vereniging Nederlandse Kalkzandsteenplatform, MKB Infra, Betonhuis, Cascade, BNA, Vebidak, Aannemersfederatie Nederland-NOA, Vereniging van Waterbouwers, FME, Metaalunie, NVM, VBO Makelaars, TLN, VVT, GeoBusiness Nederland en VHG roepen opdrachtgevers in de bouw en elders op om lopende werken voor zover mogelijk doorgang te laten vinden. Zij zien dat overheden, woningbouwcorporaties en bedrijven hun bouwplannen en renovaties uitstellen of stoppen. 'Terwijl investeren juist een beproefd middel is om de economie te stimuleren in zware tijden.'

De voorzitters van de ondernemingsorganisaties roepen opdrachtgevers op om aanbestedingstrajecten door te zetten, betaaltermijnen te versnellen, bestaande contracten te eerbiedigen, en de verlening van bouwvergunningen te bespoedigen. Bij gunning, betaling en vertraging zou rekening moeten worden gehouden met de coronacrisis. Dit alles met in achtneming van de gezondheidsadviezen van het RIVM.

 

27 maart

Gemeenten en provincies schouder aan schouder met ondernemers

De regionale verenigingen van VNO-NCW zijn druk in overleg geweest met gemeenten en provincies over passende maatregelen om ondernemers in hun regio te steunen. Het gaat vaak om het uitstellen van lokale belastingen, en het uitstellen van voorgenomen verhogingen. Veel gemeenten willen ook doorgaan met aanbestedingsprocedures in de bouw en het groenonderhoud.

VNO-NCW West heeft per gemeente gepubliceerd welke maatregelen er zijn getroffen./p>

LWV, de limburgse werkgeversvereniging, geeft hier een overzicht. VNO-NCW Midden is nog in gesprek met de provincies. Overijssel was de eerste met een pakket; onder andere gaat het om het sneller betalen van facturen en het tonen van coulance bij toegekende subsidies waarvan mogelijk resultaten niet worden behaald.

 

7.000 gratis licenties voor online leren afgenomen in horeca

Binnen een week zijn meer dan 7000 gratis licenties voor online leren afgenomen bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Vakbekwaamheid Hor (SVH). De impact van de recente sluiting van eet- en drinkgelegenheden is groot; van de 466.000 medewerkers zit een groot gedeelte nu thuis. SVH en KHN maakten vorige week bekend dat zij horecamedewerkers de komende maand gratis e-learning modules aanbieden, zodat zij deze tijd kunnen gebruiken om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Door het vergroten van hun vakbekwaamheid, zijn horecamedewerkers straks weer goed voorbereid op het moment dat de horeca weer open gaat.

 

Bouwmarkten gaan bezoekersaantal streng reguleren

De branchevereniging voor doe-het-zelfwinkels en bouwmarkten VWDHZ neemt strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en toch essentiële producten beschikbaar te houden. ‘Als je een lekkage hebt, kun je niet wachten met vervanging of reparatie’, aldus VWDHZ-voorzitter Harm-Jan Stoter. Maatregelen zijn onder andere het reguleren van het aantal klanten, waar mogelijk een winkelwagenverplichting, aangepaste openingstijden en komt er waar nodig extra beveiliging of personeel. Bij de VWDHZ zijn Intergamma (Gamma en Karwei), Praxis, Hornbach Nederland, DGN Retail (Hubo en Multimate) en Bauhaus Nederland aangesloten.

 

26 maart

'Rust, focus en impact'

Ontspan, blijf gezond eten en focus op de hoofdzaken. Van 's ochtends zes tot middernacht doorwerken is niet verstandig, adviseert oud-generaal Hans Damen de leden van evofenedex, de ondernemersvereniging voor handel en logistiek. De coronacrisis is er morgen ook nog; dan moet je er ook nog tegenaan kunnen. Focus op de zaken die de meeste impact hebben. Die inspanningen lonen de moeite het meeste. En, verrassend misschien: denk nu al na over de periode na de crisis. Het komt weer goed, zegt Damen. Denk nu alvast na over de terugkeer naar business as usual.

 

Limburgse bedrijven 'tussen nu en zes maanden' in de problemen.

Ongeveer de helft van de bedrijven in Limburg verwacht tussen de één en zes maanden in de financiële problemen te komen. Dat is een van de uitkomsten van onderzoek dat

MKB-Limburg en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) hebben uitgevoerd samen met Parkmanagement Midden-Limburg, de Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) en Ondernemend Venlo. Tussen 20 maart en 23 maart 2020 vulden 547 Limburgse bedrijven de online vragenlijst in. Iets meer dan de helft (54 procent) van de bedrijven verwacht een financiële impact tot 500.000 euro. Achttien procent vreest een faillissement, maar meer dan de helft van respondenten verwacht overeind te blijven.

Huub Narinx, directeur LWV: 'Wij doen een dringend beroep op de overheden om zoveel mogelijk samen te werken als overheden en één lijn te trekken als Rijksoverheid, Provincie en gemeenten. Het is belangrijk dat versnippering wordt voorkomen.' Daarnaast doet de LWV een appèl op gemeenten om zoveel mogelijk opdrachten nu al te verstrekken naar ondernemers zodat er continuïteit blijft in het werk.

 

Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen, en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. Mede op aandringen van evofenedex komt de Douane daarom nu met een pakket aan maatregelen om de regels voor bedrijven tijdelijk te versoepelen. Het gaat om maatwerk bij het verlenen van vergunningen, en bij het al of niet halen van strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften. Uitleg over de maatregelen is te vinden op de site van evofenedex.

 

Verzuim zorgpersoneel geeft aan waar de nood hoog is

Normaal houden organisaties in de zorg eens in de drie maanden bij hoe het staat met het ziekteverzuim, maar vanaf nu gaan ze dat op verzoek van het ministerie van VWS iedere week doen, meldt Actiz. VWS en ActiZ willen het verzuim frequenter monitoren omdat het een belangrijke indicator is om te zien hoe hoog de nood is en waar de extra inspanningen het beste op moeten worden gericht.

 

Architecten pleiten voor doorgaan bouwprojecten

De coronacrisis heeft zoals verwacht grote impact op architectenbureaus. Dat blijkt uit de quickscan van brancheorganisatie BNA onder haar leden. Op de langere termijn verwachten bureaus een omzetdaling van gemiddeld 30 procent. Bijna alle architectenbureaus zijn grotendeels omgeschakeld naar thuiswerken. Zij verwachten hiervan wel een negatieve impact op de productiviteit, vooral bij ouders die ook kinderen thuis moeten begeleiden. Bureaus vrezen vooral dat opdrachtgevers geen werk meer kunnen of willen laten uitvoeren. De BNA doet dan ook een oproep aan overheden en opdrachtgevers om, vanuit wederzijds belang, plan- en bouwprocessen zo goed mogelijk gaande te houden.

 

Elektrotechnische winkels: zorg dat we open kunnen blijven

Zorg ervoor dat het personeel van elektrotechnische winkels zijn werk kan doen. Zij zijn juist nu veel mensen thuiswerken belangrijk voor het doorgaan van de economie. Die oproep doen Jan van de Wouw, algemeen directeur van United Retail en Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland in een videoboodschap. ‘Als apparaten stuk gaan, moeten ze gerepareerd worden en nieuwe moeten worden geïnstalleerd. Daar zijn wij voor’, zegt Van de Wouw. ‘De elektrotechnische detailhandel is ontzettend belangrijk, voor thuiswerkers‘, vindt ook Doekle Terpstra. ‘Naast het idee dat veiligheid absolute prioriteit heeft, moet er een mogelijkheid blijven dat winkels open blijven.’

 

25 maart

VNO-NCW Noord geeft ondernemers antwoord op praktische vragen

Via een online vraag- en antwoordsessie hebben experts van VNO NCW Noord meer dan zeventig vragen van ondernemers beantwoord. Het ging vooral om vragen over het pakket aan steunmaatregelen. De sessie is online na te zien.

Regiomanager en een van de initiatiefnemers Jurgen Elshof van VNO-NCW MKB Noord: ‘Deze coronacrisis brengt heel veel onzekerheden met zich mee. Waar we kunnen bieden we graag duidelijkheid aan ondernemers. Naast de informatievoorziening die landelijk is opgezet heb ik samen met onze kennispartner Afier deze online meeting opgezet. Een groot succes bleek, want we hadden het maximaal aantal deelnemers en grote hoeveelheid vragen. We gaan nu nadenken over een volgende editie van een online meeting met een kennispartner, met mogelijk wat meer gerichte onderwerpen.’

 

Handjes gevraagd voor de voedselvoorziening

Hier personeel over? Daar is er tekort. Boeren en tuinders hebben daarom een platofrm gemaakt om vraag en aanbod bij elkaar te brengen: werkenindelandentuinbouw.nl, zo meldt de NBBU, branchevereniging van uitzendbureaus. Zij hebben door de coronacrisis een tekort aan arbeidskrachten. Tegelijkertijd hebben andere ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca, geen werk voor hun personeel. Door partijen samen te brengen kan ook dit jaar een goede voedselvoorziening worden gegarandeerd. Want iemand moet die aardbeien en tomaten oogsten.

Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland: 'Personeel in sectoren die als gevolg van de corona-problematiek stil zijn gevallen, zijn hard nodig in de land- en tuinbouw. Onze producten leveren een essentiële bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van mensen in Nederland, Europa en daarbuiten. Met elkaar kunnen we deze vitale sectoren vitaal houden in deze hectische periode.'

 

Harder gewerkt

Ruim een kwart van de deelnemers aan een onderzoekspanel van ING geeft aan de afgelopen week minder gewerkt te hebben dan anders. Twintig procent zegt dat zij de afgelopen week juist meer werk hebben gedaan dan anders. Daarbij is er een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Eén op de vier vrouwen stelt vorige week meer te hebben gewerkt, bij de mannen geldt dit voor één op de vijf. Eén van de mogelijke redenen waarom vooral vrouwen meer hebben gewerkt kan zijn doordat een groot deel van hen werkzaam is in de thuiszorg of zorg, waar momenteel iedereen hard nodig is.

 

Tuinbouwers: Grenzen dicht leidt tot voedseltekorten

Als Europese binnengrenzen dichtgaan om het coronavirus in te dammen, gaat Nederlands groentezaad te laat de grond in. In ons omringende landen dreigt dan binnen niet al te lange tijd een tekort aan groente. Daarvoor waarschuwt voorzitter Jaap Bond van het Tuinbouw Crisisteam. In het crisisteam zitten vertegenwoordigers uit de tuinbouwsector en de ministeries van Landbouw en Economische Zaken.

 

24 maart

Help geo-sector, dan hoeft die geen overheidssteun

GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland doen een beroep op alle betrokken partijen in de geo-sector, de sector met bedrijven die geografische gegevens verwerken en kaarten maken. Zij zien dat in een eerste reactie op het coronavirus sommige bestaande werkzaamheden worden afgezegd en nieuwe projecten worden uitgesteld of stopgezet. Dat is niet nodig, zeggen beide verenigingen. De branche is namelijk goed ingericht om op afstand te werken voor de verwerking en analysering van data. Zij ziet mogelijkheden om hun werkzaamheden draaiende te houden zonder direct een beroep te hoeven doen op het pakket aan steunmaatregelen. Beide verenigingen roepen alle opdrachtgevers in de geo-sector op om de werkzaamheden die zij in deze crisissituatie kunnen uitvoeren naar voren te halen. Ook roepen zij overheden op om tijdelijk af te zien van langdurige inkoopprocedures, maar hier flexibel en creatief mee om te gaan.

 

VNO-NCW West vraagt om steun van gemeenten

In een brief aan de gemeenten in Noord- en Zuid-Holland vraagt voorzitter Audrey Keukens van VNO-NCW West met de voorzitters van de 10 regionetwerken om extra steunmaatregelen voor bedrijven om de Corona-crisis te doorstaan. Voorbeelden zijn: versneld afhandelen van aanvragen voor de bijstandsregeling, terugstorten van geïnde OZB en andere belastingen en sneller betalen van leveranciers. De voorzitters realiseren zich dat in deze crisistijd veel werk op ons af komt en dat iedereen alle zeilen bijzet om de schade te beperken. De hoeveelheid van maatregelen - van Rijk, provincie en gemeente - in combinatie met de noodzakelijke zeer hoge snelheid, vraagt veel van het gemeentelijke uitvoeringsapparaat. VNO-NCW West vraagt gemeenten leiderschap te tonen en de uitvoering van de regelingen zo nodig op een andere manier te organiseren. Voor het overzicht van alle gevraagde maatregelen, lees de open brief (pdf) aan de gemeenteraden hier?.

 

Amsterdams pleidooi voor huurafspraken winkels en horeca

Het georganiseerde bedrijfsleven in Amsterdam heeft onder leiding van Hans Bakker, voorzitter VNO-NCW metropool Amsterdam, een brief gestuurd aan de verhuurders van vastgoed (winkels, horeca). Bakker roept hen op in gesprek te gaan met de huurders over tijdelijke afspraken voor huurbetalingen. Met name de winkels die hun deuren hebben moeten sluiten door het coronavirus kunnen in betalingsproblemen komen. Het wegvallen van hun omzet brengt ondernemers in grote problemen. De overheid en de banken hebben al stappen gezet om de problemen te verlichten. ‘Vastgoedverhuurders moeten in deze situatie kiezen voor de lange termijn en de drang naar korte termijnresultaat voorlopig achterwege laten’, zegt Bakker.

 

Uitzendbranche geeft vouchers voor opleidingen

Veel uitzendkrachten hebben hun baan verloren door de coronacrisis. DOORZAAM, het opleidingsfonds van de uitzendbranche, stelt daarom van-werk-naar-werk-vouchers ter waarde van 500 euro beschikbaar. ‘Wij zijn van mening dat in deze bijzondere situatie we ook iets moeten doen voor de uitzendkrachten die door de coronacrisis werkloos zijn geworden’, stelt DOORZAAM in een verklaring. De voucher kan ingezet worden voor een cursus, training maar ook voor training on the job, een inwerkperiode of on-boarding bij de opdrachtgever of reguliere werkgever. DOORZAAM heeft als doel uitzendkrachten voor de korte en lange termijn duurzaam inzetbaar te houden in een flexibele of vaste arbeidsrelatie. Hoe het werkt, staat op deze pagina.

 

23 maart

Voucher oplossing voor recreatiebedrijven

Kampeer- en bungalowparken hebben goede hoop dat een vouchersysteem zal helpen bij de enorme terugval in boekingen. 'Op 80 procent van de 2500 ondernemers die wij vertegenwoordigen heeft het coronavirus een behoorlijke impact. Mensen trekken hun boekingen in en twijfelen over nieuwe reserveringen', zegt Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON. Vacansoleil Nederland meldt bijvoorbeeld dat het nog geen twintig procent van de boekingen binnen heeft in vergelijking met het aantal reserveringen in het eerste kwartaal van 2019. Onzekerheid is de voornaamste reden dat veel mensen hun vakantieplannen uitstellen of wijzigen. "Daarom willen we een voucher in het leven roepen om boekingen te kunnen verzetten naar een andere periode, zodat je niet je geld kwijt bent als consument. En voor recreatiebedrijven voorkomt het een liquiditeitsprobleem of misschien zelfs een faillissement. En daar heeft niemand baat bij, ook de klant niet," aldus Dijks. (ANP)

 

Binnenvaarders vrezen miljoenen euro's schade

Het coronavirus zorgt voor rond de 120 miljoen euro per maand aan schade voor de binnenvaartsector. Dat melden Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een eerste inschatting. Het gaat volgens beide brancheorganisaties onder meer om economische schade door annuleringen en minder vervoer. De omzet van de Nederlandse binnenvaart is circa 2,6 miljard euro per jaar waarvan 90 procent goederenvervoer en 10 procent personenvervoer. De verenigingen van binnenvaarders schatten de schade in het personenvervoer op circa 260 miljoen euro voor het seizoen 2020 en uitgaande van een seizoen van 7 maanden circa 37 miljoen euro per maand.

 

Project Open Air NL van start

Beademingsapparatuur, IC-apparatuur en hulpmiddelen als mondkapjes en gezichtsmaskers: overal zijn of dreigen tekorten aan op dit moment. Op alle fronten worden eraan gewerkt om de tekorten op te lossen. Ook door een breed netwerk van engineers en productiebedrijven op te zetten via Project Open Air NL. Project Opn Air NL inventariseert samen met ziekenhuizen waaraan behoefte is en ontwikkelt en test met aangesloten engineers en producenten vooral kritische onderdelen en hulpmiddelen voor ziekenhuizen en IC’s. Zo is er al een zogenoemd open source beademingsapparaat ontwikkeld dat nu getest wordt in het Radboudumc.
Interesse om aan te sluiten bij Project Open Air NL? Dat kan via projectopenair.nl

 

Fabrikant coronamedicijn bedreigd

Sinds afgelopen zaterdag wordt Jan Willem Popma van medicijnfabrikant Ace 24 uur per dag beveiligd door de politie. Dat vertelde Jan Willem Popma EenVandaag. Hij produceert als een van de weinigen een oud-malariamiddel dat mogelijk helpt tegen corona. De laatste tijd kreeg hij steeds vaker 'vage types' op bezoek, niet alleen bij zijn bedrijf in Zeewolde, maar ook bij hem thuis. 'Ze boden flinke bedragen voor de pillen, maar ik heb mijn hele voorraad allang gedistribueerd over het land. Alle pillen die we produceren worden nog dezelfde dag verspreid.' Door recente uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump, die het middel 'veelbelovend' noemt, is wereldwijd een enorme vraag ontstaan naar de belangrijkste grondstof van het middel. 'Maar verkoop aan de deur vindt hier al helemaal niet plaats', benadrukt Popma. Lees meer op de website van EenVandaag.

 

Enorme terugval in installatiebranche deels onnodig

De coronacrisis hakt erin bij installatiebedrijven en technisch dienstverleners. Ondernemersorganisatie Techniek Nederland hield een enquête onder haar leden en de cijfers schetsen een grimmig beeld. Maar liefst 62 procent van de respondenten verwacht tussen nu en twee weken werktijdverkorting aan te moeten vragen. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ‘De situatie is alarmerend. Goed dat het kabinet de regeling voor werktijdverkorting heeft omgezet in een Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).’ Terpstra doet ook een beroep op opdrachtgevers om facturen sneller te betalen om daarmee de impact van de crisis nog enigszins te beperken. Bekijk hier zijn video-oproep.

De coronacrisis raakt alle marktsegmenten (gebouwde omgeving, infra, industrie) van de technieksector. Bijna alle ondernemers die aan het onderzoek deelnamen, zeggen dat de snelle verslechtering van de marktsituatie wordt veroorzaakt doordat zij geen werkzaamheden meer bij klanten mogen of kunnen uitvoeren. Techniek Nederland vindt dat opdrachtgevers werk dat veilig kan plaatsvinden zoveel mogelijk moeten laten doorgaan. Terpstra: ‘Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van onze klanten en van onze medewerkers altijd op één. Maar als we volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid kunnen doorwerken, moeten we het ook dóén. Anders lopen de sector en de economie onnodig veel schade op.’

 

Philips schroeft productie beademingsapparatuur op

Van 1.000 naar 2.000 beademingsapparaten per week. De komende weken wil Philips kijken of het mogelijk is dat te halen, meldde ceo Frans van Houten persbureau Reuters. Alle zeilen worden bijgezet om de productie van beademingsapparatuur zo snel mogelijk op te schalen. 'Onze productieverhoging alleen is zeker niet genoeg. Maar samen hopen we aan de vraag te kunnen voldoen', aldus Van Houten.

Het bedrijf wil ook de productie van andere ziekenhuisapparatuur opschalen, zoals CT-scanapparaten en hartmonitoren. Het bedrijf gaat voor de extra productie nieuw personeel aannemen.

 

 

« Berichten van april

« Naar de startpagina