Laatste nieuws coronavirus | Sportscholen toch teleurgesteld

29-05-2020

In dit live-blog van Opinieblad Forum houden we je op de hoogte van het laatste corona-nieuws van het Nederlandse bedrijfsleven.

 

Het belangrijkste nieuws


29 Mei | NOW regeling niet geschikt voor seizoensgebonden bedrijven

Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON, is blij met de verhoging van de tegemoetkoming vaste lasten, maar constateert dat een holistische oplossing voor bedrijven nog steeds ontbreekt. ‘Er wordt in den Haag primair gekeken naar wat politiek en uitvoeringstechnisch haalbaar is, niemand lijkt zich af te vragen of bedrijven hier bedrijfsmatig ook daadwerkelijk mee uit de voeten kunnen.’
Omdat de referentieperiode voor de loonsom, eerst in januari en nu in maart, niet in verhouding staat tot de daadwerkelijke loonsom in het hoogseizoen, moeten ondernemers andere middelen vinden om hun werknemers aan het werk te houden. 'Je gaat straks de situatie krijgen dat ondernemers de tegemoetkoming vaste lasten niet gebruiken voor hun vaste lasten, maar voor het betalen van loon. Een typische vestzak-broekzak situatie, waardoor een integrale oplossing voor zowel het betalen van de loonsom, alsook het blijven onderhouden van je bedrijf, uit blijft.
Dijks: ‘Wij blijven het kabinet oproepen om hier rekening mee te houden en nu eens naar de feitelijke situatie van bedrijven in de watersport en recreatie te kijken.’

 

29 Mei | Sportscholen toch teleurgesteld

NLActief, de branchevereniging voor sportscholen heeft gemengde gevoelens bij het kabinetsbesluit dat sportscholen per 1 juli weer open mogen. De vereninging is in ieder geval blij dat de regering inziet dat sportscholen veilig zijn om eerder open te gaan. Opening op 1 juli is enerzijds positief, omdat dit twee maanden eerder is dan de initiële datum van 1 september. Anderzijds is het ook een maand ná 1 juni en iedere week dat de sportscholen dicht moeten blijven, zorgt voor meer verliezen en faillissementen, aldus de branchevereniging.

 

28 Mei | Vooral horeca doet beroep op TOGS

Aan 60 procent van de horecabedrijven met minder dan 250 werkzame personen was op 15 mei 2020 een uitkering toegekend vanuit de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Van alle midden- en kleinbedrijven in de bedrijfstakken die in aanmerking kwamen voor TOGS had 26 procent een aanvraag ingediend, en goedkeuring gekregen. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

 

28 Mei | Kleine transportbedrijven in de kou

Doordat de regels rond steunverlening geen rekening houden met de praktijk, staan kleine transportbedrijven in de kou. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie TLN. Kleine Transportondernemers met één tot vijf vrachtwagens kunnen geen gebruik maken van het tweede steunpakket van het Kabinet. Boosdoener is de definiëring van betroffen sectoren op basis van de zogeheten SBI-code. Die gaat eraan voorbij dat kleine transportbedrijven volledig afhankelijk zijn van sectoren waarvoor zij werken. Als een bedrijf geld verdient met transport voor de evenementensector of de horeca, valt de omzet geheel weg. Terwijl die sectoren zelf wel worden geholpen, staat de transporteur buiten spel

 

27 Mei | Beginnend zorgvervoer nog niet uit de zorgen

Gemeenten, zorginstellingen, verzekeraars en andere opdrachtgevers moeten uitgevallen ritten in het zorgvervoer ook gedurende juni, juli en augustus door blijven betalen om dreigende faillissementen in het zorgvervoer te voorkomen. Die dringende oproep doen vakbonden FNV en CNV Vakmensen en branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Ook al begint het vervoer van zorgvervoer en het vervoer van en naar (speciaal) onderwijs weer, dat is niet genoeg om meteen weer op pre-corona peil te komen. Om faillissementen in het zorgvervoer te voorkomen, blijft het noodzakelijk dat ook de komende drie maanden de vaste kosten van uitgevallen ritten worden doorbetaald.

 

26 Mei | Groothandel weer alleen voor pashouders

Groothandels sluiten per 1 juni hun deuren voor consumenten en zijn weer alleen toegankelijk voor pashouders. Toen in maart de horeca sloot en er een grote druk op supermarkten ontstond, gingen de groothandels open zodat klanten meer afstand van elkaar konden houden. Nu de horeca per 1 juni weer de deuren opent, is het niet langer nodig om de groothandels voor iedereen toegankelijk te houden, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Het CBL verwacht wel dat het ook in de komende periode drukker blijft dan normaal in de supermarkt, omdat de horeca nog niet op volle kracht kan draaien en omdat veel mensen voorlopig nog thuis werken.

 

25 Mei | ABU: betere huisvesting arbeidsmigranten

Nu de Tweede Kamer maandag over arbeidsmigranten spreekt trekt de ABU nogmaals aan de bel om aandacht te vragen voor de veiligheid van arbeidsmigranten, met name als het gaat om huisvesting.
De ABU heeft al vroeg in de crisis de veiligheid van arbeidsmigranten prioriteit verklaard. Zij werken vaak dicht op elkaar, delen een woning, worden in groepsverband vervoerd en zijn onze taal niet machtig. Het is van groot belang dat er meer en betere huisvesting komt en dat er een professionele markt me voldoende aanbod van huisvesters ontstaat. De ABU wijst in dit verband ook op de rol van gemeenten hierin.
De huisvesting van arbeidsmigranten is voor ABU-leden geen verdienmodel. DE ABU pleit er voor om bed en brood niet te snel te scheiden omdat arbeidsmigranten anders zijn overgeleverd aan de grillen van de huurmarkt.

 

25 Mei | Ondernemers in recreatiesector willen dat sanitair weer 'open' mag

Het is ondanks alle inspanningen niet gelukt om het gemeenschappelijk sanitair open te krijgen voor Hemelvaart. HISWA-RECRON en talloze ondernemers hebben de veiligheidsregio’s of gemeenten benaderd, maar die wijzen consequent naar het kabinetsbeleid dat dit mogelijk per 1 juli pas aan de orde is. Ondanks alle denkbare argumenten van de branche dat het wél kan en juist ook bevorderlijk is voor de hygiëne en de spreiding van doelgroepen in de tijd.
Afgelopen vrijdag besloot Veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek wel om de toiletten in alle sanitaire gebouwen, dus ook op recreatiebedrijven en jachthavens, open te stellen. Reden was de overlast van wandelaars, fietsers en watersporters die noodgedwongen hun behoefte deden in de openbare ruimte. De regio stuurde een brief aan de minister van VWS met de mededeling dat dit besluit per direct zou ingaan.
Deze overlast speelt overal: bij de Maasplassen in Roermond, de duingebieden aan de kust, langs de fietsroutes in Drenthe en op de eilandjes in de Friese meren.
Maandag vergaderen alle 25 veiligheidsvoorzitters met elkaar. HISWA-RECRON hoopt dat de boodschap goed is overgekomen. Als het dan niet voor Hemelvaart lukt, dan mogelijk wel voor Pinksteren.

 

25 Mei | Cultuur in Actie! ​

Kunstenaars, artiesten, culturele bedrijven en organisaties, zzp-ers en vele anderen die direct of indirect werkzaam zijn in de culturele sector missen inkomsten en hebben onvoldoende aan de steunmaatregelen van het kabinet. Van 30 mei tot 5 juni gaan zij online demonstreren voor bredere financiële ondersteuning vanuit de politiek en debewustwording dat cultuur geen vrije tijd is, maar van levensbelang.

 

22 Mei | Nieuwe steunmaatregelen leiden tot gejuich en verdriet

Reacties van branches op het nieuwe steunpakket van de overheid zijn gemengd. Dat het pakket aan maatregelen verlengd wordt is reden tot vreugde, maar sommige sectoren vallen buiten de boot.
Bouwend Nederland en FME zijn bij met de maatregelen. Bouwend Nederland spreekt van een stevige steun in de rug. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, zegt: 'We moeten de staat van onze sector later dit jaar goed in de gaten houden en dan komen met een passend investeringspakket dat de bouw ook duurzaam in de benen houdt.'
FME is opgelucht en vooral tevreden met de inspanningsverplichting voor werkgevers om medewerkers te laten bij- en omscholen. FME-voorzitter Ineke Dezentjé: 'Het is belangrijk dat mensen die tijdelijk geen werk hebben, zich kunnen laten bij- en omscholen. Dat kan uitstekend via de (digitale) schoolbank, zodat zij met ge-update skills later weer aan het werk kunnen.'
Voor transportondernemers schiet het tweede steunpakket van het kabinet tekort, meent TLN. Transportbedrijven die nauw betrokken zijn bij de bevoorrading van getroffen sectoren worden genegeerd, terwijl die betreffende sectoren wel steun krijgen. Ook kleine transportondernemers (KTO’ers) vallen buiten de boot. 'Het kabinet wil met dit tweede steunpakket bedrijven gericht hulp bieden, maar slaat de plank behoorlijk mis', aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.
Ook de recreatiesector is teleurgesteld. Enkele regelingen zijn aangepast naar aanleiding van de oproep van HISWA-RECRON om beter aan te sluiten bij bedrijven met een seizoenskarakter en hoge kapitaalslasten. Maar Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON, denkt dat de aanpassingen netto zeer weinig effect zullen hebben voor het grootste deel van de watersport- en recreatiesector.
'Veel van onze leden vielen bij de NOW 1 -regeling buiten de boot omdat hun loonkosten in januari in geen verhouding staan tot deze kosten in het vakantieseizoen. Vanaf het begin hebben we bij het ministerie aangedrongen op aanpassing. Nu is de maand maart gekozen als peilmoment maar dan kun je echt nog niet spreken van een voorseizoen. Veelal stijgt de loonsom pas medio april of mei met het aantrekken van flexwerkers', aldus Dijks.
De schatting is dat slechts 20 tot 30 procent van de 4.000 tot 5.000 bedrijven met rond de 40 duizend medewerkers een steuntje in de rug krijgen.

 

22 Mei | Zeevarenden weer naar huis dankzij luchtbrug KLM

Zo'n 12.000 zeevarenden van Nederlandse reders kunnen dankzij luchtbruggen van KLM weer worden ingevlogen ter aflossing van hun collega’s, die inmiddels al maanden extra aan boord zijn. Zij konden door de coronapandemie niet van boord, maar krijgen nu eindelijk weer de kans om thuis bij hun families te zijn. KLM komt hiermee tegemoet aan het verzoek van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). De coronapandemie heeft geleid tot ernstige reisrestricties, die ook nog eens van land tot land verschillen. Geannuleerde vluchten kwamen daar bovenop. Zo werd het in korte tijd vrijwel onmogelijk voor zeevarenden om van de zeeschepen naar huis te reizen en andersom.

 

20 Mei | Horeca dicht, vooral jongeren werkloos

Brabantse jongeren tot 27 jaar raken massaal werkloos door de coronacrisis. Dat blijkt uit de cijfers van het UWV. Het aantal WW-uitkeringen aan die leeftijdsgroep nam in april 2020 toe met 74 procent tot 5.800, ten opzichte van maart 2020. Vergeleken met februari 2020 was er in april 2020 zelfs sprake van meer dan een verdubbeling (119 procent). UWV verstrekte in april landelijk gezien 292.100 WW-uitkeringen, een stijging van 17 procent ten opzichte van maart 2020. Sinds het begin van de coronacrisis nam het aantal uitkeringen vooral toe vanuit de horeca en de uitzendbedrijven. Deze sectoren zagen hun werkzaamheden (zo goed als) stil komen te liggen door de uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’. In deze sectoren zijn veel jongeren werkzaam. Doordat jongeren ook vaak een flexibel contract hebben, verliezen zij in tijden van economische neergang vaak als eerste hun baan.

 

19 Mei | Help, fors tekort aan stageplekken voor mbo'ers

Mbo-scholen hebben een tekort van 13.000 stages en leerbanen voor studenten in het huidige schooljaar 2019-2020. Terwijl in april 2019 bijna 22.500 studenten met een stage of leerbaan van start gingen, waren dat er afgelopen maand circa 10.000. Dat betekent even zoveel studenten die hun opleiding niet kunnen afmaken of zelfs niet eens kunnen starten.
De sectoren luchtvaartdienstverlening, entertainment, gastvrijheid, sport en bewegen, uiterlijke verzorging en orde en veiligheid melden veel tekorten. De grootste dalingen vonden plaats in ict, juridisch, entree, groothandel en sport en bewegen. Een stijging was er in groen. Het aantal bbl-studenten dat met een leerbaan van start ging nam af van bijna 3.500 tot meer dan 1.500. Het aantal bol-studenten dat aan een stage begon daalde van bijna 19.000 naar bijna 8.500.
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) haalde deze cijfers op bij de mbo-scholen en het meldpunt Stagetekorten. Hannie Vlug, directievoorzitter van SBB: 'Alleen door de handen ineen te slaan maken we het mogelijk dat mbo-studenten hun opleiding kunnen afmaken.'

 

18 Mei | Hart onder riem Gelderse ondernemers

Op uitnodiging van ondernemersvereniging evofenedex bezocht de commissaris van de Koning in Gelderland, John Berends, vrijdag tentenverhuurbedrijf De Weerd in Voorst. Dit bedrijf is in de regio een voorname speler voor het leveren en opbouwen van diverse soorten tenten voor kleine, middelgrote en grote evenementen. Met het bezoek wilde de commissaris zelf zien en horen hoe de evenementenbranche wordt getroffen door het coronavirus. En hij wilde namens de provincie Gelderland niet alleen dit bedrijf, maar alle ondernemers die de gevolgen ondervinden van de coronacrisis een hart onder de riem steken. evofenedex deed verslag van het bezoek.

 

18 Mei | Nieuwe tips en regels voor drukke winkelstraat

Nu de coronamaatregelen worden versoepeld, neemt ook de drukte in de winkelstraten weer toe. In sommige gevallen werden gemeenten verrast door een toestroom aan bezoekers, met alle risico’s van dien. In plaats van het 'blijf zoveel mogelijk thuis' is de oproep nu 'vermijd drukte'. Winkels willen klanten graag weer verwelkomen, maar hoe passen wachtrijen in de winkelstraten? De retailsector heeft een gezamenlijke handreiking opgesteld met richtlijnen, regels en tips om winkelgebieden voor te bereiden op het winkelen in de nieuwe anderhalvemetersamenleving. Van een stappenplan om knelpunten in kaart te brengen tot heldere gedragsregels voor bezoekers, van crowd control tot city hosts en van verruimde openingstijden tot ruimte bieden aan grotere terrassen.
 

18 Mei | Subsidieloket praktijkleren gaat open

In de vierde week van mei opent het loket voor de subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte kosten, en om te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

 

18 Mei | Chemische industrie staat onder druk

De coronacrisis zet chemische industrie positief op de kaart, maar zet sector ook onder druk, zegt branchevereniging VNCI in een uitgebreide analyse van de sector in coronatijden. Door de coronacrisis heeft de chemische industrie te maken met onder druk staande export en het wegvallen van afzetmarkten. 
De sector is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Zo besteedden zo’n beetje alle media aandacht aan de snelle respons van DSM en Shell op de oproep van VWS om het tekort aan desinfecterende handgel aan te vullen. FD en andere media zoomden in op SABIC in Bergen op Zoom, waar het ‘een gekkenhuis’ is vanwege de toegenomen vraag naar plexiglasplaten voor bescherming van werknemers in bijvoorbeeld winkels en bij receptiebalies. Plastic is ineens geen vies woord meer, maar een onmisbaar en in de vorm van beademingsapparatuur en gezichtsbescherming zelfs levensreddend product.

Ondertussen is de sector wel degelijk geraakt door de crisis. Een reden voor de forse omzetdaling is ook dat de chemie, net als bijvoorbeeld de uitzendbranche, een vroegcyclische sector is. De chemische industrie bevindt zich aan het begin van de waardeketen, waardoor de bedrijven als eerste de gevolgen ondervinden van economische ontwikkelingen en dus ook een (aanstaande) conjunctuurverslechtering.
Lees verder.

 

18 Mei | KHN pleit voor extra steunpakket voor de horeca

Om getroffen horecabedrijven in staat te stellen om een periode financieel te overbruggen, pleit KHN ervoor dat het kabinet zo snel mogelijk met een concreet (financieel) steunpakket voor de horeca komt. Het is niet uit te leggen dat grote bedrijven als eerste worden geholpen, terwijl het MKB (waaronder de horeca) achter in de rij moet aansluiten. Politici en bewindspersonen zeggen dat de horecabranche hen aan het hart gaat, maar we hebben dit nog niet teruggezien in concrete oplossingen en steunmaatregelen. Wij voelen ons enorm in de steek gelaten. Het huidige steunpakket is onvoldoende en dekt niet alle kosten die voor veel horecaondernemers gewoon doorlopen.

De drie kernpunten uit het KHN-noodplan zijn: reparatie NOW-regeling met terugwerkende kracht én vanaf 1 juni opgevolgd door een vervolg-WW voor medewerkers, gemakkelijkere kredietverstrekking door een MKB-noodfonds en ingrijpen op doorlopende huurkosten door huurkorting of huurcompensatie.

 

15 Mei | Brancheverenigingen willen deel- en omscholings NOW

Een grote coalitie van brancheorganisaties pleit voor de invoering van een ‘Deel- en Omscholings-NOW’. Onder meer Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FME en Aannemersfederatie Nederland (AFNL) verstuurden op 14 mei een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin vragen zij om aangepaste NOW-regelingen vanaf 1 september voor bedrijven in de infra, bouw, techniek, industrie en ontwerpbranche. De nieuwe regelingen moeten werknemers in staat stellen om de tijd die ze niet kunnen werken te besteden aan bijscholing (Deel-NOW) of omscholing (Omscholings-NOW). De Deel- en Omscholings-NOW is bedoeld om werknemers te behouden voor de verschillende sectoren. Daarnaast willen de werkgevers de instroom bevorderen vanuit branches met een minder gunstig arbeidsmarktperspectief. 'De komende jaren moeten tienduizenden vakmensen met green skills de energietransitie in ons land mogelijk maken. De talenten die daarvoor nodig zijn, moeten niet verloren gaan door de coronacrisis', aldus Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. En wat voor Techniek Nederland geldt, geldt ook voor de Bouw, zegt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen. 'Bouwend Nederland zet zich dan ook volop in om zoveel mogelijk te streven naar behoud en instroom van vakkrachten. Na de coronacrisis hebben al deze mensen weer heel hard nodig.'

 

15 Mei | Zeepfabrikanten waarschuwen voor namaak

De branchevereniging van zeepfabrikanten NVZ waarschuwt voor namaak-desinfecteerproducten. De vereniging vreest voor ongelukken nadat illegale producten zijn gekocht. Nu hygiëne vol in de aandacht staat, proberen malafide fabrikanten en verkopers te profiteren van de vraag naar desinfectiemiddelen. ‘Om het veilig en effectief gebruik van deze producten te garanderen, moeten desinfectiemiddelen toegelaten worden in Nederland voordat je deze mag verkopen en gebruiken’, zegt de NVZ. ‘Helaas is de markt inmiddels overspoeld met producten die niet werkzaam zijn tegen het coronavirus en waarop het etiket vaak niet waarschuwt voor de gevaren.’

 

14 Mei | ABU: ‘Scheep uitzendkrachten niet af met een fooi’

Het kabinet wil flexwerkers die door de coronacrisis hun baan hebben verloren, tegemoetkomen met een uitkering van 600 euro per maand. Ze moeten, als ze ervoor in aanmerking willen komen, kunnen aantonen dat ze voor de coronacrisis 600 euro of meer per maand verdienden. Met in beeld: studenten die bijverdienen.
Dat is een vreemd beeld, vindt de ABU, brancheorganisaties van uitzenders. Tweederde van de uitzendkrachten in Nederland is ouder dan 24 jaar en een groot deel van deze groep is van hun uitzendwerk afhankelijk als hoofdbron van inkomsten, reageert Jurriën Koops, directeur van de ABU. ‘600 euro is voor veel uitzendkrachten een fooi. Daar kun je je vaste lasten en boodschappen maar een paar dagen van betalen.’
Uitzendkrachten zouden een speciale corona-WW moeten krijgen, vindt Koops. Iedere uitzendkracht die acht van de twaalf weken werkt zou toegang moeten hebben daartoe en de uitkering moet ook hoger zijn dan de fooi die het kabinet nu in gedachten heeft.
Deze crisis gaat langer duren dan we denken en gaat een hoge tol eisen van Nederland. Uitzendkrachten leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. Zij mogen niet het kind van de rekening worden.’

 

14 Mei | Zwaar gedupeerde groepsaccommodaties willen weer open

Accommodaties die met groepen – mensen uit meerdere huishoudens – werken, worden in de coronacrisis hard geraakt. Deze bedrijven zijn al vanaf het begin van de crisis gesloten: samenkomst van personen uit meerdere huishoudens werd immers verboden. HISWA-RECRON – ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie – claimt nu, dat in lijn met de besluiten over de horeca en de bioscopen, ook groepsaccommodaties voor maximaal 30 personen geopend kunnen zijn.
Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON: 'Wij doen een dringende oproep aan de Veiligheidsregio’s: laat kinderen en scholen vanaf 1 juni weer toe bij groepsaccommodaties. Zij vormen de minst kwetsbare groepen. Op die manier kunnen de groepsaccommodaties langzaam opstarten en een maand proefdraaien voordat op 1 juli alles weer open kan. We gaan er immers vanuit dat 1 juli groepsaccommodaties weer volledig open kunnen, net zoals de overige recreatieve accommodaties als campings en bungalowparken.'

 

14 Mei | Inretail: Gemeenten, we hebben jullie nodig

Na de muisstille weken moeten de winkelstraten weer tot leven gebracht worden, schrijft Jan Meerman, algemeen directeur van Inretail, in een open brief aan gemeenten. De winkeliers uit de achterban van Inretail wachten met smart op klanten. Een goede samenwerking tussen gemeentebestuur, handhavingsambtenaren, vastgoedexploitanten en ondernemers is nu hard nodig.
'Aan de ene kant om voorbereidingen te treffen hoe burgers zo aantrekkelijk mogelijk kunnen worden verwelkomd en aan de andere kant om duidelijk te maken hoe je je in de anderhalvemetersamenleving gedraagt. De bezoeker moet erop kunnen vertrouwen dat de basis van het winkelgebied op orde is. Namelijk: schoon, heel en veilig.'
Speciaal voor gemeenten heeft Inretail samen met anderen uit de retail een handreiking opgesteld waarmee gemeenten zich kunnen voorbereiden op het nieuwe winkelen.
En Meerman heeft nog een tip: 'Wees niet strikter in de leer, dan noodzakelijk. Als een ondernemer een ludiek idee heeft, dat bijdraagt aan de veiligheid, maar onder normale omstandigheden misschien niet had gemogen, geef het een kans.'

 

14 Mei | Autobedrijven lijden onder haperende levering

Haperende levering door toeleveranciers is bij steeds meer autobedrijven een probleem. Dat blijkt uit de resultaten van de zesde BOVAG Coronamonitor. Het verwachte omzetverlies in de branche stagneert over de volle breedte, maar er blijven zorgen bij bijvoorbeeld de seizoensgebonden bedrijven. Het aantal bedrijven dat binnen nu en drie maanden krediet nodig heeft, blijft stabiel. Toch hebben meer automotive-ondernemers dan voorheen vertrouwen in een goede afloop. Minder ondernemers dan in de eerdere enquête verwachten bijvoorbeeld afscheid te moeten nemen van medewerkers. BOVAG begon de Coronamonitor, een online ledenpeiling, aan het begin van de coronacrisis.

 

13 Mei | OSB: 'Desinfecteren hoeft niet altijd'

In de opstartprotocollen die OSB onder ogen krijgt, wordt regelmatig gesproken van desinfectie in situaties waarin dat niet nodig of zelfs onwenselijk is. De richtlijnen van het RIVM en het basisprotocol van OSB gaan ervan uit dat in veruit de meeste gevallen reiniging met water en zeep afdoende is. Nico Koch, beleidsadviseur bij OSB: ‘We raden organisaties af om naar eigen inzicht te desinfecteren. Het opstartprotocol van OSB volstaat bij het weer opstarten van bedrijfs- en kantoorpanden. Organisaties die twijfelen of desinfectie toch nodig is, kunnen het beste om advies vragen bij hun schoonmaakbedrijf.’

 

13 Mei | Coachen Ondernemersklankbord nu gratis

MKB-ondernemers die professionele coaching willen van het Ondernemersklankbord kunnen daarvoor dit jaar gratis terecht bij de non-profit organisatie. Minister Mona Keijzer heeft 240.000 euro uitgetrokken om de eigen bijdrage op zich te nemen. Daarmee moet ook de laatste drempel weggenomen worden voor ondernemers om hulp te vragen. Stichting Ondernemersklankbord (OKB) werkt met zo’n 300 vrijwilligers, veelal oud-ondernemers, om mkb-ondernemers met coaching bij te staan. In deze coronatijd vormt het OKB in het verlengde van de Kamer van Koophandel (KVK) als het ware de tweedelijnszorg voor ondernemers: de KVK is het eerste loket voor informatie en advies; het OKB voor (verdere) coaching en advies.

 

13 Mei | ‘Dalende lijn in loonafspraken door corona’

De coronacrisis begint door te werken in de cao-onderhandelingen. Er worden minder cao’s afgesloten en de afgesproken loonstijging is gemiddeld lager dan in vorige periodes. In april werden slechts 6 cao’s afgesloten. Normaal zijn dat enige tientallen. Dit meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederlandse werkgevers. De gemiddelde afgesproken loonstijging bedroeg in april 2,4 procent. Dat is ver onder de 3-procentsgemiddelden van het afgelopen half jaar. De scherpe daling in het maandgemiddelde - in maart kwam het gemiddelde nog net wel boven de 3 procent uit - is een gevolg van de onzekerheid die de coronacrisis meebrengt over de economische positie van bedrijf of bedrijfstak. AWVN voorziet dat het april-cijfer het eerste is in een reeks van lagere maandgemiddelden. De werkgeversvereniging benadrukt wel dat het beeld kan veranderen als er meer cao’s worden afgesloten. Op dit ogenblik ligt het cao-overleg in de meeste bedrijven en bedrijfstakken stil.

 

11 Mei | 'Corona biedt kansen voor duurzaamheid'

Evofenedex start met een onderzoek naar de kansen en verplichtingen die duurzaamheid de komende jaren met zich mee brengt. Door de coronacrisis is het Klimaatakkoord op de achtergrond geraakt, maar daarmee zijn de opgaven niet verdwenen. Zelfs biedt de crisis kansen, meent evofenedez. 'De duurzame maatregelen die het bedrijfsleven vanuit het Klimaatakkoord moet treffen, gaan onvermijdelijk door. De coronacrisis biedt juist ook kansen om het bedrijfsleven sneller duurzamer en sterker te maken', aldus Thomas Reitsma, manager kerngebied vervoer bij evofenedex. Meedoen aan het onderzoek kan hier.

 

11 Mei | Gelderse bedrijven eensgezind aan de slag met anderhalve metereconomie

Een derde van de bedrijven in Gelderland is al hard aan de slag met de anderhalve meter-economie. Ze zijn bezig met de implementatie van de protocollen van de branche en maken plannen om straks weer beperkt open te kunnen gaan.
Dat blijkt uit een onderzoek naar de stand van zaken bij Gelderse ondernemers, zowel zzp-ers als overige ondernemers. De aanpassingen hebben grote impact op de bedrijfsvoering. Vooral de horeca ziet aanpassen als nagenoeg onmogelijk. Meer dan 1300 ondernemers hebben tussen 16 april en 3 mei meegedaan aan dit eerste Corona ondernemerspanel van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en de provincie Gelderland. Het gaat om een nul-meting. Voor en na de zomervakantie vinden vervolgonderzoeken plaats.
Martin Ruiter, voorzitter van VNO-NCW Gelderland: 'De massale deelname aan het ondernemerspanel is zowel een waarschuwing als een positief teken. De coronacrisis heeft echt ingrijpende gevolgen in de economische structuur van Gelderland, maar toont ook de behoefte aan verbondenheid en samenwerking richting het heropenen van bedrijven in de komende maanden.'

 

8 Mei | ‘Bodem weggeslagen uit evenementenbranche’

De VVEM, de belangenorganisatie voor de evenementenbranche, heeft met verbazing kennis genomen van de in de nacht van 6 op 7 mei verzonden brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer. De minister schrijft hierin dat alle grootschalige evenementen van de baan zijn zolang er geen vaccin voor het coronavirus is gevonden, en er aan toegevoegd is dat ‘niemand weet hoe lang dat gaat duren’ en ‘een jaar of langer is heel reëel’. De brief heeft de steeds wankeler bodem onder de branche bijna volledig weggeslagen, stelt de brancheorganisatie. De minister heeft inmiddels zijn uitspraken wat genuanceerd en RIVM-directeur Jaap van Dissel heeft een en ander in een briefing aan de Kamer ook al verzacht. Het neemt niet weg dat de uitspraak voor paniek heeft gezorgd en frustratie over het gebrek aan overleg, aldus de VVEM.

 

7 Mei | Exporteurs zien omzet dramatisch dalen

Exporteurs zien in april een omzetdaling van 39 procent, waar dat in maart nog maar 10 procent bedroeg. Driekwart van de exporterende bedrijven verwacht nog het hele jaar de negatieve impact van het coronavirus te voelen. In maart  was de gemiddelde verwachting dat dit tot en met de aankomende zomer zou duren. Verder valt op dat de impact op export de afgelopen maand veel groter is dan op import; in maart was dit nog vrijwel gelijk. Dit blijkt uit de maandelijkse Coronamonitor van ondernemersvereniging voor handel en logistiek Evofenedex. 

 

7 Mei | 'Helpt ventilatie tegen verspreiding virus in school?'

Kan het aanpassen van ventilatiesystemen de verspreiding van het coronavirus voorkomen? Dat vraagt Techniek Nederland vandaag in een brief aan directeur Jaap van Dissel van het RIVM. REHVA, de Europese vakorganisatie voor ventilatie, verwarming en airconditioning, zegt in een advies aanwijzingen te hebben dat het coronavirus zich (ook) via de lucht kan verspreiden, bijvoorbeeld in scholen en kantoren. In dat geval zouden aanpassingen in het gebruik van ventilatiesystemen -en sanitaire voorzieningen- kunnen helpen in de strijd tegen het virus, stelt Techniek Nederland. De vragen zijn urgent, zegt Techniek Nederland omdat de scholen op 11 mei weer open gaan en misschien daarna kantoren.

 

7 Mei | Horeca positief, steun blijft nodig

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is voorzichtig positief over de gisteren aangekondigde verlichting van de coronamaatregelen. De gevolgen van de intelligente lockdown in Nederland hebben de branche keihard geraakt, stelt de branchevereniging. Het kabinet kondigde aan dat, als dat kan, vanaf 1 juni zowel op de terrassen maar ook ‘binnen’ weer gasten mogen worden ontvangen. Niet alle zaken zullen (volledig) open kunnen, de 1,5 meter afstand betekent in veel gevallen nu eenmaal beperkingen. Een langere sluiting van deze zaken en een lage bezetting voor de zaken die wel open mogen, betekent nog steeds omzetverlies en een grotere kans op faillissementen en banenverlies voor de sector als geheel. Daarom is aanvullende steun nog steeds hard noodzakelijk, aldus KHN.

 

6 Mei | Overijssel zoekt herstel toerisme-sector

Gedeputeerde Staten van Overijssel vinden dat het provinciale investeringsprogramma voor de vrijetijdssector op een aantal punten aangepast en geïntensiveerd moet worden. Dat moet het bedrijfsleven in die sector helpen te herstellen van de coronacrisis. Horeca-, toerisme- en recreatiebedrijven worden zwaar geraakt door de crisis. Vlak voor de corona-uitbraak presenteerden Gedeputeerde Staten een groot investeringsprogramma in de vrijetijdseconomie van Overijssel. Dat voorstel wordt in mei in Provinciale Staten besproken. In samenspraak met de sector Gastvrij Overijssel zijn de plannen aangepast om in te spelen op de nu ontstane situatie.

 

6 Mei | Veertig procent touringcarbedrijven dreigt failliet te gaan

De touringcarsector dreigt om te vallen. Dit komt door de coronamaatregelen, gecombineerd met het kapitaalintensieve karakter van de branche, zegt Branchevereniging Busvervoer Nederland. Veertig procent van bedrijven dreigt failliet te gaan en 2500 mensen kunnen hun baan verliezen. 
Voorzitter Theo Vegter: ‘Deze kaalslag heeft grote maatschappelijke consequenties. De uitstapjes van kwetsbare groepen zoals gehandicapten of ouderen en het vervoer van sportverenigingen, werknemers en leerlingen komt op de tocht te staan.’
Busvervoer Nederland vraagt in een brief aan staatssecretaris Keijzer van EZK de touringcarsector te helpen met een duurzame oplossing voor de doorlopende hoge kosten voor de 4000 Nederlandse touringcars.
Touringcarbedrijven lijden onder een opeenstapeling van problemen: het touringcarvervoer is vaak seizoensgebonden, maar bedrijven kunnen nu niet werken. Hoewel loonkosten worden gecompenseerd, hebben de busbedrijven vooral hoge kosten voor lease en rente. Daarbij zal een bus in de anderhalve meter economie niet vol mogen zitten, wat wel nodig is om rendabel te zijn.

 

4 Mei | Gat in de opvang; helft scholen houdt zich niet aan afspraken, zegt BK

Na 11 mei dreigen veel kinderen tussen wal en schip te vallen, nu veel scholen zich niet aan de uitgangspunten van Minister Slob en staatssecretaris Van Ark lijken te houden. Dat blijkt uit een gezamenlijke enquête onder leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. 

Scholen werden geacht om hele dagen les te geven en samen met de BSO’s af te spreken op welke dagen welke kinderen daarna opgevangen worden. Nu blijkt uit de enquête dat de helft van scholen toch halve dagen les aanbieden, of andere openingstijden, en dat zij dit niet overlegd hebben met de BSO’s. Tussen de schooltijd en BSO tijd ontstaat zo een gat. Vervelend voor ouders en vervelend voor kinderen, voor wie deze tijd toch al onrustig en spannend is. De BSO’s kunnen daar niet veel aan doen en de brancheorganisatie raadt scholen dan ook aan, om alsnog zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de opvangorganisaties.

 

4 Mei | Zorgverzekeraars compenseren omzetdaling

Zorgaanbieders die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering kunnen een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen bij de zorgverzekeraars. Dit compenseert het overgrote deel van de omzetdaling door de coronacrisis en gaat verder dan de dekking van loonkosten in de rijksregelingen. Zorgaanbieders kunnen daardoor hun doorlopende kosten betalen, zij hoeven de bijdrage niet terug te betalen. Deze regeling is bedoeld voor zorgaanbieders met een jaarlijkse omzet lager dan tien miljoen euro. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laten weten aan betrokken branche- en beroepsorganisaties.

 

1 Mei | Autoverkoop daalt met 53 procent door corona

Afgelopen april zijn 15.373 nieuwe auto’s geregistreerd en dat is een daling van 53 procent ten opzichte van april vorig jaar (32.701). De scherpe daling van de verkopen is een direct gevolg van de coronacrisis. In totaal zijn er dit jaar 118.458 nieuwe auto’s geregistreerd. Een daling van 20 procent vergeleken met 2019 toen over de eerste 4 maanden 148.152 nieuwe auto’s werden geregistreerd. Dit blijkt uit de officiële verkoopcijfers van RAI Vereniging, BOVAG en data-analist RDC.

 

1 Mei | Banken geven voor 7 miljard steun 

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels ruim 111.000 ondernemers en bijna 24.000 consumenten financieel meer lucht gegeven. Met het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels zeven miljard euro gemoeid (twee weken geleden nog 5,4 miljard euro). Dat blijkt uit het overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag heeft gepubliceerd.

 

1 Mei | ‘Ga nu werken aan de fietspaden’

Nu veel mensen door het coronavirus thuiswerken is het op wegen en fietspaden veel rustiger dan normaal. De Fietsersbond en Bouwend Nederland doen daarom gezamenlijk een oproep aan wegbeheerders om, juist nu er minder verkeer is, onderhoudswerkzaamheden naar voren te halen. Fietsers kunnen zich zo veilig blijven verplaatsen, bouwers blijven aan het werk en werkzaamheden kunnen makkelijker en in een kortere periode uitgevoerd worden. Bij regulier onderhoud aan het wegdek kunnen bovendien verbeteringen worden doorgevoerd die van groot belang zijn voor de fietsveiligheid

 

 


 

Berichten van april 2020 »

Berichten van maart 2020 »

 

Naar boven ↑