Regaining Rijnland, op weg naar een nieuw sociaal-economisch overlegmodel

24 November 2020
Datum:
Dinsdag 24 November 2020
Tijd:
14.45-16.00 uur
Locatie:
online
Kosten:
gratis

Op dinsdag 24 november organiseert het Christelijk-Sociaal Congres in samenwerking met Socires en VNO-NCW het CSC najaarsberaad. Tijdens deze virtuele bijeenkomst zoomen we in op de sterktes en zwaktes van het huidige sociaal-economische model en we bekijken hoe vanuit de samenleving zelf meer positieve prikkels kunnen ontstaan tot verbetering. Met inspiratie van Jelle van Baardewijk en Sander Heijne gaan we in op bovenstaande vraagstukken.
We nodigen leden van het Christelijk Sociaal Congres en belangstellenden van harte uit om een bijdrage aan dit gesprek te leveren.

 

 Jelle van Baardewijk    Sander Heijne

Jelle van Baardewijk

  • lector bedrijfsethiek Kenniscentrum Business Innovation
  • lid denktank Freedomlab Amsterdam
  • co-auteur van 'het goede leven & de vrije markt'
 

Sander Heijne

  • Onderzoeksjournalist bij o.a. de Correspondent
  • historicus
  • co-auteur van 'fantoomgroei'

Benieuwd naar dit event?
Meld u aan op info.csc@sbiformaat.nl o.v.v. Deelname CSC Najaarsberaad, uw NAAM en E-MAILADRES. U ontvangt dan vooraf een Zoom-link.
Deelname is gratis.

 

Meer over over het Rijnlandmodel
De geglobaliseerde economie en het liberale model hebben veel goeds gebracht; veel mensen zijn de absolute armoede ontstegen. Maar het heeft ook een keerzijde gehad; verschillen in inkomen zijn wereldwijd groot met gevolgen zoals migratie. Bij velen is het doorgedrongen dat het anders moet; oplossingen variëren tussen toenemend nationalisme en het instellen van een wereldregering, met alle varianten daartussen. En corona zet dit alles weer in een ander daglicht; de gevolgen voor samenlevingen (onder andere gezondheid, positie van kwetsbaren, economisch en financieel) zijn groot.

 

Dit maakt het debat over onze sociaal-economische toekomst alleen nog maar meer relevant. Moeten we toe naar een andere ordening van onze samenleving? En hoe kunnen sociaaleconomisch relevante partijen (stakeholders) - zo nodig met steun van hun overheden - zowel in nationale als internationale context hun eigen verantwoordelijkheid nemen? Diverse leden van het CSC buigen zich momenteel over deze vraagstukken; VNO-NCW en CNV in discussies over brede welvaart en verhoudingen tussen werkgevers en werknemers en de denktank Socires, dat op 1 oktober met steun van het Kuyperfonds het programma Rijnlands Denken & Doen heeft opgestart.

 

Het Christelijk-Sociaal Congres bestaat uit een bundeling en platform van ca. 45 uiteenlopende maatschappelijke organisaties die zich op grond van hun statuten op hun christelijk-sociale inspiratie willen laten aanspreken en zich willen inzetten voor een goede samenleving, gedreven door waarden van het christelijk-sociaal congres. Voor meer informatie over het Christelijk-Sociaal Congres: www.christelijksociaalcongres.nl