Emancipatie is vrouwen helpen kiezen om meer uren te werken

18-09-2018

De helft van je menselijk kapitaal negeren: geen goed idee. In 1866 was dat al de kern van een beroemde toespraak over het vrouwenkiesrecht in het Britse parlement door filosoof en econoom John Stuart Mill. Deze warme pleitbezorger van het vrouwenkiesrecht, deed daarmee dus vooral een appèl op economische overwegingen: we onderbenutten onze vrouwen.

 

Deeltijd werken kost welvaart

Consultancybureau McKinsey deed vorige week iets vergelijkbaars voor Nederland. McKinsey heeft berekend dat we 100 miljard aan welvaart missen, doordat onze vrouwen zoveel in deeltijd werken. Dat rapport The power of parity: advancing gender equality in de Dutch labor market leidde direct tot sceptische én enthousiaste reacties.

De sceptische reacties kwamen uit de hoek van economen. Zij stellen dat deeltijd vooral een keuze is en relativeren dit probleem. Keuzes (en achterliggende voorkeuren) zijn echter ook een gevolg van hoe de overheid zijn beleid inricht: als je geacht wordt je kind om 15.00 uur op het schoolplein op te halen of als méér uren werken financieel nauwelijks loont, moet je niet verbaasd zijn dat zoveel mensen (en dan vooral vrouwen) in deeltijd werken.

 

Economische zelfstandigheid vrouwen belangrijk

Nederland behoort in veel opzichten tot de absolute wereldtop. Echter, de arbeidsdeelname (in voltijdse eenheden) is één van de allerlaagste van Europa, samen met landen als Italië, Griekenland en Malta. Dat is ronduit beschamend.  Niets voor niets benadrukt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs en Emancipatie het grote belang van economische zelfstandigheid van vrouwen. En zoals econoom Barbara Baarsma onlangs uitlegde, werken in deeltijd betekent ook dat je jezelf de weg afsnijdt om een topfunctie te veroveren.

 

Minder deeltijd werken lost tekorten op

Wel enthousiast reageerden de vakbeweging en minister Van Engelshoven. McKinsey had ook nog een slim rekensommetje voor haar: als vrouwen die in deeltijd werken in de zorg en het onderwijs gemiddeld één uur per week extra zouden werken, zijn huidige tekorten in die sectoren in één keer opgelost. Ook werkgeversorganisaties zijn enthousiast: we zien, net als John Stuart Mill in 1866, dat er heel veel onbenutte kansen zijn voor vrouwen anno 2018. Werkgevers kunnen daar zelf ook veel aan doen door bijvoorbeeld meer flexibiliteit te bieden aan ouders, andere carrièrepatronen te faciliteren of grotere arbeidscontracten aan te bieden. De overheid moet aan de bak om ambitie meer te belonen en te zorgen voor adequate voorzieningen voor hardwerkende ouders.

 

Nieuw emancipatiegolf op arbeidsmarkt nodig

De vraag is hoe we hier samen een concreet vervolg aan geven. Dat vraagt om een ambitieus plan om de komende tien jaar een nieuwe emancipatiegolf op de arbeidsmarkt te ondersteunen en faciliteren. Zo’n plan krijgt ruggesteun door de vergrijzing, want die leidt tot een krimpende beroepsbevolking en daarmee een krappere arbeidsmarkt. Waar in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw er 1,2 miljoen vrouwen op de arbeidsmarkt bij kwamen, zien we graag dat deze vrouwen meer en vaker in voltijds banen of grotere deeltijdbanen (kunnen) gaan werken. Dat vraagt gezamenlijke inspanningen én investeringen. Wij zetten ons daar graag voor in, want dat is ook in het welbegrepen eigenbelang van ondernemend Nederland.

 

Anthony Stigter, secretaris arbeidsmarkt VNO-NCW en MKB-Nederland