Hoger belastingtarief levert niets op

06-06-2013

 

De inkomstenbelasting in Nederland is fors. Al vanaf het minimumloon wordt een belastingtarief van 42 procent geheven. Vanaf een middeninkomen van 56.000 euro geldt het toptarief van 52 procent. Vanuit verschillende politieke partijen klinken al jaren geluiden om dat laatste tarief verder op te schroeven. Het Centraal Planbureau maakte vorige week echter korte metten met dat idee. Een verhoging van het toptarief van de inkomstenbelasting levert niets op, was de conclusie van een rapport over dit onderwerp. Sterker nog: de belastinginkomsten zullen dalen als het kabinet de hoogste inkomens met meer dan 52 procent belast.

Een verlaging van het toptarief ligt meer voor de hand, zo valt op te maken uit de rekensommen van het CPB. Het toptarief waarbij de opbrengst maximaal is - doordat het mensen niet aanmoedigt om minder te gaan werken of te verhuizen naar een ander land - zou neerkomen op 49 procent. Dat dit optimale toptarief lager ligt dan in veel andere landen heeft een specifieke reden. Nederland telt in vergelijking met andere landen relatief weinig topinkomens. Dat betekent dat de meeropbrengst van een hoger toptarief ook laag is.

Herverdelen via een nog hoger toptarief is dus niet nodig en ook niet wenselijk. Groei moet komen van ondernemerschap. Daarom moet het in Nederland gaan lonen om meer te verdienen, bijvoorbeeld door een substantiële verlaging van de inkomstenbelasting in de vorm van een vlaktaks, zoals onlangs VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra opperde. Meer dan de helft van de opbrengst van de loon- en inkomstenbelasting wordt nu weer teruggegeven in de vorm van heffingskortingen en toeslagen. Ophouden met dit onnodig rondpompen van geld zorgt er voor dat de tarieven naar beneden kunnen. Een lagere belastingdruk geeft bovendien een financiële prikkel om meer te gaan werken. In Nederland buigt de commissie-Van Dijkhuizen zich over een vereenvoudiging van ons belastingstelsel. Het interim-rapport van oktober pleitte al voor een eenvoudigere inkomstenbelasting met lagere tarieven. Het is te hopen dat het definitieve rapport dat binnenkort verwacht wordt, in vruchtbare aarde valt.

Dit artikel komt uit de print Forum