Kijk (ook) naar de goede kanten van de luchtvaart

13-12-2019

Wie dit weekend op Schiphol moet zijn, kan wel eens midden in het Protestival belanden. Een tweedaagse actie voor het klimaat. Waarschijnlijk zul je daar weinig positiefs horen over de luchtvaartsector. Terwijl er genoeg te melden valt. Ja, vliegen heeft negatieve effecten op het milieu, daar is iedereen zich van bewust. Maar vliegtuigen brengen ook welvaart met zich mee. Hopelijk houdt minister Van Nieuwenhuizen dat goed voor ogen bij het opstellen van de Luchtvaartnota.

 

Vestigingsklimaat

De luchtvaartsector is een belangrijke pilaar voor de Nederlandse economie. Voor de positie van Nederland als de op vier na grootste exporteur in de wereld en het vijfde meest aantrekkelijke land voor buitenlandse investeerders is internationale verbondenheid van cruciaal belang. Als we dat zo willen houden, moet de luchtvaart – beheerst – kunnen groeien. Daar past de huidige limiet van 500.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol niet bij.

 

Uitstoot verminderen

Beheerste groei levert ook de financiële middelen op om de luchtvaart te verduurzamen. De Nederlandse luchthavens en luchtvaartmaatschappijen maken daar al werk van in de vorm van het plan ‘Slim en duurzaam’. Doelstelling is om de CO2-uitstoot in 2030 met 35 procent te verminderen. Dat kan onder meer door het gebruik van duurzame brandstoffen. Zo is KLM betrokken bij de ontwikkeling van een fabriek voor duurzame kerosine in Delfzijl. Dat kan resulteren in 85 procent minder CO2-uitstoot in vergelijking van ‘normale’ kerosine. Om écht het verschil te maken, moet worden geïnvesteerd in meer van dat soort fabrieken, in de ontwikkeling van (hybride) elektrisch vliegen, en in de inzet van hogesnelheidstreinen op afstanden tot 700 kilometer. Want dan is vliegen niet nodig.

 

Rozengeur

We moeten alles dus in perspectief blijven zien. De luchtvaart is mondiaal verantwoordelijk voor 2 procent van de CO2-uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen. Sinds 1960 is de CO2-uitstoot van de luchtvaart per passagiersstoel met 80 procent gedaald. En de luchtvaart was in 2016 de eerste sector die wereldwijd afspraken maakte om de CO2-uitstoot terug te dringen. Natuurlijk is hiermee niet gezegd dat het allemaal rozengeur en maneschijn is in de luchtvaart. Maar het kan geen kwaad om ook eens deze kant van het vliegen te belichten. Zeker als mensen – op langere afstanden – willen blíjven vliegen.

 

Jan Willem Visser

Beleidssecretaris mobiliteit