Bas Janssen (Deltalinqs): 'Hoge containerprijzen niet morgen voorbij'

23-07-2021

De containerprijzen gaan door het dak. Niet fijn voor verladers en de producenten van de goederen. 'Maar', zegt Deltalinqs-directeur Bas Janssen, belangenbehartiger van de ondernemingen in mainport Rotterdam: 'partijen zijn echt niet als Dagobert Duck geld aan het verzamelen.'

 

Hoeveel betaal je nu voor een zeecontainer?

'Fors. Eerst zo’n 1.000 tot 1.500 euro, nu is dat minstens vier tot vijf keer zo veel. Daar schrik je als verlader natuurlijk enorm van.'

 

Hoe komt het dat die containerprijzen zo zijn gestegen?

'Een groot deel van onze aankopen uit het verre Oosten werd met een relatief beperkt aanbod containers en containerschepen naar de plaats van bestemming vervoerd. Dat dreef de prijs al voor corona omhoog.'

'Toen door corona China op slot ging en daarna ook de Europese fabrieken dichtgingen, kregen we te maken met zowel een aanbod- als vraaguitval. Het aantal blank sailings steeg. Schepen voeren niet af, omdat er geen containers met producten waren. Lege containers bleven liggen,  in havens overal ter wereld. Er ontstond een tekort in het aanbod containers op de plek waar ze nodig waren. De balans werd verstoord.'

 

'Dat consumenten veel pakjes zijn gaan kopen uit China, hielp qua vervoersprijzen niet. En dat het containerschip Ever Given letterlijk dwars lag in het Suezkanaal, heeft de beschikbaarheid van containers ook geen goed gedaan.'

'De hoge prijzen vallen deels ook te verklaren door de bevoorrechte positie die de Europese Unie geeft aan de transportsector. Europa wil dat Europese ondernemingen een sterkere positie innemen naast Aziatische ondernemingen. Daarom zijn samenwerkingsverbanden tussen rederijen onder voorwaarden toegestaan en zijn containerlijnvaartrederijen deels vrijgesteld van de EU-mededingingsregels.'

 

'Laten we onszelf afvragen of we alles wel uit china moeten halen'

 

Is die uitzonderingspositie van de rederijen dan niet gewoon verkeerd?

'Als jij een verladende partij bent, wil je een zo hard mogelijke marktwerking bij het vervoer; een race to the bottom qua prijzen. Maar laten we eerlijk zijn, in de wereld van het wereldwijde transport zijn er ook periodes geweest dat er veel minder werd verdiend.'

 

Vindt u het acceptabel?

'Het is hoe de markt nu werkt. Maar wanneer het vooruitzicht is dat de rederijen forever heel veel verdienen, en daardoor de totale sector ontwricht raakt, dan is het nodig bij te sturen. We moeten uitkijken dat partijen niet een te dominante positie krijgen, waardoor ze alles vrij kunnen regisseren. Als dat gebeurt, moeten er in de politieke arena nieuwe regels komen. We moeten er wel bovenop blijven zitten.'

 

Wanneer gaan de containerprijzen dalen, corona is toch al voorbij?

'Er is corona in Afrika, in India, dus het is nog niet voorbij hè. Kijk, je ziet dat grote rederijen als Maersk en MSC nu joekels van containerschepen bestellen waar tot 24 duizend containers op kunnen. Dat zijn enorme kapitaalinvesteringen. Die kunnen weer leiden tot overcapaciteit, waardoor de containerprijzen gaan dalen. Het is echt niet zo dat deze partijen als een Dagobert Duck alleen maar geld aan het verzamelen zijn. Ze investeren ook. Verder zie ik in Rotterdam dat de grote containerterminals de beweging aan het maken zijn om verder uit te breiden op  de Tweede Maasvlakte. Dat is een goed teken.'

 

'Fundamenteler vind ik de discussie of we niet teveel transporteren op een niet-duurzame manier. Moeten we alles uit China halen, kunnen we niet deels dichterbij produceren? Ja, de wereldhandel is tijdelijk verstoord, en nee, we zijn hier niet morgen van af. Maar ergens gaat ook deze wal het schip keren. Prijzen laten altijd golfbewegingen zien.'

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.