En nu aan het werk!

22-06-2017

'Safe journey and see you all next year!' Zo zwaait de app van de International Labour Conference (ILC) in Genève ons allemaal uit. Het jaarlijkse 'finest hour' van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zit er weer op. 'We kunnen weer aan het werk', zullen cynici zeggen. Nu zit daar wel iets in, zoals in iedere vorm van pessimisme. Want de ILC heeft veel overleg, onderhandeling en meer wederzijds begrip opgeleverd, zoals ieder jaar, maar uiteindelijk moet het gebeuren in de praktijk. 'On the ground', zoals ze hier zeggen. En daar wil ik u hebben.

 

Verantwoordelijk voor fatsoenlijk werk

Veel discussies in de ILO worden omgezet in praktische programma’s in landen die daarvoor ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld de Decent Work Agenda. Om die agenda uit te voeren wordt kennis en uitvoeringsmacht gebracht naar landen. Bijvoorbeeld landen die niet de middelen hebben of de kennis om zelf goede regelgeving te maken, en die ook te handhaven. Of om een ander voorbeeld te noemen: er is ook een uitvoeringsagenda vastgesteld voor 'decent work in supply chaines'. Dat richt zich dus ook op de verantwoordelijkheid die bedrijven uiteindelijk wordt toegedicht voor fatsoenlijk werk bij hun (onder)aannemers en leveranciers.

'Niet alleen juristen en wetenschappers er hun plas over laten doen'

Afkeer van internationale handel

En voor de honderdste verjaardag van de ILO in 2019 wordt gewerkt aan een Future of Work Agenda die grote vraagstukken rond globalisering van de economie en technologische en demografische ontwikkelingen aanpakt. Vooral in een tijd waarin meer mensen zich afkeren van internationale handel en arbeidsmigratie, en alleen maar bedreigingen zien in de technologische ontwikkeling, is dat van wezenlijk belang. Ook voor het werk van bedrijven on the ground. Dat belang is zó groot dat we dat als bedrijfsleven niet alleen mogen overlaten aan gedelegeerde juristen en wetenschappers die daar in Genève hun plas over doen. Daar is nauwe betrokkenheid van bedrijven en sectoren voor nodig.

 

Invloed hebben in Genève

De komende tijd zal ik binnen de ledenkring van VNO-NCW en ook van MKB-Nederland mijn best doen om die betrokkenheid te vergroten op een manier die aantrekkelijk is voor de leden. VNO-NCW heeft bij de verkiezing voor de Governing Body - zeg maar het bestuur – van de ILO voor de Nederlandse werkgevers een zetel verkregen, al mag ik dat formeel niet zo zeggen omdat het een zetel zonder last of ruggespraak is. Dit geeft de Nederlandse werkgevers met een internationale blik de kans om écht invloed te hebben op de discussies vanaf the ground. Ik hoop een beroep op u te mogen doen.

 

 

Ton Schoenmaeckers
Secretaris Internationale Zaken 

Van 3 tot en met 17 juni was de ILO in Genève bijeen over het thema arbeidsmigratie. 187 regeringen, werkgeversorganisaties en vakbonden waren hier aanwezig. Ton Schoenmaeckers vertegenwoordigde de Nederlandse werkgevers. Via deze blog doet hij verslag van deze conferentie.