Energieakkoord: Eindelijk échte stimulans voor duurzame groei

17-09-2013

Je zou het een optimale mix van dominee en koopman kunnen noemen. Want bij het energieakkoord tussen bedrijfsleven, milieuorganisaties en overheden zijn zowel klimaat als economie gebaat. Er wordt immers een ambitieuze stap gemaakt richting verduurzaming van de economie tegen acceptabele kosten. Dat is essentieel want betaalbaarheid zorgt voor draagvlak: als het te duur wordt haken burgers af en komt de concurrentiepositie van internationaal opererende energie-intensieve bedrijven in het geding.

De opbrengst van dit akkoord is dat de economie wordt verduurzaamd, terwijl er tegelijkertijd duizenden arbeidsplaatsen extra bij komen. Juist die sectoren die het momenteel zo moeilijk hebben, zoals de bouw en de installatiebranche, zien de werkgelegenheidskansen aanzienlijk stijgen.

Het akkoord lokt ook innovaties uit waardoor de energiekosten voor burgers en bedrijven op termijn verlaagd worden, en de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven versterkt wordt.

Afgesproken is om substantieel te investeren in het terugdringen van het energieverbruik bij burgers en bedrijven. Er komt een revolverend fonds van 600 miljoen voor het stimuleren van energiebesparing. 400 Miljoen is beschikbaar voor verhuurders in de sociale huursector. Daarmee kan een substantiële investeringsgolf in de gehele bouwkolom op gang komen.

Belangrijk is ook dat dit een breed akkoord is waarbij niet alleen de sociale partners aan tafel zaten, maar ook de overheid, de natuur- en milieuorganisaties, energieproducenten, netbeheerders, bouwsector, woningcorporaties, chemiesector, clean techsector en de basismetaal. Deze samenwerking tussen bedrijfsleven en milieuorganisaties is uniek. Het is vermoedelijk de eerste keer in de wereld dat werkgevers en Greenpeace gezamenlijk een akkoord sluiten over energie en groene groei. Krachtenbundeling door gebruik te maken van elkaars sterke punten en niet om via een stroperig proces zaken in het moeras te laten stranden. Met andere woorden: de start van een groen poldermodel in de goede betekenis van het woord.