Liveblog coronavirus | april 2020

30-04-2020

Live-blog van Opinieblad Forum met corona-nieuws van het Nederlandse bedrijfsleven.

Berichten van april 2020

 

30 april

Evenementenbranche vraagt hulp cultuurminister

De Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) hebben deze week in een brief aan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Financiën aangedrongen op nieuwe maatregelen voor de door de coronacrisis zwaar getroffen evenementenbranche. Allereerst willen ze verlenging van de noodmaatregelen wegens de seizoensgebonden aard van het werk en een herstelfonds. Ten tenslotte pleiten de brancheverenigingen voor een verzekeringsfonds zoals deze er bijvoorbeeld voor de filmindustrie ook is.

 

HISWA: open bruggen en sluizen meer

Bruggen en sluizen in Nederland worden vanwege de Corona-crisis nog steeds volgens het winterregime bediend. In afwachting van het ruimere zomerregime, verzoekt HISWA-RECRON de beheerders om een aangepast regime in te voeren. De meeste bruggen en sluizen in Nederland kennen een zomerregime dat ingaat per 1 april. HISWA-RECRON is van mening dat het te lang aanhouden van het winterregime ongewenst is. Er wordt namelijk geen veilige doorvaart gegarandeerd doordat obstructies onderweg voor opstoppingen op het water zorgen.

 

MKB-metaal ziet het somber in

Maar liefst 63 procent van de ondernemers in het MKB-metaal heeft als gevolg van de coronacrisis te maken met teruglopende omzetten. Een maand geleden was dit nog 37 procent. Dit blijkt uit het derde onderzoek van Koninklijke Metaalunie naar de gevolgen van de coronacrisis bij MKB-metaalbedrijven. 79 procent van de bedrijven verwacht de komende weken een verdere afname van de orderportefeuille, een maand geleden was dit 57 procent. Het vertrouwen onder de exporterende bedrijven om de coronacrisis te overleven is lager dan bij bedrijven die hun producten alleen in Nederland afzetten (63 procent versus 82 procent).

 

Ruim miljard omzetverlies en 1000 ontslagen

Het verwachte omzetverlies voor meubelindustrie en interieurbouw komt voor heel 2020 uit op 1,14 miljard euro. Dat blijkt uit de 3e corona-enquête onder leden van brancheorganisatie Koninklijke CBM. Dat is een omzetdaling van 26,2 procent. Meer dan de helft van de CBM-leden heeft enquête ingevuld. De bedrijven verwachten dat het totaal aantal ontslagen in de branche wegens de coronacrisis dit jaar op 1.083 werknemers uit komt, oftewel een ontslagpercentage van 5,8%. Bedrijven in de categorie 5 tot 10 werkzame personen verwachten relatief gezien de meeste ontslagen.

 

Meeste werkgevers klaar voor herstart

Werkgevers maken zich op voor de her- of opstart van hun bedrijf na de coronacrisis. Dat concludeert werkgeversvereniging AWVN op basis van de tweede AWVN-enquête over de effecten van de coronacrisis. 95 procent van de gevraagde bedrijven heeft maatregelen getroffen om volgens de nieuwe overheidsvoorschriften van de '1,5-metersamenleving' te kunnen werken of is bezig die te treffen. Overheidsregelingen als de NOW, waarvan 40 procent van de werkgevers gebruik denkt te maken, helpen om de gevolgen van de crisis minder ernstig te maken.

 

29 april

Installateurs gematigd positief

Installateurs en technisch dienstverleners merken dat het protocol 'Samen veilig doorwerken' een positief effect heeft. Tegelijkertijd blijven de vooruitzichten voor de branche zorgelijk. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van brancheorganisatie Techniek Nederland. Vergeleken met een maand geleden zijn de klanten van installateurs vaker bereid om werkzaamheden te laten uitvoeren. Toch verwacht driekwart van de respondenten dat de omzet in april en mei lager zal zijn dan een jaar geleden. Veel ondernemers in de technieksector verwachten dat ze een beroep zullen moeten doen op de NOW-regeling (werktijdverkorting).

 

28 april

MBO-raad vraagt Kamer: denk na over impact op opleidingen

De MBO Raad vraagt de Tweede Kamer om inburgeraars en studenten financieel tegemoet te komen met respectievelijk een tijdelijk overbruggingsbudget en een verlenging van de basisbeurs. Dit zou studenten in staat stellen om een andere opleiding te kiezen als hun werkveld zwaar onder druk is komen te staan, zegt waarnemend voorzitter Frank van Hout. Ook wil de MBO Raad meer ruimte voor de scholen om de huidige opleidingstrajecten opnieuw te kunnen inrichten en examineren met stages. Veel bedrijven, dus ook leerbedrijven, staan in de overlevingsstand. De leerbanen, (bbl) de beroepspraktijkvorming (bol en bbl) zijn daardoor ook geraakt. Van Hout: 'We zullen dus creatief moeten zijn om met het bedrijfsleven praktijkonderwijs op een andere manier vorm te kunnen geven.' De MBO Raad heeft een position paper aan de Tweede Kamer gestuurd hierover in aanloop van het debat corona en onderwijs op woensdag 29 april.

 

Steeds meer verkopen on line

Online consumentenbestedingen in non-food zijn sinds de uitbraak van het coronavirus volgens onderzoeksbureau GfK gestegen met 56 procent ten opzichte van vergelijkbare weken een jaar geleden. In week 12, de eerste week na de uitbraak in Nederland, steeg de omzet met 61 procent. In de weken voor Pasen (week 14 en 15) liep de online omzet op tot zo'n 67 procent. Dat meldt Thuiswinkel.org.

 

Coronacrisis zorgt voor verbinding in bedrijf

Met alle zorgen en onzekerheden die de coronacrisis voor bedrijven teweegbrengt, lijkt – als tegenbeweging wellicht – dat de onderlinge verbinding en saamhorigheid binnen midden- en kleine bedrijven toeneemt. Dat is een belangrijke bevinding in de nieuwste editie van de MKB coronamonitor van Motivaction en MKB Servicedesk. Twee derde van de werkgevers in het onderzoek ziet dat de onderlinge saamhorigheid toeneemt. Eenzelfde aantal constateert dat werknemers de toekomst van het bedrijf nu meer dan voorheen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien.

 

24 april

Gulle gift aan stichting voor zorgpersoneel

Het Verbond van Verzekeraars maakt 2,5 miljoen euro over aan de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Ook gaat het Verbond een partnership aan met de Stichting. De stichting is opgezet door traumachirurg Marijn Houwert en orthopedisch chirurg Sander Muijs. Met de bijdrage van het Verbond van Verzekeraars kan de Stichting vanaf 1 mei aan de slag om (familieleden van) alle zorgverleners financieel te steunen die door het werken in de frontlinie van de coronazorg, op de IC terechtkomen en zélf arbeidsongeschikt worden of mogelijk zelfs komen te overlijden door een ernstige coronabesmetting. De Stichting is blij met deze donatie die een steun in de rug is voor de zorgverleners die nú voor Nederland zorgen en daarbij hun eigen gezondheid riskeren.

 

Provincies steken ondernemers hart onder de riem

Op uitnodiging van evofenedex bezochten de commissarissen van de Koning in Noord-Brabant en Utrecht enkele getroffen ondernemers. In Brabant bezochten ze een bedrijf in medische hulpmiddelen en in Utrecht een drankengroothandel die de horeca bevoorraadt. De bezoeken zijn bedoeld om ondernemers in de hele provincie een hart onder de riem te steken, benadrukten de commissarissen. Evofenedex organiseerde de bezoeken ook om alvast vooruit te kunnen kijken. 'Als straks de coronacrisis voorbij is, kunnen onze leden alle hulp gebruiken om hun export en de bijbehorende logistiek weer draaiende te krijgen', zei Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van evofenedex.

 

'Gebruik rustige tijd voor ontwikkeling'

OTIB, Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de Technische Installatiebranche, presenteert zes maatregelen om medewerkers, waaronder BBL-studenten, te behouden voor de branche door in te zetten op hun persoonlijke ontwikkeling. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de sociale partners en goed voor zo'n 4 miljoen euro. 'Juist nu het een potentieel rustige tijd is voor de branche, is het zo belangrijk om te investeren in ontwikkeling en werkbehoud', zegt Sven Asijee, directeur van OTIB. 'Dat is goed voor de medewerker, de werkgever en voor de branche.'

 

Groenbranche vraagt vooral uitstel belastingen aan

Groenbedrijven vragen van de steunmaatregelen die de overheid biedt, het meest uitstel van belastingbetaling aan. Dat blijkt uit het tweede impactonderzoek dat Branchevereniging VHG vorige week heeft laten uitvoeren. Aan het onderzoek namen 330 bedrijven deel. Ook van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 'maakt een deel (6 procent) van de groenbedrijven die de vragenlijst invulde, gebruik. Een klein percentage (2 procent) doet een beroep op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

 

23 april

Pleidooi voor een nationaal bouwprogramma

Rob van Gijzel zet namens Bouwend Nederland uiteen hoe we de economie weer aan kunnen zwengelen én tegemoet kunnen komen aan al die opgaven die er voor corona al lagen: energietransitie, woningnood, klimaatadaptatie… Van Gijzel heeft al een berg ideenën: Meer lokaal maatwerk. Aanbesteding wordt niet meer gericht op de laagste prijs, maar op de kwaliteit van product en proces tegen een gemiddelde prijs. Bouwbedrijven gaan bij de inschrijving niet meer alleen uit van hun eigen inschatting, maar zorgen voor een reële prijs samen met onderaannemers en toeleveranciers.

Hoe dan ook is regie en samen optrekken essentieel, meent hij. 'Wanneer we samen de 'economie plat kunnen leggen om het coronavirus te bestrijden, dan moet het toch ook mogelijk zijn om deze weer samen aan de gang krijgen om ons land mooier en leefbaarder te maken.'

 

Er gaan klappen vallen in Brabant en Zeeland

Ja, zestig procent van ondernemers maakt gebruik van de NOW regeling. Maar gedwongen ontslagen lijken onvermijdelijk; driekwart van ondernemers verwacht liquiditeitsproblemen. Dat blijkt uit een enquête van VNO-NCW Brabant-Zeeland onder haar leden. Meer dan de helft van respondenten verwacht dat ze personeel zal moeten ontslaan. Drie procent doet dat nu al. En negen procent heeft nu al acute liquiditeitsproblemen. Vooral bedrijven in de productie en logistiek maken zich zorgen.

“Ondernemers hebben perspectief nodig,” zegt Eric van Schagen, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland. ”Dat perspectief wordt geboden als er een tweede pakket van noodmaatregelen komt dat specifieker is dan het eerste en indien branches met 'bruikbare protocollen en werkafspraken hoe om te gaan met de anderhalve-meter-economie tijdig de zekerheid hebben of zij na 20 mei weer kunnen gaan draaien.”

 

Overmacht of niet?

Kun je als ondernemer je beroepen op overmacht als je in gebreke blijft omdat je leverancier zijn producten of diensten niet kan leveren vanwege het coronavirus? De Limburgse  Werkgeversvereniging LWV zocht het uit. Voor een beroep op overmacht (art. 6:75 BW) is in de eerste plaats van belang wat de contracten met je klanten en leveranciers daarover zeggen. Bij een geslaagd beroep op overmacht ben je niet aansprakelijk. Gebruikt je leverancier echter een betere overmachtsclausule dan jij zelf, 'dan loop je het risico een claim te krijgen van je klanten, die je niet kunt verhalen. Goed opletten, dus. Lees het voor de zekerheid hier even na.

 

MVO-Nederland en Nevi ongerust

MVO Nederland en inkooporganisatie Nevi roepen gezamenlijk op tot solidariteit en samenwerking. Beide organisaties zien tussen de bedrijven heel veel solidariteit, maar er zijn uitzonderingen die zich 'schokkend egoïstisch' gedragen naar hun leveranciers. 'Sommige van hen grijpen de situatie aan om betaaltermijnen flink te verlengen of zelfs al hun betalingen tot nader order op te schorten. Enkelen wagen het om ook nog eens een flinke korting op hun facturen te eisen. Onbehoorlijk, en funest voor veel toeleveranciers', aldus 'MVO-Nederland en Nevi.'Kom je contractuele verplichtingen netjes na, contract is contract. En bij continuïteitsproblemen: leg contact en wees transparant. Zoek vervolgens samen met je zakelijke partners naar oplossingen.'

 

22 april

Studenten hogescholen helpen ondernemers

Studenten van hogescholen Saxion en Aventus gaan ondernemers helpen tijdens en na de coronacrisis, meldt VNO-NCW Midden. Voorbeelden zijn het zoeken en vinden van nieuwe verdienmodellen, het maken van een marketinganalyse of marktonderzoek, de impact inventariseren van de coronacrisis voor een individueel bedrijf en het inrichten van online werken. Wie een vraag heeft kan contact opnemen met via business@saxion.nl.

 

Winnaar beste idee anderhalve meter-toerisme

De winnaar van de noordelijke pitch-wedstrijd voor het beste idee voor anderhalve-metertoersisme is bekend gemaakt: Monica Burgmeijer uit Groningen bedacht een eenrichtings wandeling in een stad of dorp langs de horeca, winkels en andere bezienswaardigheden. Drankjes en hapjes zijn af te halen en veilig te nuttigen in de frisse buitenlucht. Volgens de jury biedt dit idee de zwaar getroffen horecasector de meeste perspectief.

De anderhalvemeter toerisme pitchwedstrijd is een initiatief van VNO NCW Noord, MKB Noord, NDC mediagroep, Marketing Drenthe, Merk Fryslân en Marketing Groningen in samenwerking met De Groningen Toerisme Coöperatie, de Toerisme Alliantie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland en HISWA-RECRON. Zij gaan Burgmeijer nu helpen om haar idee uit te gaan voeren.

In totaal kwamen er 230 inzendingen binnen, onder andere drive in festivals, picknickwandelingen en een anderhalve meter Elfstedentocht.

 

Verantwoord bezig

Bouwend Nederland start deze week met een campagne #doorbouwers om te laten zien dat de bouw- en infrasector, onder de huidige unieke omstandigheden, verantwoord doorbouwt.

De bouw had al te lijden onder de problemen met stikstof en PFAS. De campagne is bedoeld om te laten zien dat de bouw van maatschappelijke betekenis is: zonder de bouw geen nieuwe scholen en huizen. Met de juiste maatregelen kan de sector overeind blijven.

Bouw- en infrabedrijven worden opgeroepen om de komende weken zoveel mogelijk foto's en filmpjes te delen via hun eigen socialmediakanalen (#doorbouwers) om te laten zien dat zij (verantwoord) doorbouwen.

 

Geen steun, geen werk? Dat kost dan 20.000 banen

De verlenging van de beperkende maatregelen tot 20 mei zet 20.000 banen in de recreatie op de tocht, zegt HISWA-RECRON. En dat, terwijl er met de juiste protocollen, prima gerecreëerd kan worden.

Vorige week vrijdag leverde HISWA-RECRON op verzoek van het kabinet negen openingsprotocollen in die zijn getoetst door maar liefst 130 ondernemers. “We zijn zeer teleurgesteld dat het kabinet hier nu niks mee doet. Onze Intelligente Weg Terug-protocollen laten zien dat we op veel locaties prima de anderhalvemeternorm kunnen handhaven”, zegt Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON.

“Veel vakantieparken en jachthavens bieden meer oppervlakte per persoon dan in een gemiddelde woonwijk. Bovendien liggen ze in dunbevolkte natuurgebieden. Ook het varen met een eigen boot of huurboot kan prima worden geregeld”, stelt Dijks.

De nood is voor de recreatiebranche zo hoog omdat de TOGS-regeling maar 1,2% van de schade dekt en de NOW-regeling niet geldt voor seizoensbedrijven. HISWA-RECRON doet daarom een dringend beroep op het Rijk om een Noodfonds in het leven te roepen.

 

Voorschotten voor ziekenhuizen

Zorgverzekeraars verlenen voorschotten aan ziekenhuizen om hen de ruimte te geven om in crisistijd te voldoen aan hun betalingsverplichtingen. De verzekeraars willen zo de financiële zorgen van ziekenhuizen beperken, zodat zij zich kunnen richten op het organiseren en verlenen van zorg. Ziekenhuizen kunnen per 1 mei een maandelijks voorschot aanvragen ter grootte van (maximaal) 100 procent van de te verwachten omzet. Dat heeft 'Zorgverzekeraars Nederland in een brief laten weten aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De regeling blijft van kracht zolang dat nodig is.

 

Crisisarrangement voor lokaal Overijssel

De provincie Overijssel heeft van 13 gemeenten aanvragen goedgekeurd voor het openstellen van een speciaal crisisarrangement voor binnensteden. Het arrangement wil vooral lokale ondernemers en inwoners stimuleren om gebruik te maken van 'de kracht van lokaal'. De acties variëren van het bouwen van een online platform, het werken aan de binnenstadbeleving, het starten van een campagne om de stad te profileren tot aan e-learning voor retailers. De gemeenten Zwolle, Hengelo, Kampen, Deventer, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Borne, Olst-Wijhe, Raalte, Wierden, Tubbergen, Haaksbergen en Zwartewaterland kunnen nu samenwerkingsacties in hun stads- en dorpscentrum opzetten. Met de arrangementen is een investering gemoeid van ruim 300.000 euro.

 

21 april

30 procent verlies, maar RAI-leden houden vertrouwen

Uit de meest recente enquête onder de leden van de RAI Vereniging blijkt dat de mobiliteitsindustrie inmiddels 31 procent omzetverlies heeft geleden. Leden vrezen dat de grootste klappen nog moeten komen; de overgrote meerderheid van de leden verwacht dat de daling in het tweede en derde kwartaal doorzet. Wel is 90 procent van de leden ervan overtuigd dat ze de crisis overleven. Respondenten waarderen het overheidsbeleid om het coronavirus te bestrijden met een 7,6 terwijl zij een 7,2 geven aan de steunmaatregelen om het bedrijfsleven door de crisis te helpen. RAI-Vereniging pleit ervoor de maatregelen te verlengen

 

Vervoerders blij met wegwerk Groningen

Vervoerders staan te juichen bij het besluit van Groningen om de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg voortvarend aan te pakken. 'Het is nu rustig op de weg. We gebruiken deze periode daarom om zoveel mogelijk werkzaamheden uit te voeren om zo straks de verkeershinder te beperken', aldus de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper. Zij komt daarmee tegemoet aan een eerdere oproep van evofenedex en het samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar om waar mogelijk tijdens de coronacrisis wegwerkzaamheden naar voren te halen.

 

'Innovatieve start-ups dubbel geraakt'

Je denkt er misschien niet snel aan, maar ook de innovatieve jonge start-ups die druk bezig waren onze economie te vergroenen, hebben het moeilijk. Aan de ene kant kunnen zij hun producten niet kwijt. Aan de andere kant verdwijnen ook allerlei subsidies voor innovatie. Dubbel geraakt dus, zegt Yousef Yousef, ceo van LG Sonic en voorzitter van het netwerk Groene Groeiers. En dat is zonde. Hij raadt deze bedrijven aan, om juist nu creatief te 'zijn. 'Let voor innovatie subsidies op de kansen die er liggen op Europees niveau, en onderhoud de contacten met je klanten, zodat je snel weer verder kunt zodra het kan.'

 

20 april

Protocol Samen veilig doorwerken aangepast

Het leverde teveel vragen op en daarom is het aangepast: het onderdeel samen reizen van het protocol Samen veilig doorwerken voor de bouw en de techniek. Nu is het duidelijk. Reis gewoon alleen naar een klus, tenzij het echt helemaal niet anders kan. Niet met alternatief vervoer, niet met het openbaar vervoer, geen andere planning? Dan mag het, maar neem wel extra hygienemaatregelen in acht. En een scherm in de auto? Het mag, maar het wordt niet aangeraden, want het is toch best lastig in het verkeer. Lees voor de zekerheid nog even na.

 

Opstarten, zullen we dat eens samen doen?

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck pleit voor meer Europese samenwerking en coördinatie bij het opstarten van de mobiliteitsindustrie. Nederland moet hierbij het voortouw nemen. Volgens Van Eijck is de keten van de Europese mobiliteitsindustrie nauw verweven. Veel Nederlandse ondernemingen zijn voor hun toelevering van onderdelen afhankelijk van producenten en leveranciers uit heel Europa en de rest van de wereld. En die liggen nu grotendeels stil; van de auto- en truckfabrieken is zelfs meer dan 90 procent gesloten. Voor een succesvolle opstart van de toelevering en fabricage van vervoersmiddelen moeten de beperkende coronamaatregelen per lidstaat gezamenlijk en gecoördineerd worden afgebouwd, meent hij. 'Op moment dat onze leden geen of onvoldoende onderdelen ontvangen omdat de productie in bepaalde landen nog aan restricties is gebonden, schieten we niets op.'

 

Bouwbedrijf levert nu aan de zorg

Bouw- en infrabedrijf Wavin gaat gezichtsschermen leveren aan zorgspecialisten. De schermen bedekken het gezicht en voorkomen besmettingen. Ze zijn gemaakt van kunststof dat het bouwbedrijf normaal gebruikt voor de productie van leidingsystemen of units voor regenwaterbeheer. Wavin doneerde de eerste 50.000 schermen vandaag al aan vier ziekenhuizen. Het bedrijf hoopt 10.000 schermen per dag te kunnen gaan produceren en stelt ze tegen kostprijs beschikbaar.
Er zijn dagelijks duizenden gezichtsbeschermers nodig om zorgmedewerkers te beschermen. Nu al is er een nijpend tekort. Een van de ingenieurs bij Wavin hoorde hierover van zijn moeder die in de zorg werkt. Samen met zijn collega's ontwikkelde hij daarom zelf een eerste prototype. In samenwerking met zijn management, de zorgsector en het Oostenrijkse bedrijf HAIDLMAIR is het ontwerp verbeterd en klaargemaakt voor productie.

 

17 april

'Tweederde van MKB ziet omzet sterk dalen'

Een omzetdaling van 25 procent? Dan hoor je tot de 11 procent gelukkigen met de lichtste omzetdaling. Een derde van ondernemers verwacht in maart een omzet die 75 tot 100 procent minder is dan in maart vorig jaar. 66 procent van de 7.000 deelnemers aan onderzoek van Panteia onder mkb'ers ziet de omzet dalen. Reisbureaus, horeca, sierteelt en niet-essentiele gezondheidszorg zoals de tandarts hebben het nu het zwaarst. 70 procent van de respondenten maakt gebruik van overheidssteun of verwacht dat te zullen doen.

 

'Alsjeblieft geen kinderopvang thuis'

De Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich zorgen over signalen dat in sommige gemeenten 24/7 noodopvang wordt georganiseerd door kinderen op te vangen op het woonadres van een beroepskracht. Ook komt het voor dat een beroepskracht bij ouders of grootouders kinderen opvangt. Brancheorganisatie kinderopvang ontraadt deze constructies met klem. Deze manier brengt onaanvaardbare risico's met zich mee voor veiligheid en gezondheid van de kinderen, aldus de brancheorganisatie. Denk bijvoorbeeld aan het 'vier-ogenprincipe', mogelijk niet kundige huisgenoten en brandveiligheid.

 

Ondernemers blij met steunfonds sierteelt

Ondernemers betrokken bij de productie, de handel en het transport van sierteelt zijn blij met het steunfonds voor de sector dat minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangekondigd. In totaal trekt het kabinet 600 miljoen euro uit om de gehele bedrijfstak financieel te ondersteunen. Daarbij is 30 procent van het verlies voor rekening van de bedrijven, de resterende 70 procent wordt met het noodfonds aangevuld. De sierteelt kampt sinds de uitbraak van COVID-19 met enorme omzetverliezen. Dat gaat vaak om vele tientallen procenten van de jaaromzet, die voor een belangrijk deel in het voorjaar wordt gerealiseerd.

 

16 april

ActiZ niet verrast over sterftecijfers

De cijfers van het CBS over het aantal extra overledenen in zorginstellingen, waaronder verpleeghuizen, zijn helaas geen verrassing. Dat zegt ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties, in reactie op het bericht dat de sterfte in de eerste week van april bijna twee keer hoger was dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van dit jaar. ActiZ hekelt de recente beeldvorming waarin verpleeghuizen zouden moeten opboksen tegen de ziekenhuizen om de meeste aandacht in de media. Ziekenhuizen en verpleeghuizen en zeker ook de wijkverpleging en de thuiszorg staan zij aan zij in de strijd tegen het coronavirus, zegt de belangenvereniging.

 

Installatiebranche verwacht ontslagen

De installatiebranche gaat de komende tijd flink gebukt onder de coronacrisis. De werkgelegenheid komt onder zware druk te staan. Bijna 40 procent van de grote en middelgrote installatiebedrijven verwacht monteurs te moeten ontslaan. Dit blijkt uit de meest recente conjunctuurenquête van ondernemersorganisatie Techniek Nederland. Bovendien denkt meer dan 80 procent van de bedrijven in het tweede kwartaal minder technische vakmensen in te lenen. Driekwart van de grote en middelgrote bedrijven in de sector houdt in de maanden april tot en met juni rekening met een aanzienlijke omzetdaling.

 

Corona Rebuild Programma in oost-Nederland

Voor bedrijven in Gelderland en Overijssel die in zwaar weer (dreigen te) komen door de coronacrisis biedt Oost NL, in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), het Corona Rebuild Programma (CRP) aan. Het programma richt zich op innovatieve ondernemers die veel last hebben van de coronacrisis. In het programma krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen situatie en de financiële mogelijkheden die er zijn om de (tijdelijke) negatieve cashflow op te vangen. Daarnaast kijkt het naar de toekomst om te ontdekken welke onderdelen van het businessmodel levensvatbaar en kansrijk zijn en welke minder. Ondernemers doorlopen het programma samen met andere ondernemers, zodat ze ook van elkaar kunnen leren.

 

Horeca: 1,5 meter wordt niet rendabel

De 1,5-metereconomie is voor de horeca onwerkbaar. Dat zegt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het kabinet heeft de branches opgeroepen om met plannen te komen voor als de coronamaatregelen worden versoepeld. Daarbij rekening moet worden gehouden met het nieuwe 'normaal': de 1,5-metersamenleving. KHN heeft een voorstel ingeleverd, maar met de kanttekening dat er voor de horeca enorme problemen zijn. De 1,5-meternorm is misschien wel uitvoerbaar in veel zaken, maar financieel niet rendabel. Overheidssteun moet dus een mogelijkheid blijven, zegt KHN.

 

15 april

RAI Vereniging vreest stagnatie duurzaam OV

RAI Vereniging wil dat openbaarvervoerbedrijven financieel worden gestimuleerd om te blijven investeren in schone en zuinige bussen. RAI Vereniging voorzitter Van Eijck vreest dat als gevolg van de coronacrisis, lopende OV concessies worden verlengd. Deze concessies hebben vaak een looptijd van 10 tot 15 jaar en gedurende deze periode wordt het materieel afgeschreven. RAI Vereniging vreest nu dat als gevolg van de coronacrisis lopende OV 'concessietermijnen worden verlengd en lopende tenders worden vertraagd. Hierdoor worden investeringen in nieuwe schone en zuinige bussen mogelijk op de lange baan geschoven.

 

14 april

Metaalbedrijven vrezen periode na de zomer

Ongeveer 85 procent van de metaalbedrijven heeft acute problemen door de coronacrisis. Dat blijkt uit de tweede enquête van de Metaalunie. De mkb-metaalsector verwacht grootste klap na de zomer. De helft van de deelnemers geeft aan dat de omzet de afgelopen twee weken met gemiddeld 30 procent is afgenomen. Voor de komende weken verwacht zeven op de tien bedrijven een verdere afname van de orderportefeuille met 30 procent. Een op de drie bedrijven geeft aan gebruik te maken van overheidsondersteuning, de helft van de bedrijven verwacht dit binnenkort te doen. Een andere maatregel is de afbouw van de flexibele schil. Al 30 procent van de respondenten heeft dit gedaan en nog eens een derde deel verwacht dit de komende week te moeten doen.

 

Akkoord over huurverzachting getroffen winkeliers

Na weken van intensieve onderhandelingen is brancheorganisatie Inretail tevreden met het afgesproken steunakkoord vanuit de vastgoedsector over huurbetalingen voor winkeliers. Het helpt de effecten van de coronacrisis in de winkelstraten aan te pakken. Kern van de afspraak is dat de huurbetalingen voor de maanden april, mei en juni worden opgeschort voor retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25 procent over deze periode. De minimum opschorting is 50 procent, van de huur maar kan oplopen tot 75 procent tot 100 procent voor de zwaarder getroffen retailers.

 

Taxi-instructie over coronavirus met doventolk

De Stichting TX-Keur heeft op verzoek van Koninklijk Nederlands Vervoer, het RIVM en de betrokken Ministeries een praktische instructievideo (met doventolk) laten maken voor taxiondernemers, chauffeurs, opdrachtgevers en passagiers over veilig vervoer tijdens deze coronacrisis. De video moet duidelijkheid scheppen over het geldende RIVM-protocol. De instructievideo bestaat uit verschillende onderdelen die elk op zich te bekijken zijn. Zij bestrijken verschillende thema's, zoals wat is corona, wat is covid-19, wat betekent de situatie voor ondernemers en chauffeurs en hoe ga je met verschillende soorten passagiers, jezelf en het voertuig om voor, tijdens en na het vervoer? TX-Keur is het kwaliteitskeurmerk voor comfortabel en veilig taxivervoer in Nederland.

 

9 april

Luchtbrug voor vracht uit China

KLM en Philips beginnen op 13 april – in overleg met de Nederlandse overheid - met een luchtbrug om vracht uit China naar Nederland te vervoeren. KLM gaat 2x per week naar Beijing vliegen en 3x per week naar Shanghai. Met het wegvallen van circa 90 procent van alle vluchten tussen Europa en Azië, is er een groot tekort aan vrachtcapaciteit. Tegelijkertijd is er juist door de coronacrisis enorme behoefte om medische apparatuur en andere benodigdheden snel tussen de VS, Europa en China te kunnen vervoeren. De luchtvaartmaatschappij neemt speciaal voor deze belangrijke vracht-luchtbrug de komende 6 tot 8 weken twee Boeing 747-combi's terug in gebruik.

 

Familiebedrijf lijdt, maar blijft optimistisch

De 270.000 Nederlandse familiebedrijven worden, net als veel andere bedrijven, hard getroffen door de coronacrisis. De familiebedrijven verwachten een omzetverlies in april 2020 van gemiddeld 40 procent vergeleken met april 2019. Nu al verwacht 22 procent van de vorig jaar winstgevende familiebedrijven geen winst of zelfs verlies te maken over heel 2020. Dit blijkt uit de resultaten van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel van begin april 2020. Hieruit blijkt ook dat familiebedrijven er alles aan doen om hun personeel in dienst te houden en dat zij optimistisch zijn over de toekomst.

 

Dienstverleners vragen om beloofde solidariteit

Hoewel het kabinet opriep om contractafspraken met commerciële dienstverleners zoveel mogelijk door te laten gaan, lijken (semi)overheidsinstellingen zich daar weinig van aan te trekken. De 'onderlinge solidariteit' waartoe het kabinet heeft opgeroepen wordt niet overal gevoeld. Dat schrijven de brancheorganisaties voor beveiliging (Nederlandse Veiligheidsbranche), contractcatering (Veneca) en schoonmaak (OSB) in een brief aan premier Rutte en hun koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zo wordt bij verschillende instellingen de dienstverlening eenzijdig en per direct afgeschaald naar nul. Verder signaleren de commerciële dienstverleners dat opdrachtgevers eenzijdig betaling van facturen opschorten, betaaltermijnen verlengen, dienstverleners dwingen tot lagere tarieven en contracten met een onterecht beroep op overmacht opzeggen.

 

8 april

Koninklijk horeca-bezoek in Amsterdam

Koningin Máxima heeft woensdagochtend een werkbezoek gebracht aan twee horecagelegenheden in Amsterdam. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus. De uitbraak van het virus heeft voor de horecabranche geresulteerd in de sluiting van de eet- en drinkgelegenheden en ook de vraag naar overnachtingen is bijna compleet weggevallen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) was de gastheer van twee gesprekken waarin vertegenwoordigers van hotel- en restaurantketens en kleinere horecaondernemers koningin Máxima informeerden over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor hun bedrijven.

 

Ondernemers kunnen beperkt geld afstorten

In verband met de veiligheid – plofkraken- sluiten de banken per direct een groot aantal sealbagautomaten. Sealbagautomaten zijn bestemd voor de geregelde afstort van geld door - met name - ondernemers. Door de coronacrisis en de overheidsmaatregelen wordt op dit moment circa veertig procent minder gebruik gemaakt van de automaten door ondernemers. Normaal gesproken storten horecaondernemers vaak op een laat tijdstip hun omzet af. Het tijdvak waarin geld kan worden gestort in de overgebleven automaten wordt beperkt van 6 tot 18.30 uur. Waar die zijn, staat op de website van de banken en Geldmaat. Als horecagelegenheden weer open mogen, zullen banken opnieuw kijken naar de beschikbare afstortmogelijkheden.

 

Koningin bezoekt transportondernemers

Koningin Máxima sprak vandaag met verschillende transportondernemers die getroffen zijn door het coronavirus. TLN-voorzitter Elisabeth Post vergezelde haar tijdens het bezoek. De koningin sprak tijdens het bezoek haar steun en waardering uit voor de inzet van transportsector. Tijdens het gesprek met koningin Máxima vertelden de ondernemers hoe het coronavirus hen raakt en welke maatregelen zij nemen om kosten te besparen.

 

Kledingbedrijven: Wees solidair in de keten

Modint, FGHS en INretail doen gezamenlijk suggesties aan leveranciers en winkeliers om de pijn, die de uitbraak van het coronavirus voor bedrijven veroorzaakt, te verdelen. Gemiddeld wordt 75 procent van de goederen die vanuit productie en de leveranciers naar de winkel gaan niet verkocht doordat winkels dicht zijn. Daar zijn uitgaven gedaan die niet worden terugverdient, stellen de brancheorganisaties. Overheidsmaatregelen bieden tot nu toe te weinig soelaas voor seizoengebonden bedrijven, waardoor ketenpartners in eerste instantie op elkaar zijn aangewezen. De drie organisaties hebben suggesties om aantallen naar beneden te brengen en ervoor te zorgen dat wat verkocht kan worden, tegen een verantwoorde prijs te verkopen.

 

7 april

Makelaars blij met hypotheek-coulance

De branchevereniging voor makelaars en taxateurs VBO is blij met de coulante houding die is afgesproken voor huizenbezitters die door de coronacrisis moeite hebben hun hypotheek te betalen. Tot zeker 1 juli zullen er geen gedwongen verkopen plaatsvinden. Dat zijn banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars overeengekomen met minister Stientje van Veldhoven (Wonen). VBO strijdt voor een stabiele woningmarkt waarin iedereen zijn of haar woonwensen kan vervullen. Tijdens deze coronacrisis is de twijfel bij mensen toegeslagen. Wel of niet verhuizen? Kan ik mijn woning nog wel betalen? En is het verstandig om nu een nieuwe hypotheek aan te vragen?

 

Greenports en LTO: meld oneerlijke praktijken

Greenports Nederland en LTO Nederland roepen ondernemers op om oneerlijke handelspraktijken die het gevolg zijn van de coronacrisis te melden. Deze worden gebundeld en besproken met de Autoriteit Consument & Markt. Te denken valt aan eenzijdig doorgevoerde prijsverlagingen, afbestellingen, overschrijding van de betalingstermijn en/of eenzijdig aanpassen van de leverings- en kwaliteitseisen.

 

6 april

Ministerie EZK wil dat eigenaren winkelhuren verlagen

Een succes voor de detailhandel: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat vastgoedbeleggers en winkeliers samen landelijke afspraken maken over huurverlaging of huuruitstel. Als de partijen er niet vóór 20 april samen uitkomen, kan het ministerie ingrijpen.

De vereniging van groente- en fruitspecialisten, AGF, heeft eerder met succes lobby gevoerd voor maatregelen omtrent de huren. Dit ging om een tijdelijk uitstel voor betaling van de huur.
Veel winkeliers zijn hard getroffen door de coronacrisis en een faillissementsgolf dreigt. Grote winkelketens zoals C&A en H&M zetten de verhuurders nu al voor het blok met hoge eisen, zoals het uitstellen van de betaling voor ten minste enkele maanden.

 

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders

Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel helpen als zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis. Het gaat bijvoorbeeld om mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie of ergotherapie. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten.

De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar.

 

'Rijbewijs moet langer geldig zijn'

Verleng de einddatum van rijbewijzen en beroepscertificaten met een jaar, zonder examens of medische keuringen, vraagt Transport en Logistiek Nederland (TLN) aan de overheid. Die is al in overleg met het Verbond van Verzekeraars, want rijden met een verlopen rijbewijs kan problemen opleveren met de aansprakelijkheidsverzekering als er iets mis gaat.

 

1 miljoen euro voor de horeca binnengehaald

De campagne 'help de horeca' die KHN twee weken geleden is begonnen heeft al een mooi resultaat: ruim 20.000 waardebonnen zijn verkocht met een gezamenlijke waarde van 1 miljoen euro. De bonnen helpen de ondernemers direct aan inkomsten, ook nu ze gesloten zijn of alleen voor afhaal open zijn.

Dirk Beljaarts, algemeen directeur Koninklijke Horeca Nederland, zegt: 'Het is natuurlijk fantastisch dat we het eerste miljoen hebben binnengehaald voor horecazaken die het juist nu ontzettend hard nodig hebben. We zien zoveel mooie initiatieven: mensen die een waardebon kopen om hun favoriete restaurant of café te steunen, of een bon cadeau doen aan dierbaren met vitale beroepen. Naast een wekelijkse uitbetaling, krijgen zij ook veel hartverwarmende reacties via dit platform; een mooie motivatie om straks weer aan de slag te gaan om iedereen in goede gezondheid te ontvangen.' Aan de campagne doen 6.200 zaken mee. Ondernemers die ook willen deelnemen, kunnen zich nog steeds aanmelden op www.helpdehoreca.nl

 

3 april

Taxichauffeurs bieden petitie aan om steun

Taxiondernemers bieden Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat maandag een petitie aan om aanspraak te maken op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Chauffeurs hebben de financiële steun nodig om uit hun vaste kosten te komen. Taxicentrales, platforms (zoals Uber) en branchevereniging KNV hebben de handen ineen geslagen om de chauffeurs te steunen. 'Waarom komt de overheid hen niet tegemoet met 'de 4.000 euro noodvergoeding en ondernemers in alle andere sectoren die geraakt worden door het stilleggen van toerisme, horeca en culturele evenementen wel', vraagt KNV-directeur Hubert Andela zich af.

Lees hier het interview dat Opinieblad Forum met Andela had over de taxibranche in tijden van corona.

 

Bouwbranche: 40.000 banen op de tocht door coronavirus

Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat in de bouw zo'n 40.000 banen zullen verdwijnen als gevolg van de coronacrisis. Mogelijk wordt de sector harder geraakt dan tijdens de bankencrisis van 2008, laat het instituut weten in een analyse. Doordat naast een deel van de huidige werkzaamheden ook investeringsplannen wegvallen, zullen de gevolgen van de coronacrisis nog lang merkbaar zijn. Het instituut verwacht een krimp van 15 procent van de totale bouwproductie. Deze problemen komen boven op de vertragingen die al ontstaan waren door het stikstofbeleid van de overheid.

 

Samen veilig doorwerken: zo doe je dat

Aedes en een aantal partijen in bouw- en technieksector ondertekenden op 27 maart 2020 het protocol Samen veilig doorwerken, dat aanwijzingen bevat voor werkgevers en werknemers in de bouw. Woningcorporaties willen bouw- en herstelwerkzaamheden zoveel mogelijk laten doorgaan, maar alleen als dat kan zonder dat de gezondheid van bewoners of bouwers in gevaar komt. Aedes komt nu met nadere uitleg over hoe het protocol geldt voor lopende projecten. Zo mogen lopende projecten alleen voortgezet worden als de bewoners expliciet toestemming gegeven hebben. Alle uitleg is hier te vinden.

 

Advies: blijf met Pasen dicht

Ook in het Paasweekend is het belangrijk dat er geen grote groepen bij elkaar komen. Om te voorkomen dat mensen met Pasen massaal gezellig gaan winkelen heeft Techniek Nederland een helder advies aan de elektronicawinkels die bij TN zijn aangesloten: Blijf dicht. Dat voorkomt verdere verspreiding van het virus en het beschermt het winkelpersoneel.

 

2 april

Bevoegd of niet?

Nu alle extra handen in de zorg welkom zijn, krijgt Actiz, de organisatie van zorgondernemers, veel vragen over bevoegdheden. Voor de BIG-geregistreerde beroepen geldt dat de plicht tot herregistratie tijdelijk is opgeschort. Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Actiz zet alle regels, ook voor niet-BIG-geregistreerde zorgverleners, nog even op een rijtje.

 

Keuringen en inspecties: zo kan het ook

Keuringen en inspecties vormen een bijzondere uitdaging in deze tijden. Zo zouden normaal controles op de naleving van de NBBU-cao voor uitzendkrachten op de werkvloer plaatsvinden. Nu zullen die plaats vinden via een video-verbinding, meldt de NBBU.

De keuringen van bepaalde tanks en voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen blijven geldig tot 30 augustus, vanwege de cornonacrisis. Kijk bij het vullen wel nog even kritisch, vraagt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan de vullers en lossers. De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), waar ook evofenedex deel van uitmaakt, is nog bezig met regelingen voor de keuringen van gas- en drukhouders.

 

Laptops voor thuisonderwijs gedoneerd

Veel leerlingen in Nederland kunnen op dit moment geen onderwijs volgen omdat zij thuis niet beschikken over een (eigen) laptop. Om hen versneld te helpen, stelt Stichting ICT Milieu op korte termijn in totaal 100 refurbished laptops beschikbaar. De laptops zijn afkomstig van het Wecycle Service Center Road2Work in Ede. Dit re-integratiebedrijf heeft op verzoek van Stichting ICT Milieu sinds vorige week het opknaptempo van oude laptops fors opgeschroefd. De eerste batch van 16 laptops is vandaag gedoneerd aan leerlingen van MBO Amersfoort. Stichting ICT Milieu is onderdeel van NLdigital en organiseert met Wecycle de inzameling en verwerking van ongeveer 9 miljoen kg afgedankte ICT-apparatuur.

 

Zorgen om bestrijding eikenprocessierups

Branchevereniging VHG (groenvoorziening, hoveniers), maakt zicht zorgen om de bestrijding van de eikenprocessierups door een mogelijk tekort aan beschermende kleding. Het wegzuigen van de nesten zal in mei weer beginnen, zegt Marc Kusters, beleidsadviseur bij VHG, in dagblad NRC. Volgens Kusters hebben bedrijven alleen voor de eerste weken genoeg beschermingspakken op voorraad. Leveranciers van de pakken krijgen veel minder geleverd uit China en wat wel binnenkomt, is bijna allemaal bestemd voor de zorg. Nu het groeiseizoen is begonnen pleit VHG ervoor om het beroep van hovenier, groenvoorziener, boomspecialist, dak- en gevelbegroener en interieurbeplanter een bijzondere status te geven. Daarmee zouden de werkzaamheden, als er een verdergaand regime van kabinetsmaatregelen komt, zo lang mogelijk kunnen worden voortgezet.

 

1 april

Geld voor creatieve zorg-oplossing beschikbaar

Het ministerie van VWS komt met financiering voor creatieve oplossingen voor tekorten aan materiaal en andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Dat meldt Sociaal Werk Nederland. Er is 500.000 euro te vergeven, zowel aan kleine projecten tot 7.500 euro als grotere, tot 15.000 euro. Zowel technologische oplossingen als creatieve ideeen om zorgmedewerkers of kwetsbare mensen te beschermen komen in aanmerking. Meer informatie is hier te vinden.

 

'Corona-angst? Bagatelliseer het niet!'

De coronahelpdesk van OSB, de ondernemersorganisatie van schoonmaakbedrijven, krijgt regelmatig telefoontjes van werkgevers met de vraag, hoe ze de angst voor corona bespreekbaar kunnen maken.

Goede voorlichting en een luisterend oor zijn belangrijk, meent OSB. Zorg dat werknemers weten wat ze moeten doen met vragen van een klant, of wat ze moeten doen als er iemand ziek is in het pand dat de werknemers moeten schoonmaken. Een ander goed advies is om niet teveel coronanieuws op te zuigen, niet meer dan op een paar momenten per dag. En dan van serieuze bronnen zoals het RIVM of OSB zelf, en niet van Facebook.

 

Chauffeur nodig? Meld je hier!

Vijf belangenbehartigers in het wegtransport, TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen en evofenedex, sloegen de handen ineen voor een website waar bedrijven zich kunnen melden met onder-of juist overcapaciteit. Kostenloos worden zij aan elkaar gekoppeld. En hebben zich op 1 april maar liefst 306 bedrijven gemeld, meldt TLN op haar live-blog. Enige kleine probleempje: slechts zeven bedrijven hebben ondercapaciteit. De rest heeft overcapaciteit. Niet getreurd, bedrijven waarderen het initiatief enorm en zijn ook blij met het luisterende oor van de adviseurs.Hier vind je een overzicht van alle bedrijven.

 

ABU helpt arbeidsmigranten aan veilige woning

ABU, de brancheorganisatie voor uitzendbureaus, gaat samenwerken met branchevereniging HISWA-RECRON om noodhuisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. Daarmee wil de ABU arbeidsmigranten helpen aan een veilige woonomgeving die voldoet aan de richtlijnen van het RIVM en Kabinet. HISWA-RECRON is de belangenorganisatie van onder andere vakantieparken. De ABU helpt zijn leden om in contact te komen met HISWA-RECRON-leden. De eerste twaalf recreatieondernemers hebben zich al gemeld. Door het nationale huisvestingstekort voor arbeidsmigranten en de coronarichtlijnen is de huisvesting van arbeidsmigranten de laatste weken onder grote druk komen te staan.

 

Luisterend oor voor kinderopvang

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft getroffen rond het Coronavirus hebben directe gevolgen voor de kinderopvang. Het Waarborgfonds Kinderopvang opent een speciaal ingerichte helpdesk 'Coronacrisis' waar kindercentra en gastouderbureaus terecht kunt met alle vragen en zorgen die zij als ondernemer hebben. Dat meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang. Is er een concrete vraag, behoefte om te sparren over de opgave die er ligt of is er gewoonweg behoefte aan een luisterend oor? Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft de bestaande helpdesk speciaal voor deze situatie uitgebreid.

 

Deurwaarders: snel bellen bij coronaschulden

De Nederlandse gerechtsdeurwaarders verwachten de komende tijd vaker te maken te krijgen met particulieren en ondernemers die als gevolg van het coronavirus in financiële problemen komen. In een vandaag gestarte STER-campagne roept beroepsorganisatie KBvG hen op snel contact op te nemen als een deurwaardersbrief op de mat valt. 'Hoe eerder men belt, des te eerder kunnen we een oplossing bereiken', aldus Wilbert van de Donk, voorzitter KBvG. De campagne 'Bellen is oplossen' wordt mede mogelijk gemaakt door de STER die zendtijd ter beschikking heeft gesteld. Naast radiospotjes is ook een website online gebracht (www.bellenisoplossen.nl). Ook gaat de KBvG de campagneboodschap via sociale media onder de aandacht van het publiek brengen.

 

 

 

Berichten van maart 2020 »

« Naar de startpagina

Naar boven ^