ECHO nr. 78: Marokko start een vrijwaringsonderzoek naar fietsen, velocipedes, motorfietsen en scooters

05-10-2022

Op 3 oktober 2022 heeft het Ministerie van Industrie en Handel van Marokko een nieuw vrijwaringsonderzoek geopend naar de invoer van buizen voor fietsen, velocipedes, motorfietsen en scooters.

 

Betrokken EU landen: alle

 

Tariefcodes

4013.20.00.00; 4013.90.00.10; 4013.90.00.20.

 

In de kennisgeving van 30 september 2022 heeft Marokko het volgende aangegeven:

• Andere belanghebbenden die een vragenlijst willen ontvangen en aan dit onderzoek willen deelnemen, moeten binnen 15 dagen na de datum van opening van het onderzoek, d.w.z. uiterlijk op maandag 24 oktober 2022 om 16.00 uur, per e-mail contact opnemen met het ministerie.

• De partijen die zich bij het onderzoek betrokken achten, hebben een termijn van

30 dagen vanaf de datum van opening van het onderzoek (d.w.z. uiterlijk maandag

14 november 2022 om 16.00 uur) om zich als belanghebbende bekend te maken.

• De betrokken partijen hebben 30 dagen de tijd vanaf de datum van opening van het onderzoek (d.w.z. uiterlijk maandag 14 november 2022 om 16.00 uur) om, onafhankelijk van de antwoorden op de vragenlijsten, hun mening en opmerkingen over mededeling

nr. SDC/72/2022, schriftelijk, in vertrouwelijke en niet-vertrouwelijke versie, te verstrekken.

 

EU-belang

Volgens de bijgevoegde statistieken (bijlage 1) lag de EU-rente tot 2020 ruim onder de

1 miljoen euro en in 2021 op 1,8 miljoen euro.

 

Bijlagen

de vragenlijsten voor exporteurs (bijlagen 2-3) en de mededeling (bijlage 4)

 

Producenten en/of verenigingen die mogelijk door dit onderzoek worden getroffen kunnen rechtstreeks contact opnemen via Trade.Defence.Third.Countries@ec.europa.eu.

 

Handige links

• Maatregelen die EU heeft genomen staan op de EUR-LEX-website.

• Toelichting van maatregelen tegen lidstaten van de EU op de website van de Europese Commissie.

 

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via e-mail: DGBEB-Antidumping@minbuza.nl.

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.