In Genève is 'de polder' springlevend

02-06-2017

Is overleg tussen politiek, werkgevers- en werknemersorganisaties nog wel van deze tijd? Past dit driehoeksoverleg wel in een globaliserende wereld? Dat soort sceptische dingen hoor je wel eens over het Nederlands 'poldermodel'. In Genève tijdens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zit de hele wereld in diezelfde driehoek bij elkaar: 187 regeringen, de werkgeversorganisaties (via de IOE) en de vakbonden (via ITUC). De International Labour Conference geldt als jaarlijks hoogtepunt. Daar wordt onderhandeld over verdragsteksten, aanbevelingen en algemene conclusies over de onderwerpen die de internationale wereld bezighouden op het gebied van werk. Dit jaar gaat het hoofdzakelijk over arbeidsmigratie. Bekijk dit korte introductiefilmpje over de ILC 2017.

 

(Blog gaat verder onder de video)

 

Terecht: fatsoenlijke arbeidsomstandigheden

Voor bedrijven wordt het belang van het internationale overleg over arbeidsnormen met de dag groter. Bedrijven worden aangesproken op fatsoenlijk werk en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Niet alleen in hun eigen organisatie, maar ook bij toeleveranciers in de hele wereld. En dat is terecht. Maar in landen waar regeringen nog geen adequate regels hebben, of die regels niet naleven omdat ze de kennis of de instelling niet hebben om naleving af te dwingen, kun je niet van bedrijven verwachten dat ze het in hun eentje opknappen. Daarom is het werk van de ILO van belang.

Want de ILO biedt ook ondersteuning aan overheden, werkgevers en vakbonden in landen waar dat nodig is. En het behandelt klachten tegen landen die zich niet aan verdragen houden. En er is dus genoeg veldwerk te doen.

 

Ondernemers en werknemers vooruit helpen

Maar er is meer. De ILO moet ook, naast de bescherming van de rechten van werknemers, oog hebben voor een goed werkende arbeidsmarkt en het scheppen van kansen voor ondernemers. Want dat is uiteindelijk waardoor de wereld vooruit wordt geholpen. De ILO-verdragen en -aanbevelingen spelen namelijk ook een steeds belangrijker rol in de discussies en onderhandelingen over internationale handelsakkoorden.

 

ILO-agenda 3-17 juni

Vanaf dit weekend tot 17 juni gaan we over al deze zaken praten. Ik mag de Nederlandse werkgevers vertegenwoordigen in de 'Koninkrijksdelegatie' op de ILC. VNO-NCW is overigens al vele jaren actief betrokken bij het werk in Genève. Dit jaar is het een extra spannende bijeenkomst omdat er verkiezingen zijn voor de Governing Body, het zogeheten bestuur van de ILO. Wie weet kunnen we daar als werkgeverspartij een zetel bemachtigen namens de regio Europa.

 

Visie op 'toekomst van werk'

Ook zullen we vooruitblikken op 2019, als de ILO 100 jaar bestaat. Dan moet er een offensieve agenda liggen voor 'The Future of Work'. Niet een plan dat alleen uitgaat van angst voor verandering en van bedreigingen. Maar een dat de toon zet voor de optimale inzet van menselijk talent ten behoeve van vergroting van werkgelegenheid en welvaart. Een agenda met commitment van alle stakeholders, ieder in zijn eigen verantwoordelijkheid: overheden, vakbonden en bedrijfsleven. 'Ons poldermodel', maar dan in Zwitserland. Een kwestie van pompen of verzuipen? Of een kwestie van nieuw land winnen? Ik kies voor het laatste.

 

 

Ton Schoenmaeckers

Secretaris Internationale Zaken

 

Van 3 tot en met 17 juni is de ILO in Genève bijeen over het thema arbeidsmigratie. 187 regeringen, werkgeversorganisaties en vakbonden zijn hier aanwezig. Ton Schoenmaeckers vertegenwoordigt de Nederlandse werkgevers. Via deze blog doet hij verslag van deze conferentie.