Implementatiewet registratie UBO’s (35 179), brief aan de VC voor Financiën van de Tweede Kamer

31-10-2019

Geachte dames en heren,

 

In de week van 4 november staat de plenaire behandeling van bovenvermeldwetsvoorstel geagendeerd. Geplande invoeringsdatum van het UBO-register is
10 januari 2020 (= uiterste implementatiedatum van de aangepaste vierde antiwitwasrichtlijn). De Nota naar aanleiding van het Verslag verscheen op 7 oktober j.l. ('Nota').

 
Het wetsvoorstel beoogt een UBO-register in te richten bij de Kamer van Koophandeldat volledig toegankelijk is voor uitsluitend overheids- en opsporingsdiensten. Het register is verder voor eenieder uitsluitend beperkt toegankelijk. Deze beperkte toegang houdt in dat iedereen toegang zou krijgen tot de zes UBO-gegevens die zijn benoemd in
de Richtlijn; naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het gehouden belang (waarbij Nederland heeft gekozen voor 3 bandbreedtes: 25%
tot 50%, 50% tot 75% of 75% tot 100%).

 
VNO-NCW en MKB-Nederland hechten groot belang aan het voorkomen en bestrijden van malafide praktijken in het handelsverkeer, misbruik van rechtspersonen, het
witwassen van crimineel geld en belastingontduiking.

 

Zie de Download voor de volledige brief.