Kijk vooruit tijdens de coronacrisis: wat kan er nog wél?

24-04-2020

Een maand geleden kondigde het kabinet de eerste maatregelen af tegen de verspreiding van het coronavirus. Sindsdien zijn er ondernemers die geen euro meer verdiend hebben. Bepaalde sectoren worden keihard getroffen, denk aan het transport, de sierteelt en de horeca. De gevolgen zijn onvoorstelbaar groot, voor ondernemers, hun medewerkers en hun toeleveranciers. Ondernemers die over de grens werken, hebben te maken met de verschillen tussen lockdownprotocollen in verschillende landen. Grondstoffen uit het buitenland raken op.

 

Steunmaatregelen corona

Ondernemers zijn blij met de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om ondernemers te ondersteunen, maar die maatregelen blijken niet voor alle sectoren te werken. Bedrijven met een seizoenspatroon, zoals de strandhoreca of de tuinbouw, komen nu alsnog in de problemen. De uitgebreide feedback die we hierover krijgen van onze leden is voor ons goud waard. We doen ons uiterste best om deze informatie over te brengen aan bewindspersonen, ministeries, brancheorganisaties, provincies en gemeenten, zodat maatregelen herzien of aangepast kunnen worden.

 

1,5 metersamenleving

Maar ik wil ook een stap verder gaan. Nu is de tijd aangebroken om na te denken over wat wél kan. Natuurlijk met oog voor de veiligheid en gezondheid van iedereen.
Een goed voorbeeld is in de bouw waar een protocol is afgesproken waardoor er doorgewerkt kan worden op 1,5 meter afstand. Wij dringen er bij alle overheden – Rijk, provincie en gemeente - op aan hun investeringen naar voor te halen en te blijven aanbesteden. Ook is het nodig om vergunningprocedures van ondernemers met spoed te behandelen en bouw- en renovatieprojecten, inkoop en alle overige overheidsopdrachten zo snel mogelijk uit te voeren.

 

Uit de coronacrisis

Het is moeilijk, zo midden in de lockdown, maar laten we ook weer vooruit gaan kijken, op zoek naar een nieuw evenwicht. Want het is absoluut noodzakelijk dat de economie – zo veilig mogelijk – weer op gang komt.

 

Audrey Keukens
Voorzitter VNO-NCW West