Virtuele handelsmissie Verenigd Koninkrijk - waterstof en maritiem

07 October 2021
Datum:
Thursday 07 October 2021
Tijd:
en 11 october 2021
Doelgroep:
Bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van waterstof (energietransitie) en maritiem (slimme havenontwikkeling en duurzame scheepvaart)

Heeft u innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen rond de thema’s waterstof en maritiem (slimme havenontwikkeling en duurzame scheepvaart)? En wilt u zakendoen en contacten leggen in het Verenigd Koninkrijk? Neem dan op donderdag 7 en maandag 11 oktober 2021 deel aan deze virtuele handelsmissie met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (tbc).

 

Deze missie is volledig virtueel.

  

Voor wie:  

De missie richt zich op bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van waterstof (energietransitie) en maritiem (slimme havenontwikkeling en duurzame scheepvaart), en die de samenwerking met het VK op deze thema’s de komende jaren willen ontwikkelen. We nodigen met name ook vrouwelijke ondernemers uit om deel te nemen.

Wij nodigen nadrukkelijk vrouwelijke ondernemers en onderzoekers uit om mee te doen aan deze missie. Meer informatie over deze missie vindt u op onze website.

 
Aanmelden:

Meld u aan voor deelname.

Wilt u deelnemen aan deze virtuele missie? Meld u dan aan vóór 27 augustus 2021. Deelname aan individuele matchmaking is na deze datum niet meer mogelijk. Let op: elke deelnemer moet zich apart inschrijven. De voertalen zijn Engels en Nederlands.

Deelnemende bedrijven moeten binnen de genoemde structuur en thema's van het programma vallen. Registratie betekent dus niet automatisch deelname aan deze missie.

 
Kosten:

De kosten voor deelname aan deze virtuele missie bedragen € 250 per Nederlandse organisatie (maximaal 2 deelnemers, deze prijs geldt ook bij 1 deelnemer). Elke 3e en volgende deelnemer betaalt € 125. Dit is inclusief 'vrije matchmaking'.

Voor individuele matchmaking op maat betaalt uw organisatie € 250 extra.

 
Meer informatie:

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:
Alexander van der Kaa, alexander.vanderkaa@rvo.nl of Jos Hermsen, jos.hermsen@rvo.nl, projectleiders missies

 
  MEER INFORMATIE   AANMELDEN