Webinar 'Je verdiende loon! Gelijke beloning voor mannen en vrouwen'

22 October 2020
Datum:
Thursday 22 October 2020
Tijd:
10.00-11.00
Locatie:
online

Op 22 oktober 2020 organiseert de Stichting van de Arbeid van 10.00 tot 11.00 uur het webinar 'Je verdiende loon! Gelijke beloning voor mannen en vrouwen', naar aanleiding van de recent gepubliceerde Handreiking gelijke beloning. Tijdens het Webinar zullen verschillende sprekers vanuit hun eigen expertise aandacht besteden aan het onderwerp.

 

Aanmelden

Meld je aan via info@stvda.nl

 

Sprekers
Guusje Dolsma is plaatsvervangend directeur Beleid bij VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij zal als voorzitter van de werkgroep die de handreiking tot stand heeft gebracht ingaan op hoe deze handreiking kan bijdragen aan preventie van ongelijke beloning in het bedrijfsleven. Daarnaast zal zij ingaan op wat de handreiking in het bijzonder betekent voor werkgevers.

 

Paulien Osse is directeur van Stichting Loonwijzer/WageIndicator Foundation. Een wereldwijde organisatie die overzichten van lonen, leefbare lonen, minimumlonen en arbeidsrecht online, en ook wereldwijd vergelijkbaar, laat zien. Transparantie en gratis informatie voor iedereen is cruciaal voor de organisatie. Werkgevers, werknemers, zzp'ers, academici, ngo's, overheden en multinationals bezoeken de sites in 140 landen, in 50 verschillende talen. Osse zal in haar presentatie ingaan op de vraag waar Nederland staat ten opzichte van andere landen op het gebied van gelijke beloning.

 

Adriana van Dooijeweert is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, het mensenrechteninstituut van Nederland. Het College doet onderzoek naar verschillende mechanismen achter beloningsongelijkheid in verschillende arbeidssectoren. Deze onderzoeken en oordelen van het College in individuele zaken laten zien dat in diverse sectoren nog sprake is van ongelijke beloning.

 

Judy Hoffer is lid van het dagelijks bestuur van de FNV. Zij neemt zitting in de werkgroep die de handreiking Je verdiende loon! tot stand heeft gebracht. Tijdens het webinar zal zij ingaan op de verklaarbare en onverklaarbare beloningsverschillen en het belang van een gezamenlijke handreiking van werknemers en werkgevers.