Initiatiefnota ‘Vast werk loont’, brief aan de VC voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer

05-03-2018

Geachte dames en heren,

 

Op 7 maart aanstaande bespreekt u de Initiatiefnota 'Vast werk loont' van de leden Van Kent, Özdil en Van Dijk. In deze nota wordt voorgesteld de WW-premie voor de categorie flexwerk vier maal zo hoog te maken als die voor de categorie vast werk. In aanloop naar deze bespreking brengen VNO-NCW en MKB-Nederland graag enkele punten onder uw aandacht.

 

Zie de Download voor de volledige brief.