Branchevereniging aan het woord: Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra

31-03-2022

In deze serie komen de brancheleden van VNO-NCW en MKB-Nederland aan het woord. Deze week directeur Jaco Uittenbogaard over de AFNL, de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra.

 

Vertel eens over uw branchevereniging.

‘Onze federatieve vereniging telt elf branches, die opgeteld ruim duizend ondernemersleden vertegenwoordigen. Ons motto is: ‘Omdat Nederland bouwt op vakspecialisten.’ Daarin zit ook meteen de onmisbaarheid van onze achterban besloten. Als we kijken naar de maatschappelijke opgaves en de energietransitie, dan staan we op dit moment voor een enorme uitdaging. Dat vraagt om inzet van vakspecialisten. Specialisten met een open blik voor nieuwe toepassingen en innovaties en vakmensen met een brede kijk op wat er op de bouwplaats nodig is.’


Hoe lang bent u al directeur en wat is uw achtergrond?

‘Sinds 4,5 jaar ben ik directeur van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Ik maak graag vanuit het collectief het verschil. In de wereld van bouw en infra is dit vaak ook nog heel tastbaar. Ik ben ook jarenlang voorzitter geweest van een ondernemersvereniging in Amersfoort en lid geweest van het bestuur van VNO-NCW Midden. Van oorsprong heb ik een werktuigbouwkundige achtergrond, maar ik heb ook in de sociale werkvoorziening gewerkt. Van de techniek naar de mens, dat past bij me.’


Welke actuele kwesties spelen er momenteel in jullie branche?

‘We hebben te maken met een groot tekort aan vaklieden. Er is ook meer vakmanschap nodig dat is uitgerust op de toekomst. Denk aan nieuwe toepassingen en de behoefte aan nieuwe specialisaties door de energietransities. Een speerpunt is daarom de realisatie van een landelijk dekkende opleidingsstructuur om voldoende vaklieden op te kunnen leiden. Een andere actuele vraag is: hoe om te gaan met het doorbelasten van de huidige hoge grondstofprijzen en de lange leveringstijden? Dat is balanceren tussen afspraken over coulance en juridische zekerstellingen.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten voor de AFNL?

‘Dat is en blijft een instrument als de MKB-toets voor nieuw in te voeren wet- en regelgeving. Verder zijn we heel tevreden dat we nu eindelijk zover lijken te zijn dat een betalingstermijn van 30 dagen gaat gelden voor alle opdrachtgevers, groot en klein. Verder zullen we komende jaren druk zijn met de transitie richting zero-emissie. Inzet is een transitie gebaseerd op realisme en haalbaarheid voor onze leden. Verder richten we ons op de aanpak van schijnzelfstandigheid.’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

‘Meerdere ministeries zullen de handen echt ineen moeten slaan om vaart te maken met de woningbouw, maar ook de infrastructurele opgave. Daar is doorzettingsmacht voor nodig. Zelf moeten wij ook de benodigde partners om ons heen verzamelen, waaronder in toenemende mate kennis- en onderzoeksinstellingen. Bouw en infra gaat steeds meer in co-creatie tot stand komen. Dat is ook hard nodig, omdat veel benodigde innovaties niet in een bestek passen met strakke afspraken. Die komen tijdens het werk en in afstemming met partners tot stand.’

 

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

‘Ondernemers kunnen via MKB-Nederland samen een vuist maken. Het midden- en kleinbedrijf heeft het sentiment mee. Politiek en maatschappelijk wordt het terecht gezien als drijfveer van de economie. Maar dat is niet vanzelfsprekend, daar moeten we aan blijven werken.’


Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen en waarom?

‘Eigenlijk met iedere branchedirecteur die een bevlogen verhaal heeft over het omgaan met veranderingen. Dan kijk ik in het bijzonder naar de branches die stevig geraakt zijn door de coronamaatregelen. Zonder andere branches tekort te willen doen, lijkt Koninklijke Horeca Nederland mij dan een interessante en inspirerende landingsplaats.’