Personeelstekort oplossen? Pak parttime werk aan

22-03-2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde deze maand dat personeelstekort niet eerder zo groot was, met 264.000 vacatures. Voor veel ondernemers is dit niet echt nieuws. Zij ervaren de krapte op de arbeidsmarkt elke dag. Vooral Limburgse ondernemers zijn sterk getroffen. Dit is te wijten aan ontgroening en vergrijzing

 

Oplossingen personeelstekort

Vaak is de eerste reflex het activeren van mensen die nu nog langs de kant staan. Met succes, daar niet van. Het Limburgse actieplan Door inzicht aan de slag! wil langdurig werklozen aan werk helpen door ze beter te leren kennen. Limburg doet het goed in het kader van de 100.000 banenafspraak: wij staan tweede op de ranglijst. Maar blijkbaar is dit alles toch niet genoeg.

 

Minder parttime werk

Ik denk dat een belangrijke oplossing ligt in minder parttime werk. Nederland heeft de twijfelachtige eer om Europees kampioen deeltijd werken te zijn. De gemiddelde werkweek in Nederland is ongeveer 20 procent korter vergeleken met landen als Zweden en Tsjechië. Hier is dus veel winst te behalen. Als je kijkt naar het basisonderwijs, zie je dat bijna één op de vijf juffen en meesters minder dan 2,5 dag per week werkt. Alleen al als die groep één dag méér zou werken, kunnen 4.320 fte worden ingevuld! Hoezo lerarentekort?

 

Vrouwen meer uren laten werken

Ook bij vrouwen met parttime werk liggen mogelijkheden. Volgens het CBS werkt 75 procent van de mannen voltijd, tegenover slechts 25 procent van de vrouwen. Vrouwen werken gemiddeld 26 uren per week: een dag minder dan mannen. Van de vier miljoen werkende vrouwen, doet één miljoen dat in een fulltime baan. Het verschil heeft niets met opleidingsniveau te maken. En ook jonge vrouwen zonder kinderen werken aanzienlijk minder dan mannen.

 

Reken maar uit

Ik doe even een rekenkundige oefening. Uitgaande van 264.000 voltijdsvacatures en 9.240.000 uren, zouden, indien de vrouwelijke deeltijdwerkers drie uur per week méér zouden werken, bijna alle vacatures ingevuld zijn! Ook de mannen die niet voltijds werken, moeten natuurlijk hun steentje bijdragen. Met een paar uur méér werken, kunnen veel vacatures worden ingevuld. Dit zijn de soort creatieve oplossingen waar we onze aandacht op moeten richten.

 

Giel Braun

Voorzitter Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV)