Extra geld voor wetenschap is mooi, juiste focus nog mooier

17-05-2019

Er is al veel gezegd over de achterstand van Europa als het gaat om nieuwe technologie, zoals kunstmatige intelligentie. Mooi dus dat het kabinet extra geld uittrekt voor wetenschap. Iedere euro kunnen we hard gebruiken. Ook het Nederlandse bedrijfsleven trekt de portemonnee. Om en nabij de half miljard investeert het jaarlijks in de wetenschap. Daarmee staan we op de derde plek van Europa.

 

Geen erkenning voor rol ondernemers

Daarom is de Wetenschapsbrief die het kabinet onlangs uitbracht ook zo teleurstellend. Erkenning voor de belangrijke rol die ondernemers spelen bij het stimuleren van wetenschap, is er niet in te vinden. Een duidelijke focus waar het extra geld voor de wetenschap aan besteed gaat worden? Ook niet.

 

Kansen voor versterking onderzoek AI, klimaat en zorg

Van de 130 miljoen euro extra voor de Nationale Wetenschapsagenda wordt zo’n 100 miljoen straks ingezet via een ‘open call’ zonder dat duidelijk is waar het geld door wetenschappers aan moet worden besteed. Hiermee laat de overheid de kans liggen voor bijvoorbeeld versterking van onderzoek op het terrein van kunstmatige intelligentie, een terrein waar juist nu wereldwijd de kaarten worden geschud. Ook op andere belangrijke terreinen als klimaat en zorg missen we zo kansen.

 

Wetenschapsgeld losgezongen van innovatiebeleid

Doordat de inzet van het extra wetenschapsgeld is losgezongen van het innovatiebeleid dreigt bovendien versnippering. Door vooraf meer richting te geven, kan veel meer privaat en publiek geld worden gemobiliseerd. Er komen nu 25 routes en 25 missies, zonder verbinding met elkaar. Ik vind het niet intelligent. U wel? 

 

Thomas Grosfeld

Beleidssecretaris Innovatie