Het grote gevecht: en niet alleen voor Paul Polman

22-10-2019

Vandaag had ik de eer het eerste exemplaar van 'Het grote gevecht & het eenzame gelijk van Paul Polman' in ontvangst te nemen. Dit boek van Jeroen Smit vertelt het verhaal van een ceo die het denken over de markt en over de functies van (grote) bedrijven heeft opgeschud. Want dat heeft Paul Polman ontegenzeggelijk gedaan. Hij bracht een nieuwe vibe binnen Unilever, gaf een enorme slinger aan het duurzaamheidsbeleid binnen het totale bedrijfsleven en vervulde, samen met Nederlandse collega-bedrijven, een voortrekkersrol binnen de Dutch Sustainable Growth Coalition.

 

Los zingen van samenleving

Tegelijkertijd laat Jeroen Smit zien dat Paul Polman zich op een gegeven ogenblik 'los zong' van de mensen om hem heen en moeite had met kritiek. En als dan het jaar 2016 toch niet het jaar van de duurzame doorbraak wordt, maar er een tegenreactie op gang komt in de vorm van Trump en de Brexit en in 2017 Unilever zelf onder vuur komt te liggen als het Amerikaanse Kraft Heinz het bedrijf probeert over te nemen, krijgt hij het lastig. Is 't daarmee inherent aan een globaliserende economie dat de toppen uit dat bedrijfsleven zich los zingen van de samenleving? Met als gevolg een zich verbredende kloof tussen het grote bedrijfsleven en politiek en maatschappij? Ik denk het niet.

 

Must voor welvarend Nederland

Onze missie is dat we een voortreffelijk ondernemingsklimaat voor alle soorten van bedrijven, ook de mondiale vlagschepen, als een absolute must beschouwen om een welvarende samenleving te bouwen. Nederland dankt zijn welvaart en zijn open, dynamische samenleving aan verdiensystemen die vele malen groter zijn dan de Nederlandse markt. Dat betekent dat de politiek eerlijk moet zijn tegenover de burgers: een zeer welvarend land zijn betekent dat je ook bedrijven wilt hebben die meedoen in de wereld en daar ook de conditie voor schept. Dat je de bevochten welvaart en belastingopbrengsten vervolgens goed inzet voor onderwijs, arbeidsparticipatie en sociale herverdeling, dat is core business voor de politiek.

 

Meer doen aan de kloof

Maar ook vanuit het bedrijfsleven kunnen en moeten we zelf meer doen aan de kloof. We moeten kansarmen meer kansen bieden, sociale- en duurzaamheidsinitiatieven opschalen, het belastingsysteem moet fair zijn en belastingen moeten worden betaald. Binnen bedrijven moeten we meer doen om te zorgen dat we goed met elkaar omgaan en dat onze ceo's hun beentjes op de grond houden. Een kwestie van net iets flinkere tegenspraak en toezicht organiseren. Het bedrijfsleven ziet dat, zo blijkt ook uit het Brug-project dat VNO-NCW en MKB-Nederland nu opzetten.

 

Reset voor markt en samenleving

En in de polder kunnen we aanvullende afspraken maken die én aandacht geven aan de manier waarop we onze welvaart kunnen genereren én aan een faire verdeling daarvan. Elk systeem heeft regelmatig een reset nodig, ook de markt en de manier waarop we in Nederland met elkaar omgaan. Dat alles, daartoe inspireert het verhaal over Unilever en Polman.

 

Hans de Boer

Voorzitter VNO-NCW

 

Lees hier het complete verhaal van Hans de Boer over 'Het grote gevecht' en de rol van het bedrijfsleven