Hans Kamps (ABU): ‘Dit is een aanval op uitzendwerk’

28-11-2013

Flexwerkers krijgen eerder een vaste baan en na twee jaar recht op een vergoeding om hen naar ander werk te begeleiden. En als het aan minister Asscher van Sociale Zaken ligt, geldt dat ook voor uitzendkrachten. Waanzin, zegt Hans Kamps, voorzitter van de uitzendbranche. ‘Dat is toch niet sociaal.’

Op dit moment buigt de Raad van State er zich nog over, maar als het aan minister Asscher van Sociale Zaken ligt gaat het ontwerp voor de Wet werk en zekerheid binnenkort naar de Tweede Kamer. De positie van flexwerkers wordt versterkt, het ontslagrecht wordt eenvoudiger en de duur van de WW wordt ingeperkt. Dat was ook afgesproken in het sociaal ¬akkoord dat kabinet, werkgevers en vakbeweging in april dit jaar sloten. Maar bij de uitwerking van het akkoord is de minister wel een beetje doorgeschoten, vindt Hans Kamps, voorzitter van de branchevereniging voor uitzendondernemingen ABU. ‘De vraag was: hoe gaan we netjes om met flexwerk. Niet hoe zorgen we dat iedereen meteen een vaste baan krijgt.’ Dat lijkt Asscher anders te zien. De minister stelt voor werknemers met een tijdelijk contract eerder een vaste aanstelling te geven, ook als het om uitzendwerk gaat. En om ontslagen werknemers na een dienstverband van twee jaar recht te geven op een zogenoemde transitievergoeding: geld dat gebruikt kan worden voor omscholing naar ander werk. Ook uitzendkrachten maken daar aanspraak op, vindt de minister. Kamps: ‘Dat maakt uitzendwerk onbetaalbaar voor werkgevers.’

Minister Asscher wil de positie van flexwerkers verbeteren. Wat zegt hij hiermee over uitzendwerk?
‘Hij heeft de aanval op uitzenden ingezet. Daar vind ik het in elk geval wel op lijken. Ik begrijp dat minister Asscher wil dat werkgevers netter omgaan met flexwerk. Maar wat hij over het hoofd ziet, is dat uitzendwerk juist de netste, meest gereguleerde vorm van flexwerk is. Er zijn heel veel mensen die de stap naar een vaste baan niet in een keer kunnen zetten. Ik denk dan aan langdurig werklozen of mensen met een ‘vlekje’. Met uitzendwerk lukt ze het wel. Je doorbreekt wantrouwen bij een werkgever, hij kan iemand eerst eens ‘uitproberen’. Asscher verliest echt een belangrijk re-integratie-instrument als hij zo met uitzenders omgaat. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de minister van Sóciale Zaken. Koester uitzenders dus en help ze niet om zeep.’

Werknemers willen toch ook graag meer vastigheid?
‘Die vastigheid krijg je als werknemer ook als je begint met uitzendwerk. Een werkgever kent je en zegt dan: ‘Met jou durf ik het avontuur wel aan.’ Ik ben zelf ook werkgever en weet dat de investering die je in een werknemer doet gigantisch is. Daar kan geen investering in een apparaat tegen op. En die koop je ook niet zomaar.’

‘Ruim één derde van de mensen die een baan zoeken, vindt die via uitzendwerk. En zo’n beetje een derde van hen was langdurig werkloos en met ongeveer een derde is iets. Ruim 60 procent van hen vindt een vaste baan dankzij uitzendwerk.’

Bent u niet vooral bezig om uw leden aan het werk te houden?
‘Ja natuurlijk, maar ik heb wel goede argumenten. Het is niet alsof ik anno 2013 namens de postkoetsbranche probeer de postkoetsen te laten doorrijden, terwijl iedereen mailt. Er is behoefte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Werkgevers willen graag flexibeler mensen kunnen inzetten, zodat ze beter kunnen inspelen op de conjunctuur. Maak uitzendwerk dan niet onbetaalbaar door uitzenders te verplichten een transitievergoeding te betalen zodra iemand twee jaar als uitzendkracht heeft gewerkt. En maak uitzendwerk ook niet inflexibel door het sneller om te zetten in een vast dienstverband. Dan krijg je juist meer nul urencontracten met een slechtere arbeidspositie voor flexwerkers. Dat is toch niet sociaal?’

Hoe verklaart u Asschers focus op meer vaste contracten?
‘Het klinkt politiek goed om te zeggen: ‘We maken flex vast’. Maar het is net zoiets als zeggen: ‘We schaffen de belastingen af’. De consequentie daarvan is dat er geen wegen meer worden aangelegd, geen dijken worden onderhouden of dat er niet langer in het onderwijs wordt geïnvesteerd. Als je daadwerkelijk wilt dat flexibele contracten voortaan vaste dienstverbanden zijn, is het gevolg dat iedereen die langdurig werkloos is dat ook blijft. En dat mensen met een vlekje niet meer aan de bak komen. Er wordt dan geselecteerd aan de poort en degenen met wie iets aan de hand is, vallen buiten de boot. Als je dat weet, dan denk je als politiek toch wel even twee keer na. Dát kan toch niet de bedoeling zijn.’

Vanaf 1 januari 2015 wordt flex minder flexibel. Hebt u nog hoop dat het kabinet een andere koers zal inzetten?
‘Minister Asscher is een verstandige man. Misschien had hij even een black out, maar ik ga ervan uit dat hij open staat voor onze argumenten. We investeren in onze uitzendkrachten. We scholen ze net zoveel als een gemiddelde branche. En de minister mag ons daar ook aan houden. Het gaat er uiteindelijk om hoe je met je mensen om gaat, niet hoe het contract heet.’


Wie is Hans Kamps?

Hans Kamps is op dit moment nog voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). In mei 2014 draagt hij de voorzittershamer over aan ABU-directeur Aart van der Gaag.

Naast voorzitter van de ABU is Kamps kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Verder is Kamps medeoprichter van de Vakcolleges en Werkscholen en is hij directeur van B&A.