Update vanuit Brussel

25-04-2019

Het voordeel van ’s avonds laat terugrijden van Brussel naar Nederland is dat ‘Met het oog op morgen’ je weer helemaal bijspijkert over wat er in Nederland gebeurt. Ook het interview met de minister-president is dan vaste prik. In een van die laatste vraaggesprekken ging premier Rutte nadrukkelijk in op het grote belang van de verkiezingen voor het Europees Parlement, die over een goede maand gehouden worden. Hij zei ondubbelzinnig dat hij afstand nam van zijn eerdere uitspraak in Buitenhof die dat belang sterk relativeerde. Het is goed dat daarover klare taal wordt gesproken. Want nu het Europees Parlement vorige week zijn laatste wetgevende vergadering heeft gehad gaat, na een schitterend Paasweekend zoals je er maar één in de vijfentwintig jaar hebt, de verkiezingscampagne los. BusinessEurope zette op een rij dat het EP de afgelopen vijf jaar maar liefst zevenhonderd wetgevende besluiten heeft genomen en dertienduizend amendementen heeft verstouwd. In de meeste gevallen gaat dat over onderwerpen die voor ondernemers van direct belang zijn, zoals de condities voor het gebruik van internetplatforms, emissienormen voor vrachtauto’s , de detachering van werknemers of markttoezicht op de ontelbare geïmporteerde Ali Baba pakketjes. De beraadslaging en besluitvorming daarover moet in goede handen zijn. Het maakt dus écht wat uit wie de volgende lichting Nederlandse Europarlementariërs wordt.

 

Halloween en mistroostigheid

Nog spannender dan bij ons worden die EP verkiezingen trouwens in het Verenigd Koninkrijk. Want nu er inmiddels twee Brexitdata verstreken zijn – 29 maart en 12 april – zonder dat er iets gebeurd is, en de laatste EU Top de Britten nog tot Halloween de tijd heeft gegeven om hun zelf gelegde Gordiaanse politieke knoop door te hakken, zal het VK in ieder geval tijdelijk nieuwe leden moet afvaardigen naar het EP. De kans is natuurlijk groot dat die verkiezingen een soort second opinion worden over het Brexit referendum van inmiddels drie jaar geleden. Wat er ook uiteindelijk uit het Brexitproces moge rollen, veel Britten begrijpen inmiddels dat Brussel sowieso belangrijk voor hen zal blijven. Zo sprak ik twee weken geleden met vertegenwoordigers van een grote Britse mkb-organisatie die ongeacht de Brexit ontwikkelingen besloten had zijn presentie in Brussel sterk te gaan intensiveren. De twee mannen, beiden overtuigd van het belang van de EU, stelden mistroostig vast dat het gewoon nog jaren zal duren voordat hun land zijn nieuwe relatie met de EU bepaald zal hebben. Een fifty - fifty verdeeld volk kan daarover niet tot besluiten komen, meenden zij. Maar de voor hen relevante beleidsmachine in Brussel zal daar niet op kunnen en willen wachten. Dus gaan zij hun lobby opvoeren.

 

Navelstaren en een notenkraker

Het is precies dat navelstaren dat de EU kan opbreken, zo hield een vertrekkende Europarlementariër een groep Nederlandse bedrijven voor. Eindeloze analyses van de Britse Brexitdebatten en hoog oplopende emoties over elke provocerende tweet van Trump beletten ons om onze aandacht te richten op mega-ontwikkelingen in Azië en elders. Maar die zullen uiteindelijk veel meer impact op ons hebben. Oud minister van Buitenlandse Zaken en voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer had het in dat kader onlangs – ook weer in zo’n late radio-uitzending op weg naar Nederland – over de Amerikaans-Chinese notenkraker waar de EU niet tussen moet komen. De twee grootmachten rivaliseren met elkaar en verwachten dat de EU kleur bekent. Het openlijke debat over het al of niet betrekken van Huawei in de aanleg van nieuwe telecomnetwerken is daar een voorproefje van. Ook daarom moet de EU direct na de verkiezingen dóór met aan de toekomstagenda te werken en niet in het verleden blijven hangen.

 

Bloei en een concert

Na de prachtige warme Paasdagen staan de machtige kastanjebomen voor de ramen van mijn Brusselse appartement ineens dicht in het frisgroene blad, en vól in bloei. Zodra het eerste ochtendlicht zich aankondigt ontwaakt in die bomen een vogelpopulatie waar je een half bos mee kunt bevolken en begint in een oneindige variëteit te tsjilpen, kwetteren, trilleren en fluiten. Het is het mooiste concert dat je je kunt voorstellen. Zo zijn er in ieder geval vroeg in de ochtend veel optimistische geluiden in Brussel.

 

Winand Quaedvlieg is permanent gedelegeerde in Brussel en hoofd van kantoor Brussel van VNO-NCW