Personeelstekort? Doe er samen wat aan

23-03-2018

Wakker worden, iedereen! Bedrijven in de regio Zwolle komen 4.500 werknemers te kort. Dit personeelstekort kan oplopen naar 5.500 mensen in 2020. Ruim een derde van de bedrijven in de regio komt niet aan personeel. Hierdoor worden opdrachten niet uitgevoerd en draaien afdelingen overuren. Klinkt dit bekend in de oren? Niet vreemd. Veel werkgevers in Nederland zitten te springen om personeel, net name in de sectoren ict, transport, bouw, techniek en zorg.

 

Grote rol werkgevers

Wat kun je doen aan personeelstekorten? Niet op alles kun je als ondernemer evenveel invloed uitoefenen. Er is genoeg aanwas nodig van afstuderende jongeren. Veel werkzoekenden beschikken niet over het juiste profiel. Nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderende werkprocessen binnen een onderneming vragen verder om nieuwe vaardigheden van medewerkers. Daarin kunnen, nee, móeten werkgevers een grote rol spelen.

 

Regionale aanpak personeelstekort

Sla als ondernemer de handen ineen met het regionale onderwijs, lokale overheidsinstanties en werkbedrijven. Een regionale aanpak pakt de krapte op de arbeidsmarkt het meest effectief aan, gericht op toekomst. Investeer in het beschikbaar maken van gekwalificeerde mensen, in inclusiviteit en de wendbaarheid van medewerkers en organisaties. In de regio Zwolle bijvoorbeeld werken we hieraan al met de zogenoemde Human Capital Agenda.  

 

Regionaal Ontwikkelingsfonds

Daarnaast vraag ik overheden en kennisinstellingen om mee te helpen met het opzetten van een Regionaal Ontwikkelingsfonds. Met dit fonds willen wij als ondernemingsorganisatie een impuls geven aan de scholing van werkenden, en aan de ontwikkeling van vernieuwd werkgeverschap. Dat laatste is belangrijk in deze tijden van personeelstekort. Maar wat is goed werkgeverschap? Wat maakt je een aantrekkelijke werkgever?

 

Familiebedrijf-achtige sfeer

In elk geval door talent de ruimte te geven. Door als werkgever te focussen op een leven lang ontwikkelen. Stimuleer – oudere – medewerkers om te blijven leren, om zich bij te scholen. Zorg verder voor een fijne cultuur op de werkvloer. Creëer een familiebedrijf-achtige sfeer: het gevoel dat mensen samen met elkaar iets neerzetten. Hierbij horen ook talentvolle mensen met een arbeidsbeperking. In het gevecht om talenten binnen te halen, zijn deze 'zachte' factoren net zo belangrijk als de harde, economische.

 

Benut overschotten bij aanpak personeelstekort 

Kijk, elke ondernemer wil personeelstekort structureel aanpakken. Maar meters maken kan pas echt met een nieuw regionaal ontwikkelingssysteem. Benut daarbij overschotten die in bepaalde sectoren ontstaan (bijvoorbeeld financiële sector) actief om de tekorten in andere sectoren aan te pakken. Daarmee investeer je in professionaliteit en flexibiliteit van mensen en daarmee in de toekomst van de regio.

 

Jacco Vonhof

Voorzitter VNO-NCW Midden