Tel even tot 4 in klimaatdebat

15-03-2019

Het was spannend deze week. Niet in de laatste plaats voor al die bedrijven en branches die zich aan de Klimaattafels keihard hebben ingezet om tot een doortimmerd Klimaatakkoord te komen. Hoe zou de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving uitpakken? En hoe gaat de politiek – die nu aan zet is – daarmee om? Daar komt nog bij dat het publieke debat rondom klimaatmaatregelen volledig gepolariseerd is geraakt. Hoogste tijd om even rustig adem te halen en tot vier te tellen.

 

Klimaatdiscussie geen hoax

Want 1: nee, de klimaatdiscussie is geen hoax, en het bedrijfsleven blijft er – net als het kabinet – aan gecommitteerd om de doelstellingen van Parijs te halen.

 

Doelstellingen binnen handbereik

En 2: de doelstellingen blijken met de maatregelen zoals in kaart gebracht door de verschillende klimaattafels binnen handbereik. De onzekerheden die er nog zijn, kunnen de komende weken worden opgelost door maatregelen verder uit te werken. Het bedrijfsleven zal hier wederom een bijdrage aan leveren.

 

Kosten klimaatmaatregelen vallen mee

Dan 3: uit de doorrekeningen van het Planbureau blijkt dat de kosten voor de hele samenleving meevallen. Die komen uit tussen de 1,6 en 1,9 miljard euro per jaar. Fors minder dus dan de 3 tot 4 miljard waar in december nog op werd gerekend door het PBL. Er is dus goed werk geleverd door de Klimaattafels. Dat neemt niet weg dat van burgers maar vooral ook van bedrijven wordt verwacht dat ze forse investeringen zullen doen. Hier zal de overheid zijn rol moeten pakken en burgers en bedrijven moeten helpen om hun investeringsangst te overwinnen.

 

Geen bedrijven wegjagen met CO2-heffing

Tot slot 4: de aanvullende maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd, zullen we slim moeten inrichten. Dat betekent bijvoorbeeld geen Nederlandse CO2-heffing bovenóp het bestaande emissiehandelssysteem. Want het enige dat je daarmee bereikt is dat je bedrijven en banen het land uit jaagt.

 

Hans de Boer

Voorzitter VNO-NCW